Category

Startende onderneming

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

By | Algemeen, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie groeit maar door. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.

Tevens neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent.

Hulp voor startende ZZP’ers bij het verkrijgen van een hypotheek

By | Algemeen, Eenmanszaak, Startende onderneming | No Comments

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarmee ZZP’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten is succesvol en wordt daarom uitgebreid, melden de initiatiefnemers. Het WEW wil ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek afsluiten. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 ZZP’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Lees verder

Gratis online cursus boekhouden

By | Startende onderneming | No Comments

Graag wijzen wij u op een online cursus boekhouden speciaal voor (startende) ZZP’ers en MKB’ers.

Na het volgen van de cursus  bent u prima in staat om de boekhouding goed bij te houden. De cursus boekhouden is opgebouwd uit 4 modules en 15 onderwerpen.  De modules bestaan uit de basistheorie, het inrichten van een (online) boekhouding, het verwerken van de administratie, de btw-aangifte en de jaarafsluiting. Al deze onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van het online boekhoudpakket Informer, een pakket dat wordt aanbevolen door de Belastingdienst.

Klik op onderstaande link om de cursus te starten.

 

 

Tien voorwaarden om uw bedrijf te laten groeien

By | Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments
  1. De ambitie hebben om te groeien (ontwikkel jezelf als ondernemer en laat geen kans onbenut om jouw bedrijf op de kaart te zetten);
  2. Zorg voor een uitgesproken visie (documenteer deze ook ergens) die op groei gebaseerd is;
  3. Hoog opgeleide jongeren hebben naar het lijkt een stapje voor op dit gebied in de hedendaagse markt;
  4. Ben bezig met innovatie, de wereld van morgen is namelijk niet meer de wereld van gisteren. Stilstand betekent daarom achteruitgang als nooit tevoren;
  5. Probeer waar mogelijk jezelf ook internationaal te oriënteren. Met het ‘Internet of Things’ lijken grenzen namelijk te vervagen;
  6. Zoek de (keten)samenwerking, besteed tijd aan het netwerken en probeer zo samen met andere bedrijven te groeien;
  7. Neem het debiteurenbeheer actief onder de loep;
  8. Ben en blijf op de hoogte van je financiën, zodat je tijdig bij kunt sturen.

BNR organiseert het KennisCafé

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Begeleiden, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Juridische werkzaamheden, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Op 6 oktober a.s. blaast BNR haar Kenniscafé nieuw leven in! Tijdens het Kenniscafé wordt u op informele wijze helemaal bijgepraat over onderwerpen als Prinsjesdag 2016, niet teveel inkomstenbelasting betalen, belastingvrij schenken en het pensioen in eigen beheer. Zorg dat u op de hoogte bent van de aanstaande veranderingen en voorkom ongewenste verrassingen voor uw portemonnee.

Stube

Aanmelden doet u eenvoudig via onze website www.bnr-groep.nl/kenniscafe

Fiscus keurt modelovereenkomsten zzp’ers slechts in beperkte mate goed

By | Algemene diensten (Z), Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

Het verdwijnen van de VAR blijft de gemoederen bezig houden. De modelovereenkomst die de VAR is komen vervangen, lijkt namelijk nog niet de gewenste zekerheid te brengen. Van de 3.500 modelovereenkomsten die tot dusver zijn voorgelegd bij de fiscus zijn er momenteel nog maar 200 (!) daadwerkelijk goedgekeurd. De bezorgdheid die zzp’ers al hadden wat betreft hun marktpositie dreigt op deze manier alleen maar groter te worden.

Lees verder

Onmisbare tips voor de startende ondernemer(!)

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De laatste jaren is er een trend zichtbaar dat steeds meer Nederlanders een eigen onderneming opstarten. Zo hebben in 2015 ruim 163.000 startende bedrijven voor het eerst haar deuren geopend. Als totaaladviseur voor menig starter, weten wij dat de beginperiode van een onderneming erg bepalend is. Het bedrijf moet een eigen plekje gaan bemachtigen op de markt, er moeten allerlei (administratieve) zaken geregeld worden en er moet natuurlijk omzet gegenereerd worden. Wij hebben een aantal tips voor de startende ondernemers op een rij gezet die van belang zijn voor een succesvolle start.

