Waarom is schenken actueel? Dat komt mede omdat de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning per 1 januari 2017 verhoogd wordt naar 100.000 euro, maar ook het benutten van de schenkingsvrijstellingen tegen het einde van het jaar speelt een rol. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te schenken. Met name aan de kinderen wordt geschonken. Maar waarom al tijdens het leven schenken, als u uw geld ook kunt nalaten in de vorm van een erfenis? 

Er zijn 3 redenen te bedenken:

 1. Degenen die een erfenis van u ontvangen betalen minder erfbelasting wanneer u bij leven nog gebruik maakt van de bestaande schenkingsvrijstellingen. Over de nalatenschap die buiten de vrijstelling valt wordt immers 10% tot 40% belasting geheven. De vrijstellingen op uw nalatenschap zijn beperkt en afhankelijk van bijvoorbeeld uw relatie met de ontvanger.
 2. U betaalt minder vermogensbelasting. Al met een box 3 vermogen van meer dan € 24.437 betaalt u 1,2% belasting. Zeker gezien de aanstaande wijzigingen in box 3 kunt u door te schenken zorgen dat u minder belasting hoeft te betalen.
 3. Bij zorginstellingen wordt er bij het bepalen van uw eigen bijdrage gekeken naar uw gemiddelde vermogen over de afgelopen 2 jaren. Hoe meer vermogen des te meer moet u betalen. Dit kan zelfs oplopen tot een verschil van om en nabij € 2.300.

Schenken in 2016

De ontvanger betaalt alleen schenkbelasting als de schenking hoger is dan een bepaalde vrijstelling.

Wat is uw relatie met  de schenker? Dan is uw vrijstelling in 2016 Hoe heet deze vrijstelling?
U hebt geen bepaalde relatie met de schenker € 2.122 Algemene vrijstelling
U bent een (pleeg)kind € 5.304 Algemene vrijstelling voor ouders aan kinderen
U bent een (pleeg)kind  tussen de 18 en 40 jaar

Bent u 40 jaar of ouder,  maar is uw partner jonger dan 40 jaar?  Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.

€ 25.449 Eenmalig verhoogde vrijstelling
€ 53.016

óf

€ 100.000

Eenmalig verhoogde vrijstelling voor de financiering van een eigen woning of dure studie
U bent – of uw partner is – een (pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar én er is voor 1 januari 2010 gebruikgemaakt van de een- malige verhoogde vrijstelling € 27.570 Eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning

Schenken in 2017

Wat verandert er in 2017? Vanaf 1 januari 2017 mag u iemand onder bepaalde voorwaarden eenmalig € 100.000 belastingvrij schenken voor een eigen woning of voor een dure studie.

Voorwaarden eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling

Een kind tussen de 18 en 40 jaar mag gebruik maken van de eenmalige vrijstelling van € 53.016 (2016) of € 100.000 als hij het geld gebruikt om:

 • een eigen woning te kopen;
 • een eigenwoningschuld af te lossen;
 • zijn eigen woning te verbeteren en te onderhouden;
 • de erfpachtcanon bij een eigen woning met erfpacht af te kopen;
 • de restschuld van een verkochte eigen woning af te lossen;
 • de kosten van een dure studie of opleiding te bekostigen.Bent u 40 jaar of ouder, maar is uw partner jonger dan 40 jaar? Dan geldt deze eenmalige vrijstelling ook voor u.

Let op!

U mag maar 1 keer in uw leven gebruik maken van een eenmalige vrijstelling.

Kiest u voor de eenmalige vrijstelling van € 25.449? Dan kunt u bijvoorbeeld een jaar later niet meer gebruik maken van de vrijstelling voor de eigen woning of dure studie. U kiest voor € 25.449 óf voor € 53.016 (2016) of € 100.000 (2017). Hierop is één uitzondering.

Hebt u vóór 1 januari 2010 gebruik gemaakt van de verhoogde vrijstelling? En bent u of is uw partner nog geen 40 jaar? Dan kunt u wél gebruik maken van de eenmalig aanvullende vrijstelling voor de eigen woning. U mag dan dus nog 1 keer van uw ouders € 27.570 belastingvrij ontvangen voor de eigen woning.

Waar moet u nog meer op letten?

 • De vrijstellingen voor schenkingen geldt altijd voor beide partners samen;
 • Afhankelijk van de hoogte van schenking moet een aangifte schenkbelasting gedaan zijn vóór 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar van schenken;
 • Eenmalig verhoogde schenkingen mogen gesplitst worden;
 • Heeft u vermogen, maar niet in liquide middelen, en wilt u toch schenken? U kunt schenken op papier. Een notariële akte is alleen verplicht bij schenkingen op papier en bij een schenking t.b.v. een dure studie.

Wat kan BNR voor u betekenen?

 1. U adviseren over uw mogelijkheden op schenkingsgebied;
 2. De aangifte schenkbelasting tijdig voor u verzorgen;
 3. Op basis van uw wensen een rechtsgeldige (onderhandse) akte van schenking opstellen.