Investeringsaftrek

By 12 november 2020Eindejaarsactualiteiten

Investeringsaftrek

By 14 november 2019Eindejaarsactualiteiten

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.400 tot een bedrag van € 58.238 28% van het investeringsbedrag. Het maximum van de KIA is € 16.307. Het bedrag van de KIA blijft tot een investeringsbedrag van € 107.848 gelijk, om daarna af te nemen. Door uw investeringen slim te plannen kunt u de KIA optimaliseren. De KIA geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen, er zijn uitzonderingen. In aanvulling op de KIA heeft u mogelijk recht op energie-investeringsaftrek (EIA) of op milieu-investeringsaftrek (MIA).

Plan de verkoop van bedrijfsmiddelen
Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen, waarvoor u eerder KIA hebt gehad, moet u een deel van het genoten voordeel terugbetalen als de verkoop plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van aanschaf. Stel de verkoop zo mogelijk uit tot na het vijfde jaar.

Bron: Overig | publicatie | 10-11-2020

Ondernemers hebben recht op investeringsaftrek voor investeringen in bedrijfsmiddelen. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) bedraagt voor investeringen boven € 2.300 tot een bedrag van € 57.321 28% van het investeringsbedrag. Het maximum van de KIA is € 16.051. Het bedrag van de KIA blijft tot een investeringsbedrag van € 106.150 gelijk, om daarna af te nemen met 7,56% van het meerdere. Door uw investeringen slim te plannen kunt u de KIA optimaliseren. De KIA geldt niet voor alle bedrijfsmiddelen, er zijn uitzonderingen.

Extra investeringsaftrek
In aanvulling op de KIA heeft u mogelijk recht op energie-investeringsaftrek (EIA) of op milieu-investeringsaftrek (MIA). U heeft recht op EIA voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen. De EIA bedraagt 45%.
U heeft recht op MIA voor investeringen in bedrijfsmiddelen die zijn opgenomen in de MIA/Vamillijst. Deze lijst wordt ieder jaar gewijzigd. Wilt u zeker zijn dat u met uw investering in aanmerking komt voor MIA dan moet u nog dit jaar investeren. De MIA varieert van 13,5 tot 36%.

Plan de verkoop van bedrijfsmiddelen
Bij de verkoop van bedrijfsmiddelen, waarvoor u eerder KIA hebt gehad, moet u een deel van het genoten voordeel terugbetalen als de verkoop plaatsvindt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar van aanschaf. Stel de verkoop zo mogelijk uit tot na het vijfde jaar.

Bron: Overig | publicatie | 14-11-2019

Heeft u in 2015 voor meer dan € 2.300 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Dan heeft u recht op een investeringsaftrek! Tot aan een bedrag van ca. € 55.000 is 28 procent van het geïnvesteerde bedrag aftrekbaar. De investeringsaftrek kent drie verschillende vormen: de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met name in de periode rondom de jaarwisseling kan het interessant zijn om een bepaalde investering juist naar voren te halen of uit te stellen tot na 1 januari 2016. Let op dat voor de investeringsaftrek het moment van het aangaan van de verplichting ter zake van de aanschaf van een bedrijfsmiddel leidend is! Een voorbeeld hiervan is de acceptatie van een geldige offerte.

Herinvesteringsreserve (HIR)
Mogelijk heeft u een bedrijfsmiddel verkocht en bent u van plan om hier binnen de eerstvolgende drie jaren een vervangend bedrijfsmiddel voor aan te schaffen. Wanneer u bij de verkoop van het bedrijfsmiddel een boekwinst maakt, kun u er voor kiezen om een HIR te vormen en zodoende de belasting die eigenlijk rust op de boekwinst uit te smeren over meerdere jaren!
Heeft u in het verleden een HIR gevormd voor een gerealiseerde boekwinst en verstrijkt per 31 december 2015 de driejaarstermijn? Zorg dan dat u voor deze datum het vervangende bedrijfsmiddel aanschaft om de HIR niet te verliezen.
Wilt u een bedrijfsmiddel dat u heeft aangeschaft in 2011, en waar u destijds investeringsaftrek op heeft geclaimd, desinvesteren (bijvoorbeeld door over te gaan tot een verkoop van het bedrijfsmiddel)? Wacht dan even tot na 31 december 2015 om geen rekening te hoeven houden met de desinvesteringsbijtelling.