Lees verder

Startende MKB ondernemingen gericht op internationale handel in goederen

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

Inleidend

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 12 startende ondernemingen een ‘born global’ mag worden genoemd. Dit zijn bedrijven die binnen één jaar na oprichting internationale handel in goederen drijven (import, export of beide). Van de ongeveer 9000 bedrijven die in 2014 zijn opgericht behoort 99% tot het MKB (< 10 werknemers). Born globals onderscheiden zich van andere starters, doordat ze van begin af aan er een internationale visie op nahouden. Andere starters worden pas na een paar jaar internationaal actief.

Born globals onderverdeeld per handelsrichting en per sector
Born globals kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen:
1. Enkel gericht op import, dit zijn plusminus 5000 van de 9000 born globals.
2. Enkel gericht op export, dit zijn plusminus 2000 van de 9000 born globals.
3. Two-way traders; gericht op zowel import als export, goed voor de resterende 2000 born globals.

Van alle born globals is 75 procent actief in de handel of onroerend goed en de zakelijke dienstverlening.Born globals per sector (160301)

Handel binnen Europa heeft de voorkeur
Zaken doen binnen de EU geniet de voorkeur vanwege de relatief lagere kosten met het betreden van de markt. Ruim 90 procent van de born globals blijkt meer dan de helft van de export naar een EU land te verschepen. Aan de importkant zijn de verschillen iets groter; bijna één op de vijf importerende born globals geeft aan vooral vanuit buiten de EU te importeren.
Wanneer er wel zaken gedaan worden buiten de EU gebeurt dit vooral in grote aantallen. Born globals realiseren zich namelijk dat voor deze markt een aanzienlijke handelsstroom nodig is om de investering in markttoetreding rendabel te laten zijn.

Rechtsvorm
Opmerkelijk is dat born globals vaker een rechtsvorm kiezen (BV of NV) dan starters die niet internationaal actief zijn. Bijna de helft (47%) van de startende born globals heeft een rechtsvorm tegenover slechts 17% van de ‘gewone’ starters!

Risico
Een born global wordt in eerste instantie geconfronteerd met de opportuniteiten van de internationale markten, maar de snelle internationalisering brengt risico’s met zich mee. Wij hebben hier de vijf grootste valkuilen op een rijtje gezet:
1. Het betreden van nieuwe markten behoeft de nodige voorbereiding, dit wordt vaak onderschat;
2. In het buitenland geldt andere wet- en regelgeving, met name cultuur- en taalverschillen kunnen voor belemmeringen zorgen;
3. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke scenario’s. Wat te doen wanneer de vraag naar het product groter wordt dan verwacht;
4. Besluit je een ‘buitenlands’ product hier op de markt te brengen? Ga dan eerst na waarom dit product nog niet eerder is ingevoerd, wellicht heeft het te maken met invoerverboden of dat er geen vraag is naar het product.
5. Besef van te voren goed dat het gehele bedrijf te maken heeft met de consequenties van het internationaal zaken doen. Is het bedrijf als geheel en zijn werknemers in het bijzonder klaar voor deze stap?

Zelfstandigenaftrek van groot belang voor ruim helft zzp’ers

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die speciaal voor ondernemers in het leven is geroepen. Binnen de groep ondernemers nemen de zzp’ers een voorname plaats in. Juist voor deze groep ondernemers is de zelfstandigenaftrek een tegemoetkoming die meer dan welkom is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij maar liefst 55% van de zzp’ers het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, wanneer deze aftrekpost weg zou vallen. Het is voor deze groep ondernemers daarom van belang om aan de criteria voor deze aftrekpost te blijven voldoen, zoals het behalen van het urencriterium van 1.225 uur op jaarbasis.

