Category

Groot- en detailhandel

Fiets van de zaak wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

By | Algemene diensten (P), belasting, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Lees verder

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

By | Algemeen, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie groeit maar door. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.

Tevens neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent.

Nederlandse export groeit met 4,6% op jaarbasis

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De stijging van 4,6% in september is afgezet tegen de export van dezelfde maand een jaar geleden.

De toename is groter dan in augustus, meldt het CBS. Ongeveer driekwart van de totale export van Nederland wordt behaald door de export van goederen.

Naast de uitvoer van Nederlandse producten is ook de wederuitvoer hoger dan een jaar geleden. Daarentegen is het importvolume in september met 2,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De groei in september wordt voornamelijk veroorzaakt door de export van transportmiddelen, producten en machines en apparaten.

Daarnaast meldt het CBS, dat de omstandigheden voor de export in november gunstiger zijn vergeleken met die in september. De ontwikkeling van de Duitse industrie is positief voor de Nederlandse exporteurs, waardoor het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten verbeterd. Daarentegen waren Nederlandse ondernemers negatiever over hun buitenlandse orders.

 

Het belang van brancheonderzoek

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Brancheonderzoek is een must voor iedere startende, maar ook gevestigde, organisatie. Het is namelijk van belang om op de hoogte te zijn van de marktontwikkelingen en wie je concurrenten zijn. Om het begrip brancheonderzoek wat concreter te maken, geven we hier een aantal handvaten in de vorm van vragen die je jezelf moet stellen.

 1. Is er in mijn (toekomstige) branche een komen en gaan van bedrijven (zie branchewijzer van de Kamer van Koophandel);
 2. Wat is de omzet die in de branche behaald wordt? Besteed hierbij ook aandacht aan de brutomarge.
 3. Hoe typeer ik mijn belangrijkste concurrenten?
 4. Wat is er gaande in de branche? Hoe zie je de toekomst voor je?
 5. Neem contact op met ons als adviseur. Wij weten wat er speelt en helpen je graag op weg.

Groei verwacht in alle sectoren

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De detailhandel, horeca en recreatiesector kunnen volgend jaar flink gaan profiteren van de aantrekkende binnenlandse consumptie. Ook de autobranche gaat hier de vruchten van plukken, stelt Rabobank in een rapport. Volgens de bank houdt de groei voor alle sectoren aan. Hoe zien uw verwachtingen eruit?

Tien voorwaarden om uw bedrijf te laten groeien

By | Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments
 1. De ambitie hebben om te groeien (ontwikkel jezelf als ondernemer en laat geen kans onbenut om jouw bedrijf op de kaart te zetten);
 2. Zorg voor een uitgesproken visie (documenteer deze ook ergens) die op groei gebaseerd is;
 3. Hoog opgeleide jongeren hebben naar het lijkt een stapje voor op dit gebied in de hedendaagse markt;
 4. Ben bezig met innovatie, de wereld van morgen is namelijk niet meer de wereld van gisteren. Stilstand betekent daarom achteruitgang als nooit tevoren;
 5. Probeer waar mogelijk jezelf ook internationaal te oriënteren. Met het ‘Internet of Things’ lijken grenzen namelijk te vervagen;
 6. Zoek de (keten)samenwerking, besteed tijd aan het netwerken en probeer zo samen met andere bedrijven te groeien;
 7. Neem het debiteurenbeheer actief onder de loep;
 8. Ben en blijf op de hoogte van je financiën, zodat je tijdig bij kunt sturen.

BNR organiseert het KennisCafé

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Begeleiden, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Juridische werkzaamheden, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Op 6 oktober a.s. blaast BNR haar Kenniscafé nieuw leven in! Tijdens het Kenniscafé wordt u op informele wijze helemaal bijgepraat over onderwerpen als Prinsjesdag 2016, niet teveel inkomstenbelasting betalen, belastingvrij schenken en het pensioen in eigen beheer. Zorg dat u op de hoogte bent van de aanstaande veranderingen en voorkom ongewenste verrassingen voor uw portemonnee.

