Vermogen van Nederlandse burger stijgt ongemerkt

De waarde van een Nederlandse woning is de afgelopen drie jaar met 20,9% toegenomen. Een eventuele verkoop van de eigen woning is onbelast in de inkomstenbelastingsfeer, waardoor veel huishoudens (ongemerkt) belastingvrij vermogen opbouwen. Wel neemt door deze ontwikkeling, vanwege een hoger eigenwoningforfait, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Box 1 af. Een interessante en belangrijke ontwikkeling voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Bron Nu.nl ‘Prijsstijging Nederlandse woningen in top drie van West-Europa’