Category

Fiscale werkzaamheden

Fiets van de zaak wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

By | Algemene diensten (P), belasting, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Lees verder

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

By | Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, wetgeving | No Comments

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening (over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden.

Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het bij het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot.

Door het verrekenbeding na te leven zorgt u ervoor dat de bedoelingen van partijen met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd en komt u niet voor verrassingen te staan. Hebt u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met uw adviseur. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Telefonisch bezwaar intrekken bij de Belastingdienst mag niet meer

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Fiscale werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Telefonisch bezwaren intrekken is niet langer meer geoorloofd. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven naar aanleiding van kamervragen hierover.

De kamervragen betroffen de werkinstructie ‘telefonisch horen’ van de Belastingdienst. Volgens die instructie zouden belanghebbenden eventuele bezwaren via de telefoon kunnen intrekken. De betreffende telefoongesprekken worden namelijk opgeslagen, wat een brief overbodig zou maken. De Belastingdienst is vaker telefonisch contact in gaan zetten om tegemoet te komen aan de wens van de samenleving, want bij een eenvoudig bezwaarschrift kan dit vaak in één telefonisch gesprek worden opgelost.

Toch kan dit niet zomaar, volgens staatssecretaris Wiebes is dit niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht) moet een bezwaar schriftelijk worden ingetrokken.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van bovenstaand opdracht gekregen om deze manier van werken te beëindigen.

Waarom schenken zo interessant is

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Waarom is schenken actueel? Dat komt mede omdat de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning per 1 januari 2017 verhoogd wordt naar 100.000 euro, maar ook het benutten van de schenkingsvrijstellingen tegen het einde van het jaar speelt een rol. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te schenken. Met name aan de kinderen wordt geschonken. Maar waarom al tijdens het leven schenken, als u uw geld ook kunt nalaten in de vorm van een erfenis?  Lees verder