Stube

Aanmelden doet u eenvoudig via onze website www.bnr-groep.nl/kenniscafe

Hoe zorg ik dat mijn klanten sneller betalen?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

geldIets wat alle ondernemers gemeen hebben, is dat er tot op zekere hoogte altijd onzekerheid bestaat over het inkomen. Een prognose kan namelijk nog zo’n goede afspiegeling zijn van de bedrijfsprestaties en de marktontwikkelingen: aan ondernemerschap kleeft altijd een (financieel) risico. Het uiteindelijke succes wordt namelijk voor een belangrijk deel bepaald door het (toekomstig) betalingsgedrag van jouw klanten. Als een klant niet betaalt, betekent dat een verslechtering van de liquiditeit van de onderneming (en indirect ook die van jou als ondernemer). Op dat moment is actie dus vereist! Veel ondernemers vinden het echter lastig om met deze situatie om te gaan, vooral als deze situatie nieuw is. Onze ervaring is dat met een aantal laagdrempelige beslissingen het betalingsgedrag van jouw klanten al op een positieve manier beïnvloed kan worden. Hier volgen een aantal tips!

Lees verder

Miljoenen euro’s aan boetes opgelegd in de horeca en detailhandel

By | Algemene diensten (Z), Groot- en detailhandel, Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen periode heeft de overheidsdienst een kleine 2000 horecagelegenheden en ruim 1.300 detailhandels gecontroleerd. Deze controles leidden tot ruim 900 geconstateerde overtredingen die tezamen tot een boete leidden van maar liefst 5,5 miljoen euro (!). Het grote aantal overtredingen kan niet los gezien worden van de druk die de sector ervaart door de economische situatie en bovendien is de concurrentie moordend. De meeste boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet en voor onderbetaling en illegale tewerkstelling van werknemers afkomstig van buiten Europa, aldus de Inspectie SZW.

ABN AMRO volgt voorbeeld van Rabobank

By | Algemene diensten (Z), Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Waar wij eerder al berichtten dat de Rabobank haar ondernemers sneller van geld ging voorzien, is inmiddels duidelijk geworden dat ABN AMRO dit voorbeeld zal gaan volgen. Met ingang van komend weekend kunnen ondernemers, mits zij een pincontract hebben gesloten bij de bank, altijd binnen 24 uur over hun omzet beschikken.
Met de snellere stortingen gaat een lang gekoesterde wens van veel ondernemers in vervulling. De snelheid van de stortingen liet namelijk met name in weekenden en op feestdagen nogal eens te wensen over. De ruim 40.000 ondernemers met een pinovereenkomst bij de ABN AMRO kregen in dat geval pas op de eerstvolgende werkdag hun omzet bijgeschreven.

Subsidieregeling praktijkleren 2016

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Subsidie, Zakelijk | No Comments

Sinds afgelopen maand is het voor werkgevers weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor het studiejaar 2015-2016 met betrekking tot een gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats. Het is voor werkgevers aantrekkelijk om deze plaatsen aan te bieden, omdat er enerzijds een financiële tegemoetkoming is (subsidie) en anderzijds zal u beschikken over beter opgeleid personeel met de nodige praktijkervaring. Binnen de subsidiepot wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus VMBO, MBO, HBO en Promovendi. De totale subsidie per praktijkleerplaats is afhankelijk van het totaal beschikbare budget binnen een bepaald niveau en het aantal aanvragen per niveau, met een maximum van € 2.700 per aanvraag. De subsidieregeling is toegankelijk tot en met 15 september 2016.

Belastingdienst gaat controles uitoefenen op de sectorindeling

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Vanaf juli zal de Belastingdienst de huidige sectorindeling van werkgevers actief gaan controleren. Het is namelijk mogelijk dat er een andere sector opgegeven wordt door de werkgever dan dat bekend is bij de fiscus. Een juiste registratie van de sectorindeling bij de Belastingdienst is van belang, omdat de sectorpremie en de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas samenhangen met de sectorindeling. Een onjuiste registratie van de sectorindeling heeft als gevolg dat sommige werkgevers te weinig of juist (veel) te veel premie betalen.

Wat te doen als u tot de conclusie komt dat er een onjuiste sectorindeling wordt vermeld? Ga dit niet zomaar aanpassen, maar meldt dit schriftelijk bij de Belastingdienst! De fiscus bepaalt vervolgens of een andere sector van toepassing is. Het gevolg van te weinig sectorpremie (blijven) afdragen is dat het kan leiden tot naheffingen en eventueel zelfs boetes.

