Hulp voor startende ZZP’ers bij het verkrijgen van een hypotheek

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarmee ZZP’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten is succesvol en wordt daarom uitgebreid, melden de initiatiefnemers. Het WEW wil ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek afsluiten. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 ZZP’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Het WEW, de organisatie achter de Nationale Hypotheek Garantie (NHG), zet zich in voor doelgroepen die het moeilijk hebben op de woningmarkt, zoals zelfstandigen, starters of senioren. Het afgelopen jaar heeft het WEW het daarom voor ZZP’ers mogelijk gemaakt om al na 1 jaar ondernemerschap een hypotheek met NHG af te sluiten, in plaats van de 3 jaar die hiervoor gebruikelijk was. Met deze NHG-hypotheek kan een woning gefinancierd worden met een koopsom tot €265.000 (vanaf 1 januari 2018). Voor woningen waarin geïnvesteerd wordt in energiebesparende voorzieningen, is de NHG kostengrens maximaal €280.900.

Inkomensverklaring

Om ZZP’ers al zo snel een veilige hypotheek te kunnen verstrekken is de inkomensverklaring geïntroduceerd. Onafhankelijke experts stellen het ondernemersinkomen vast aan de hand van de jaarcijfers, IB-aangiftes, jaaropgaves en andere financiële stukken. Dit mag een combinatie zijn van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Hierna kan vervolgens het reguliere hypotheektraject worden gevolgd.