[vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″][vc_column_text][/vc_column_text][/vc_column][vc_column column_padding=”no-extra-padding” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″]
[vc_column_text]Graag zouden wij ons willen voorstellen. In een vrijblijvend kennismakingsgesprek nemen wij direct alle vragen met u door. Vul onderstaand formulier in en wij nemen direct contact met u op![/vc_column_text]

  Neem de volgende code over captcha

  [/vc_column][/vc_row][vc_row type=”in_container” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/1″]
  [vc_column_text] De laatste jaren laten een trend zien dat er veel startende ondernemers zijn. Onderzoek van de Kamer van Koophandel heeft uitgewezen dat maar liefst 25% van de Nederlanders wel eens met de gedachte speelt om ondernemer te worden. De motieven die startende ondernemers hebben verschillen van de wens om eigen baas te zijn, het volgen van je instinct of niet de gewenste baan kunnen vinden. Ongeacht het motief mag de impact die het starten van een eigen onderneming heeft op de ondernemer, niet onderschat worden. Zo heeft de starter niet langer de beschikking over een vast inkomen, moet er verzekeringstechnisch het nodige geregeld worden en komen er administratieve verplichtingen bij kijken. Er zijn veel voorbeelden van dingen die mis kunnen gaan, maar met een goede voorbereiding en een gezonde dosis doorzettingsvermogen is de basis voor de eigen onderneming gelegd. Deze basis krijgt uiteindelijk gestalte in de vorm van een ondernemingsplan. Een gedegen ondernemingsplan blijkt in de praktijk de kans op succes aanzienlijk te vergroten. In ons stappenplan komen zaken naar voren waar iedere starter reeds over na zal moeten denken in het voortraject.
  [/vc_column_text]

  Stap 1 - De bedrijfsomgeving verkennen

  [vc_column_text]Nadat de eerste zinspelingen er zijn om een eigen bedrijf te starten, begint de voorbereiding met het verkennen van de bedrijfsomgeving waarin u zich gaat begeven. Voor deze verkenning kunt u onder andere gebruik maken van de sectorinformatie die hier te vinden is. Hoe staat de sector er vandaag de dag voor? Wat zijn de vooruitzichten? Waar liggen de kansen en bedreigingen voor bedrijven die actief zijn in deze sector? Op al deze vragen wordt antwoord gegeven. Behalve de sectorinformatie is het ook verstandig om u te verdiepen in de specifieke doelgroep waartoe u zich richt. Hierbij valt te denken aan het houden van enquêtes en op internet informatie inwinnen. Verder dient u zich te verdiepen in de concurrentie waar u mee te maken zult krijgen. Wanneer u al deze informatie heeft vergaard, bent u klaar om de volgende stap te zetten richting de start van uw eigen onderneming.
  [/vc_column_text]

  Stap 2 - De bedrijfsnaam

  [vc_column_text]De markt is verkent en aan de hand van de door u ingewonnen informatie is het duidelijk geworden hoe u zich met uw bedrijf in de (deel)markt wilt presenteren. Een goede bedrijfsnaam is hierbij onmisbaar. Het is van belang dat deze naam duidelijk, creatief, uniek en professioneel is. Voorbeelden van fouten die gemaakt worden is dat de naam lijkt op een bestaand bedrijf of merk en dat de creativiteit is doorgeslagen in humor. Verder zijn er ook strategische tips voor de bedrijfsnaam. Hier valt te denken aan het controleren van de betekenis van uw bedrijfsnaam in een buitenlandse taal en de bedrijfsnaam niet op een te beperkte doelgroep te betrekken in verband met de doorgroeipotentie van het bedrijf. Een laatste tip die wij u mee willen geven kost u de minste moeite. Vraag uw naaste omgeving eens om feedback. Zij komen wellicht met argumenten waar u nog nooit aan gedacht heeft. Nu de bedrijfsnaam bedacht is, komen de fiscaal-juridische zaken aan bod.
  [/vc_column_text]

  Stap 3 - De rechtsvorm

  [vc_column_text]De keuze voor de rechtsvorm is met name voor u persoonlijk van belang. Deze keuze heeft namelijk gevolgen voor uw eigen aansprakelijkheid en belastingverplichtingen. Aan de beslissing die u uiteindelijk maakt, gaan de nodige afwegingen vooraf. Op het gebied van aansprakelijkheid is het zo dat de keuze voor een eenmanszaak, firma of een maatschap geen financiële bescherming biedt voor uw privésituatie. Een besloten vennootschap biedt daarentegen meer bescherming. Uw privésituatie komt in dat geval pas in het geding wanneer er bestuurlijke beslissingen genomen worden die als onbehoorlijk worden aangemerkt. Net als op het gebied van de aansprakelijkheid is er ook belastingtechnisch sprake van belangrijke verschillen. Zo wordt het resultaat van een eenmanszaak, firma of een maatschap in uw jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting verwerkt. De winst die u behaalt met uw bedrijf wordt, na aftrek van verschillende aftrekposten, progressief belast tegen een tarief dat kan oplopen tot wel 52 procent. Aan de andere kant wordt de winst die een besloten vennootschap realiseert belast in de vennootschapsbelastingsfeer. Dit is een afzonderlijke aangifte die op jaarbasis ingediend moet worden. Voor besloten vennootschappen speelt verder nog de gebruikelijkloonregeling voor directeur-grootaandeelhouders en dividendbelasting wanneer er een winstuitkering volgt. Bij de keuze voor de rechtsvorm maakt u dus een afweging tussen diverse zaken. De eenmanszaak is de meest gekozen rechtsvorm onder de startende ondernemers. Dat houdt dus in dat u in de privésfeer aansprakelijk gesteld kunt worden voor zakelijke schulden en dat de behaalde winst in uw aangifte inkomstenbelasting moet worden aangegeven, waarbij u aanspraak maakt op diverse interessante aftrekposten. Het is hierbij dus belangrijk om geen onverantwoorde beslissingen te nemen en geen onverantwoorde investeringen te doen. Gezien de verstrekkende gevolgen die de keuze voor een rechtsvorm kan hebben, raden wij u aan om professioneel advies in te winnen.
  [/vc_column_text]