Een uitdaging wacht op de kledingwinkels

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Voor kledingwinkels breken belangrijke jaren aan. Door de vergrijzing die onvermijdelijk is, zullen de ouderen een groter deel van het (potentiële) klantenbestand in gaan nemen. Dit heeft een aanzienlijke impact, omdat de wensen van ouderen wat betreft een kledingwinkel verschillen van die van jongeren. Een kledingwinkel zal daarom haar marktbenadering, assortiment en uitstraling waar nodig aan moeten gaan passen. Benieuwd naar hoe deze marktbenadering precies vorm te geven? Spar eens met de adviseurs van BNR en zorg dat ook jouw winkel toekomstbestendig wordt.

Nederlander sport steeds vaker

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse sportartikelenmarkt heeft in 2015 1,7 miljard euro omgezet. Dit betekent een stijging van 200 miljoen euro sinds 2013. Het online marktaandeel hierbij steeg van 4 naar 15 procent. Dit is een aanzienlijke stijging, maar het blijkt dat Nederlanders ook nog veelvuldig ouderwets gaan winkelen in winkelstraten. Bedrijven in deze sector lijken daarom baat te hebben wij zowel een webshop als een fysieke winkel. Op deze manier wordt namelijk een zo groot mogelijk deel van de afzetmarkt benut. Benieuwd naar hoe u dit organisatorisch het beste kunt regelen? De adviseurs van BNR helpen u graag verder.

Detailhandel realiseert hogere omzet in maart

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De sector detailhandel kende dit jaar een succesvolle maand maart. Zo werd er maar liefst 4 procent meer omgezet dan een jaar geleden het geval was in de maand maart. Een belangrijke reden voor deze stijging is het feit dat Pasen dit jaar in maart viel (met name de voedingsmiddelen gingen in veelvoud over de toonbanken). Daarnaast was ook de samenstelling van de koopdagen een belangrijke factor voor deze groei. Wanneer er correcties voor bovenstaande factoren worden doorgevoerd is er nog altijd sprake van een groei, maar wel een stuk lager.

Wie is de best verdienende zzp’er?

By | Algemene diensten (Z), Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De best verdienende zzp’ers blijken in de gezondheidssector actief te zijn. Medisch specialisten behaalden namelijk een totaal ondernemersinkomen van maar liefst gemiddeld € 150.000 in 2014. De laagste inkomens daarentegen werden waargenomen in de kinderopvang en peuterspeelwerk (gemiddeld € 16.000 op jaarbasis).

Verzuim onder winkelpersoneel stijgt fors

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

In 2015 is het verzuim onder het winkelpersoneel in Nederland gestegen met ruim dertig procent. Het verzuim kwam uit op een gemiddelde van 5,9%. Door het landelijk gemiddelde van 3,5% in ogenschouw te nemen, valt dit percentage extra op. Onderliggende redenen voor dit verzuim zijn de zware druk die het winkelpersoneel ervaart evenals de onzekerheid richting de toekomst, aldus Capability in haar onderzoek. Daarnaast haalt het winkelpersoneel minder voldoening uit haar werk door de concurrentie van internetverkoop en het afnemende aantal klanten dat de winkel bezoekt. Dit gedrag van het winkelpersoneel heeft op haar beurt weer negatieve gevolgen voor de continuïteit van de winkels.

Welke bedrijfssectoren zullen het snelst groeien in 2016?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Als ondernemer is het belangrijk om de blik vooruit te hebben gericht. Bij deze vooruitziende blik is het economisch perspectief een belangrijk onderdeel. Hoe ontwikkelt mijn sector zich in 2016? Is er een groei te verwachten? Hoe kan ik zorgen dat de potentiële groei ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt? In dit nieuwsartikel besteden wij aandacht aan een drietal sectoren die naar verwachting het snelst zullen groeien.

Lees verder

Nieuw systeem Rabobank laat ondernemers altijd binnen 24 uur over liquiditeiten beschikken

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Bent u ondernemer en heeft u uw financiële zaken geregeld bij Rabobank? Dan is er goed nieuws te melden. Rabobank introduceert dit weekend namelijk een systeem, waarmee u binnen 24 uur over de omzet kunt beschikken die per pin ontvangen is of is afgestort. Deze belofte geldt ook voor dagen dat de bank gesloten is. Met de aanstaande paasdagen is dit een groot gemak voor de ondernemers. Op dit moment is het namelijk zo dat het geld doorgaans op de eerstvolgende werkdag wordt bijgeschreven. Het geld dat op vrijdag voor het paasweekend wordt ontvangen per pin of afgestort, zou in dat geval pas op dinsdag na Pasen bijgeschreven worden. Met dit nieuwe systeem beschikt u daarom als ondernemer sneller over liquiditeiten. Rabobank hoopt, evenals wij, dat andere financiële instellingen snel zullen volgen.

