[vc_row type=”full_width_content” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left” overlay_strength=”0.3″][vc_column column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”2/3″]
[vc_column_text]

Wie behoren tot de sector?

Bedrijven in de industriële sector fabriceren goederen die een eindgebruiker kan kopen. De goederen die gemaakt worden kunnen zeer verschillend zijn. De eindgebruiker kan enerzijds een consument zijn (aanschaf van een auto) en anderzijds een bedrijf die het goed voor zakelijke doeleinden gebruikt (aanschaf van een machine).

Algemene sectorinformatie

Binnen de industriële sector laten twee deelmarkten zich onderscheiden: de buitenlandse markt en de binnenlandse markt. De buitenlandse markt heeft betrekking op de Nederlandse export en kent veel onzekere factoren, zoals de economische ontwikkelingen in belangrijke afzetmarkten en bij de handelspartners en de wisselkoersen van diverse valuta’s. Deze buitenlandse situatie beïnvloedt de binnenlandse markt, met name aan de inkoopzijde. Zo zijn de grondstof-, brandstof- en energieprijzen belangrijke gegevens voor het productieproces in Nederland. Daarnaast zijn binnenlandse factoren als de particuliere consumptie en bedrijfsinvesteringen eveneens van invloed op de situatie van de binnenlandse markt.

De industriële sector laat sinds een aantal jaren weer een licht economische groei zien. Belangrijke factoren zijn de afnemende arbeidskosten per eenheid product, de toename van het aantal bedrijfsinvesteringen (machinale industrie) en de stijging van de particuliere consumptie. De industriële groei kan niet los worden gezien van de algemene ontwikkeling in de economie. Door de vele bedrijfsinvesteringen zijn de overige sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven een belangrijke afzetmarkt binnen deze sector. Het is voor een industrieel bedrijf daarom belangrijk om de actuele situatie in de overige sectoren goed in de gaten te houden. Door op een juiste manier te anticiperen op actuele situaties, in combinatie met de mogelijkheden grijpen om een concurrentievoordeel te behalen, kan het bedrijf ervoor zorgen dat ze haar concurrentie steeds een stap voor is. Dat is ten slotte waar ieder bedrijf naar streeft. Enkele aandachtspunten voor bedrijven binnen de industriële sector, zijn:

  • Het uitbreiden van de huidige productie met aanverwante producten dan wel diensten;
  • Het anticiperen op mogelijkheden die ontwikkelingen binnen andere sectoren bieden voor de afzetmarkt;
  • Het benutten van het netwerk dat het bedrijf heeft door samenwerkingsverbanden aan te gaan binnen dit netwerk en zodoende schaalvoordelen te realiseren en kennis uit te wisselen;
  • Het bewaken van de arbeidsproductiviteit en het inventariseren van de mogelijkheden om deze productiviteit te verhogen;
  • Het bewaken van voldoende vaktechnische kennis van het personeel afgezet tegen de werkzaamheden die het bedrijf verricht.
[/vc_column_text]
[vc_column_text]

BNR als uw partner

BNR beschikt over de nodige specifieke én actuele kennis binnen de industriële sector. De aanvulling van onze adviesdienst op het verzorgen van de wettelijke verplichtingen op financieel en fiscaal gebied geeft ons de mogelijkheid om onze industriële klanten als totaaladviseur optimaal bij te staan. Bijkomend voordeel dat wij als partner hebben, is dat wij ook over waardevolle en actuele informatie beschikken met betrekking tot ontwikkelingen binnen de overige sectoren. Deze sectoren zijn namelijk een belangrijke afzetmarkt voor ieder industrieel bedrijf. Ten behoeve van onze adviesdienst houden wij al deze ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, waardoor we onze industriële relaties tijdig kunnen voorzien van een passende advisering. Een aantal belangrijke zaken die hierbij centraal staan, zijn:

  • Het analyseren van de bedrijfs- en productieprocessen ten opzichte van bovengenoemde aandachtspunten die zich voordoen in de industriële sector;
  • Het doorlichten van subsidiemogelijkheden die geboden worden op het gebied van personeel en bedrijfsinvesteringen;
  • Het in kaart brengen van de manieren waarop kapitaal aangewend kan worden met het oog op de gewenste ontwikkeling van het bedrijf (investeringen en financieringsmogelijkheden);
  • De ontwikkeling van het resultaat frequent in beeld brengen en toetsen aan de cijfers van de concurrentie in de markt, waardoor u een juist beeld krijgt over de prestaties van de onderneming ten opzichte van uw concurrentie;
  • Aanstaande fiscale veranderingen tijdig doorlichten, zodat u op het juiste moment een bepaalde keuze maakt.
[/vc_column_text]
[/vc_column][vc_column column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color=”#ffffff” background_color_opacity=”1″ background_hover_color_opacity=”1″ width=”1/3″][vc_column_text]

NIEUWSBERICHTEN

[/vc_column_text]
7 maart 2018

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

12 oktober 2016

Het belang van brancheonderzoek

[/vc_column][/vc_row]