  Stap 4 - Financiering

  [vc_column_text] De noodzaak voor financiering van uw bedrijf verschilt per bedrijf. De bedrijfsactiviteiten van veel startende ondernemers zijn dermate kleinschalig dat het financieringsvraagstuk (op de korte termijn) niet aan de orde is. Indien hier wel sprake van is, houdt dit niet automatisch in dat de financiering gezocht moet worden bij een financiële instelling of in de vorm van een lening bij een derde partij. Mogelijk heeft u namelijk in privé genoeg vermogen dat u kunt aanwenden voor zakelijk gebruik. Het voordeel dat dit met zich meebrengt is dat er niet meteen sprake is van een schuld die een rentelast tot gevolg heeft. Daarnaast kan het ook zo zijn dat u aanspraak maakt op een subsidieregeling die de overheid beschikbaar stelt. Wij adviseren dan ook om te proberen zonder vreemd vermogen uw bedrijf te starten.
  [/vc_column_text]

  Stap 5 - Verzekeringen

  [vc_column_text] De laatste stap die aan de orde is, is het verzekeringstechnische aspect van de bedrijfsvoering. Dit betreft zowel bedrijfsmatige verzekeringen als verzekeringen op privégebied. Deze verzekeringen zijn een zeer specifiek verhaal en moeten daarom op individueel niveau bekeken worden. Zo gaan er voor u als startende ondernemer allerlei zakelijke verzekeringen spelen. Aansprakelijkheidsverzekeringen en de bedrijfsrechtsbijstand zijn voorbeelden van verzekeringen die voor iedere ondernemer aan de orde zijn, hoewel het nut van de bedrijfsrechtsbijstand zo nu en dan in twijfel wordt getrokken. Naast deze algemene bedrijfsverzekeringen, zijn er ook de nodige specifieke verzekeringen die niet voor ieder bedrijf aan de orde zijn. Zo hoeft niet ieder bedrijf een bedrijfspandverzekering af te sluiten of een zakelijk vervoermiddel te verzekeren.
  Verder spelen voor de startende ondernemer ook verzekeringstechnische vraagstukken in de privésituatie. Een voorbeeld hiervan is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) die de financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid dekt. Een ondernemer heeft namelijk niet de beschikking over een vast inkomen. Een tip voor de startende ondernemers is dat het bundelen van verschillende verzekeringen in één pakket een korting oplevert. Daarnaast hanteren veel verzekeraars ook standaard kortingen voor startende ondernemers. Doe hier uw voordeel mee! Wanneer u al deze stappen heeft doorlopen, kunt u stellen dat u goed voorbereid een start maakt met uw onderneming.
  [/vc_column_text]

  Administratieve verplichtingen

  [vc_column_text]Na de start van uw onderneming zult u de administratieve, financiële en fiscale verplichtingen op een zeker moment als een last gaan beschouwen. Zo mogen de formele eisen die aan de administratieve verplichtingen worden gesteld, niet worden onderschat. De administratie vormt namelijk de basis voor allerlei verplichtingen op financieel en fiscaal gebied, zoals de jaarrekening, de aangifte(n) omzetbelasting, aangifte vennootschapsbelasting en de winstaangifte. U zult echter merken dat wanneer u hier een goede basis voor legt, de administratieve verplichting niet alleen een last met zich meebrengt, maar u juist een goed inzicht geeft in de bedrijfsvoering. Wat zijn de opstartkosten van uw onderneming? Behaalt u genoeg winst, zodat u rond kunt komen? Wat zijn de financiële vooruitzichten van uw onderneming? Hoe presteert uw onderneming ten opzichte van uw concurrentie? Met het goed verzorgen van uw administratie en met het inschakelen van een professionele partij kunt u een antwoord krijgen op deze en vele andere vragen. Uw administratie is een essentieel onderdeel van uw bedrijfsvoering, waarbij u de wettelijke verplichtingen kunt zien als de noodzakelijke basis van een gezonde bedrijfsvoering.
  [/vc_column_text]

  BNR als uw partner

  [vc_column_text]BNR kan als accountantskantoor een belangrijke rol vervullen bij de start van uw onderneming. Wij hebben een jarenlange ervaring als adviseur voor startende ondernemers, zoals met het opstellen van een ondernemingsplan. Met de diverse keurmerken die wij als organisatie hebben, verkrijgt u verder de zekerheid dat u in uw administratieve verplichtingen wordt bijgestaan door een betrouwbare partner. Na een vrijblijvende kennismaking met een van onze adviseurs heeft u zelf de keuze in hoeverre u gebruik wilt maken van onze diensten. Wilt u dat wij de administratie verwerken? Wilt u zelf uw administratie verwerken en deze verwerking door ons laten controleren? Wilt u dat wij u ontzorgen van de diverse verplichtingen op fiscaal gebied? Tijdens het kennismakingsgesprek zult u snel merken wat in uw geval de juiste keuze is.
  [/vc_column_text]
  [/vc_column][/vc_row]