Startende MKB ondernemingen gericht op internationale handel in goederen

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

Inleidend

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 12 startende ondernemingen een ‘born global’ mag worden genoemd. Dit zijn bedrijven die binnen één jaar na oprichting internationale handel in goederen drijven (import, export of beide). Van de ongeveer 9000 bedrijven die in 2014 zijn opgericht behoort 99% tot het MKB (< 10 werknemers). Born globals onderscheiden zich van andere starters, doordat ze van begin af aan er een internationale visie op nahouden. Andere starters worden pas na een paar jaar internationaal actief.

Born globals onderverdeeld per handelsrichting en per sector
Born globals kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen:
1. Enkel gericht op import, dit zijn plusminus 5000 van de 9000 born globals.
2. Enkel gericht op export, dit zijn plusminus 2000 van de 9000 born globals.
3. Two-way traders; gericht op zowel import als export, goed voor de resterende 2000 born globals.

Van alle born globals is 75 procent actief in de handel of onroerend goed en de zakelijke dienstverlening.Born globals per sector (160301)

Handel binnen Europa heeft de voorkeur
Zaken doen binnen de EU geniet de voorkeur vanwege de relatief lagere kosten met het betreden van de markt. Ruim 90 procent van de born globals blijkt meer dan de helft van de export naar een EU land te verschepen. Aan de importkant zijn de verschillen iets groter; bijna één op de vijf importerende born globals geeft aan vooral vanuit buiten de EU te importeren.
Wanneer er wel zaken gedaan worden buiten de EU gebeurt dit vooral in grote aantallen. Born globals realiseren zich namelijk dat voor deze markt een aanzienlijke handelsstroom nodig is om de investering in markttoetreding rendabel te laten zijn.

Rechtsvorm
Opmerkelijk is dat born globals vaker een rechtsvorm kiezen (BV of NV) dan starters die niet internationaal actief zijn. Bijna de helft (47%) van de startende born globals heeft een rechtsvorm tegenover slechts 17% van de ‘gewone’ starters!

Risico
Een born global wordt in eerste instantie geconfronteerd met de opportuniteiten van de internationale markten, maar de snelle internationalisering brengt risico’s met zich mee. Wij hebben hier de vijf grootste valkuilen op een rijtje gezet:
1. Het betreden van nieuwe markten behoeft de nodige voorbereiding, dit wordt vaak onderschat;
2. In het buitenland geldt andere wet- en regelgeving, met name cultuur- en taalverschillen kunnen voor belemmeringen zorgen;
3. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke scenario’s. Wat te doen wanneer de vraag naar het product groter wordt dan verwacht;
4. Besluit je een ‘buitenlands’ product hier op de markt te brengen? Ga dan eerst na waarom dit product nog niet eerder is ingevoerd, wellicht heeft het te maken met invoerverboden of dat er geen vraag is naar het product.
5. Besef van te voren goed dat het gehele bedrijf te maken heeft met de consequenties van het internationaal zaken doen. Is het bedrijf als geheel en zijn werknemers in het bijzonder klaar voor deze stap?

Minder zekerheid voor opdrachtgever door afschaffen VAR

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Zoals wij u op 4 januari berichtten, is PostNL op haar vingers getikt door de rechtbank vanwege het in dienst hebben van twee schijnzelfstandigen. Op vragen van de Tweede Kamer over de situatie van PostNL erkent minister Asscher dat de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst momenteel beperkte middelen hebben om schijnzelfstandigheid aan te pakken. De enige mogelijkheid op dit moment is een gang naar de kantonrechter door de schijnzelfstandige zelf. Hier komt verandering in vanaf 1 mei. De VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt per die datum afgeschaft en de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wordt als vervanger ingevoerd. Door de Belastingdienst zijn algemene en branchespecifieke modelovereenkomsten opgesteld. Wanneer er volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt, hoeft deze niet te worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Het is voldoende dat de opdrachtgever en de zzp’er (schriftelijk) met elkaar afspreken (bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging) dat volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt. Ook is het mogelijk om een zelf opgemaakte overeenkomst voor te leggen bij de Belastingdienst.

