[vc_row type=”full_width_content” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″]
[vc_column_text] Als accountantskantoor hebben we vanzelfsprekend veel te maken met de vraag naar fiscale diensten. Inherent aan deze fiscale diensten zijn de juridische aspecten die om de hoek komen kijken. De juridische zaken, die veelal zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek, vormen een belangrijke bouwsteun voor de fiscale regelingen die we kennen. Om deze reden verleent BNR ook juridische diensten op particulier gebied. De werkzaamheden die hier gepresenteerd worden hebben betrekking op erfrechtelijke verkrijgingen en huwelijkse voorwaarden, maar dit betekent niet dat de juridische werkzaamheden die BNR aanbiedt tot deze gebieden beperkt blijven. Het team van BNR beschikt namelijk over specifieke juridische kennis voor uiteenlopende situaties.
[/vc_column_text]

Erfrechtelijke verkrijgingen

[vc_column_text] De eerste juridische dienst ziet op erfrechtelijke verkrijgingen. Achter de fiscale regelingen die zijn vastgelegd in de Successiewet gaat een scala aan juridische bepalingen schuil. Dit juridische aspect bestaat uit rechtsregels die zijn vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek en aan de orde zijn in de gevallen waar een testament ontbreekt. Deze rechtsregels zien hoofdzakelijk op twee varianten: de wettelijke verdeling en een testamentaire regeling.
De wettelijke verdeling heeft enkel plaats voor naaste familie die onderverdeeld is in verschillende groepen. De partner en kinderen van de erflater genieten hierbij een voorrangspositie. Pas op het moment dat de erflater geen partner en kinderen heeft, komen de ouders, broers en zussen in aanmerking voor de verdeling van de nalatenschap. De groot- en overgrootouders komen pas later eventueel aan bod.
Een testament biedt meer mogelijkheden op het gebied van de erfbelasting. Het verschaft de erflater de mogelijkheid om de nalatenschap naar eigen inzicht op een andere manier te verdelen (met inachtneming van enkele verplichte punten). Het is van belang om dit goed te regelen en zo te voorkomen dat er misverstanden of onduidelijkheden over ontstaan na het overlijden.
[/vc_column_text]

Huwelijkse voorwaarden

[vc_column_text] De tweede juridische dienst heeft betrekking op huwelijkse voorwaarden. Dit is een verschijnsel waar door de jaren heen steeds meer gebruik van wordt gemaakt, omdat het gehuwden de flexibiliteit bezorgt om niet alles als een gemeenschappelijke bezitting aan te merken. Het alternatief voor huwelijkse voorwaarden is het huwen in gemeenschap van goederen, waardoor alles als gemeenschappelijk aangemerkt wordt: van de woning tot aan de bankrekeningen. Het komt geregeld voor dat gehuwden het huwen in gemeenschap van goederen niet de gewenste vorm vinden. De gevolgen van een eventuele scheiding of een overlijden kunnen hierbij een rol spelen. Zij kiezen dan voor huwelijkse voorwaarden die de regeling van gemeenschap van goederen vervangt. Voorbeelden van dergelijke voorwaarden zijn verrekenbedingen en de koude uitsluiting. Verrekenbedingen regelen hoe het vermogen van de gehuwden onderling verdeeld wordt, zowel tijdens als na het huwelijk (dat beëindigt kan worden door overlijden of echtscheiding). De koude uitsluiting variant is de tegenpool van het huwen in gemeenschap van goederen, waarbij er vrijwel niets gemeenschappelijks resteert.
[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column column_padding=”padding-2-percent” column_padding_position=”all” background_color=”#ffffff” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

NIEUWSBERICHTEN

[/vc_column_text]
5 februari 2018

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

1 januari 2018

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

[/vc_column][/vc_row]