Webverkopen laten een stormachtige ontwikkeling zien

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De invloed van het internet blijft toenemen binnen ondernemend Nederland. Organisaties binnen allerlei sectoren maken er veelvuldig gebruik van. Een belangrijke trend die we tegenwoordig steeds vaker terug zien keren is het gebruik van webwinkels. Het gebruiken van een webshop levert een organisatie vele voordelen ten opzichte van een fysieke locatie. Een belangrijk voorbeeld is dat de webwinkel geen reisafstand als beperking kent, waardoor de organisatie een veel groter achterland kan bedienen. Deze theorie van het grotere achterland wordt ondersteund door cijfers die het CBS recent bekend maakte over de eerste elf maanden van 2015. Organisaties met zowel een fysieke locatie als een webshop (ook wel multi-channelers genoemd) hebben over deze periode namelijk bijna 25 (!) procent meer online omgezet dan over dezelfde periode een jaar eerder. De webshop loont dus en speelt in op de behoeften van de samenleving vandaag de dag.

Kogel door de kerk: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief afschaft per 1 mei 2016!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Er zal definitief gewerkt gaan worden met modelovereenkomsten voor zzp’ers die sinds eind 2015 al in conceptvormen in omloop zijn. De Eerste Kamer stemde op 2 februari 2016 in met de afschaffing van de VAR per 1 mei aanstaande, waarbij een overgangsfase gedurende één jaar in acht zal worden genomen. De vervangende regeling krijgt de naam ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (DBA) en moet zzp’ers en organisaties meer zekerheid verschaffen dan haar voorganger. Met deze zekerheid wordt het risico van ‘schijfzelfstandigheid’ bedoeld dat aan de orde is bij de VAR, waarvan de (nadelige) financiële gevolgen op het bordje van de zzp’er terechtkomen. De praktische invulling van de overeenkomsten zal echter nog wel tot wat discussiepunten leiden.

Is die zzp’er eigenlijk een werknemer in loondienst?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een drietal zaken die waren aangespannen door ‘zelfstandige’ pakketbezorgers van PostNL. De pakketbezorgers hadden een overeenkomst van opdracht (vervoerdersovereenkomst) getekend met PostNL. PostNL beëindigt deze overeenkomst, maar de pakketbezorgers menen dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en spannen een rechtszaak aan. Een kansloze missie voor de pakketbezorgers nu zij geen arbeidsovereenkomst zijn aangegaan?
Het arbeidsrecht zit complexer in elkaar. Het hangt namelijk van de omstandigheden af, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Niet alleen de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst is van belang, ook hoe partijen aan deze overeenkomst uitvoering geven is belangrijk. Wanneer partijen ieders gelijken zijn, dan zal de rechter meer de nadruk leggen op wat partijen voor ogen stond. Maar in een zaak als deze, waar pakketbezorgers het opnemen tegen het grote PostNL, zal de rechter meer de nadruk op de feitelijke invulling van de overeenkomst leggen. Doordat PostNL de enige opdrachtgever is en de pakketbezorgers zich van alles laten voorschrijven (zoals uitvoering en naleving van taken, materiële eisen etc.), kan er in de ogen van de rechtbank niet gesproken worden van vrij en zelfstandig ondernemerschap. In twee van de drie zaken geeft de rechter de pakketbezorgers gelijk en bestempelt de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst.
Maak uw bedrijf ook gebruik van zzp’ers en komt het opdrachtgeverschap overeen met deze geschetste situatie? Laat u zich dan bij beëindiging van de overeenkomst niet verrassen door het arbeidsrecht en laat u bijstaan door een arbeidsrechtjurist. Voorkom een eventuele ontslagvergoeding!

Over het waarom van online boekhouden

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Online, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De invloed van automatisering op administratief gebied blijft toenemen. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling is weggelegd voor het online boekhouden. Steeds meer ondernemers kiezen voor deze nieuwe manier van boekhouden, vanwege de vele voordelen die het biedt. De tegenargumenten die nog bestaan in ondernemend Nederland lijken overtuigender dan dat ze zijn. In dit nieuwsbericht daarom aandacht voor de voors en tegens van het online boekhouden.
Lees verder