Net zoals de VAR biedt een modelovereenkomst de opdrachtgever vooraf duidelijkheid of er loonheffingen moeten worden ingehouden. Als er volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt, is er voor de opdrachtgever niets aan de hand: er hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden, de zelfstandige is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en de zelfstandige heeft geen recht op een uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als er echter niet conform de voorwaarden uit de modelovereenkomst wordt gewerkt en de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een arbeidsrelatie, dan heeft dat – in tegenstelling tot bij de VAR-verklaring – fiscale gevolgen voor de opdrachtgever. De Belastingdienst kan dan wél aan de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen voor de arbeidsrelatie. Het gevolg: een modelovereenkomst biedt de opdrachtgever minder zekerheid!
Bent u benieuwd wat de nieuwe wet voor u betekend of heeft u vragen over de nieuwe modelovereenkomsten? Wij helpen u graag!

Positief gestemde verwachtingen detailhandel voor 2016

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De vooruitzichten voor Nederlandse detailhandelaren zijn overwegend positief te noemen. De ABN Amro verwacht dat de verkopen zullen stijgen in 2016 (gemiddeld zo’n 2,25%), maar dat de druk op de winstmarges blijft bestaan. De bedrijven in de detailhandel zullen namelijk last hebben van sterke concurrentie en online verkopen.

Ondanks de positief gestemde verwachtingen, is de wisselkoers een ander belangrijk aandachtspunt voor een bepaalde groep detailhandelaren. De waarde van de euro is sinds april 2014 namelijk met 26% gedaald ten opzichte van de dollar. Producten die in dollars worden ingekocht zijn daardoor duurder. Dit zorgt voor een onzekere factor voor detailhandelaren die goederen importeren vanuit landen met de dollar als betaalmiddel.

Webverkopen laten een stormachtige ontwikkeling zien

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De invloed van het internet blijft toenemen binnen ondernemend Nederland. Organisaties binnen allerlei sectoren maken er veelvuldig gebruik van. Een belangrijke trend die we tegenwoordig steeds vaker terug zien keren is het gebruik van webwinkels. Het gebruiken van een webshop levert een organisatie vele voordelen ten opzichte van een fysieke locatie. Een belangrijk voorbeeld is dat de webwinkel geen reisafstand als beperking kent, waardoor de organisatie een veel groter achterland kan bedienen. Deze theorie van het grotere achterland wordt ondersteund door cijfers die het CBS recent bekend maakte over de eerste elf maanden van 2015. Organisaties met zowel een fysieke locatie als een webshop (ook wel multi-channelers genoemd) hebben over deze periode namelijk bijna 25 (!) procent meer online omgezet dan over dezelfde periode een jaar eerder. De webshop loont dus en speelt in op de behoeften van de samenleving vandaag de dag.

Fiscale bijtelling ‘vervuild’ jaarcijfers autodealers over 2015 en 2016

By | Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Er wordt voor de autodealers een omzetgroei verwacht van maar liefst 8 procent over 2015 ten opzichte van 2014. Met name het laatste kwartaal van 2015 lijkt een belangrijke rol in deze groei te hebben gespeeld, vanwege bepaalde belastingvoordelen voor zakelijke auto’s waar per 1 januari 2016 niet langer een beroep op kan worden gedaan. Dit vermoeden wordt bevestigd door de cijfers over januari 2016 die bekend zijn gemaakt door Autoweek. Uit de publicatie van Autoweek blijkt dat de autoverkopen in januari 2016 ruim 14 procent lager liggen dan in de maand januari vorig jaar. Door deze ontwikkeling zal het, zonder de beschikking over voldoende bedrijfseconomische kennis, lastig zijn om een bedrijfseconomische vergelijking te maken waar het jaar 2015 in betrokken wordt. Een onjuiste vergelijking kan leiden tot verkeerde investeringen of strategische beslissingen door u als autodealer. Het is daarom van belang dat u zich hier terdege bewust van bent en u goed laat adviseren op dit gebied.

Gebruik van elektronisch betalen blijft toenemen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Als ondernemer lijk je inmiddels haast niet meer zonder een pinautomaat te kunnen. Consumenten geven namelijk meer en meer de voorkeur aan deze betaalwijze. Zo werd er in 2015 in totaal ruim 3,2 miljard keer met de pinpas betaald. Logisch gevolg van deze vele pinbetalingen is dat er minder geld in kas is en dat verlaagt het risico dat ondernemers lopen wat betreft diefstal. Heeft u als ondernemer nog geen pinautomaat aangeschaft? Het is de investering waard en velen gingen u met succes voor.

Wilt u er een (plastic) tasje bij?

By | Groot- en detailhandel, Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Dit is een veel gehoorde zin bij het afrekenen van de boodschappen in een winkel. Vanaf 1 januari is hier grote verandering in gekomen. Per 1 januari is de gratis verspreiding van plastic tassen namelijk verboden. Winkeliers moeten naar alternatieven zoeken of een vergoeding vragen voor de plastic tas. Het verbod geldt niet voor de bescherming van etenswaren of het tegengaan van voedselverspilling. Is uw winkel al over? Er is aangekondigd dat inspecteurs extra gaan controleren op naleving van het plastic tasjesverbod.

Zorg voor behoud digitale gegevens kassaregistratiesystemen!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het jaar 2015 zit er bijna weer op en wellicht bent u er een voorstander van om niet al te veel detailgegevens uit oudere jaren binnen uw kassaregistratiesysteem te bewaren. In principe is het overzichtelijk houden van een registratiesysteem alleen maar goed. Wij willen u, wellicht ten overvloede, echter wel op uw verplichting wijzen om uw administratie gedurende 7 jaren te bewaren. De Belastingdienst maakt hierbij geen uitzondering voor kassaregistratiesystemen met onvoldoende geheugencapaciteit. Zorg in beide gevallen dus altijd voor een back-up van de betreffende gegevens!

Groothandels moeten ondernemerschap aanspreken om in 2016 de verwachte groei te kunnen realiseren

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Het herstel van de Nederlandse economie verloopt volgens plan, zo ook binnen de groothandel. De organisaties die in deze sector opereren, varen namelijk wel bij de toenemende dynamiek. In 2016 wordt voor de totale sector een groei verwacht van maar liefst 3,5%, aldus de Rabobank. Een kanttekening die hier echter bij geplaatst moet worden is dat een omzetstijging niet voor iedere organisatie een uitgemaakte zaak is, vanwege de prijsdruk die inherent is aan deze markt. Groothandels moeten hun ketenpositie namelijk zien te versterken, waardoor er meer marge behaald kan worden. Er wacht deze groep organisaties dus een interessante uitdaging.

Groeit uw bedrijf in 2016 ook met (minimaal) 3,1%?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat voor de regio West-Brabant de economische groeiverwachting voor 2016 uitkomt op 3,1%. Dit ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland. Wat doet u er aan om die groei na te streven, te meten en tussentijds bij te sturen, zodat u het ook daadwerkelijk gaat realiseren? Wij sparren graag met u.

Retailsector blijft onevenwichtig ondanks positieve ontwikkeling

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De prestaties van de retailsector over de 1e helft van 2015 zijn bekend gemaakt. Waar de cijfers overwegend positief zijn, is er wel sprake van een onderling verschil. De goede prestaties binnen deze sector zijn dus niet op ieder bedrijf van toepassing. Zo doen webshops het beter dan kledingzaken en presteren supermarkten beter dan foodspeciaalzaken. Wilt u weten hoe uw bedrijf het heeft gedaan of hoe uw bedrijfsprestaties verbetert kunnen worden? Neem contact op met de adviseurs van BNR om uw mogelijkheden in kaart te brengen!

Arbeidspositie uitzendkrachten in de bloemen- en plantengroothandel verbeterd

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Per 1 september is de arbeidspositie van uitzendkrachten in de bloemen- en plantengroothandel verbeterd. Zij vallen per die datum namelijk ook onder de algemeen geldende cao voor deze bedrijvensector. De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten mogen dus niet negatief afwijken van de cao, waarbij gedacht kan worden aan het salaris en toeslagen. Het is enkel toegestaan om in positieve zin af te wijken van de bepalingen in de cao!

Wat wordt er verstaan onder positief en negatief afwijken van een cao bepaling? Onze adviseurs staan u graag te woord!