Category

Particulieren

Fiets van de zaak wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

By | Algemene diensten (P), belasting, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Lees verder

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Recordaantal belastingaangiftes

By | belasting, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Op de eerste dag dat het kon, hebben meer dan 400.000 Nederlanders hun belastingaangifte gedaan. Nooit eerder registreerde de Belastingdienst op 1 maart zo veel aangiftes.

Vorig jaar hebben volgens het ministerie van Financiën op de eerste dag tussen de 300.000 en 320.000 mensen hun belastingaangifte ingevuld.  Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli bericht terug.

Servers
De computerservers waren op de eerste dag berekend op de grote toestroom, meldt de Belastingdienst. ”De systemen hebben goed gedraaid en mensen hebben zonder storingen hun aangifte kunnen doen”, aldus directeur Particulieren Eline Spros vrijdag. Dit jaar kregen 7,9 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers.

Aangifte kan tot 1 mei
Aangifte doen kan tot 1 mei. Heeft u meer tijd nodig voor het indienen van de aangifte? Vraag dan tijdig uitstel aan.
Voor zowel hulp bij de aangifte of het verzoeken om uitstel kunt u bij BNR terecht.

Vermogen van Nederlandse burger stijgt ongemerkt

By | belasting, Estate planning, Particulieren | No Comments

De waarde van een Nederlandse woning is de afgelopen drie jaar met 20,9% toegenomen. Een eventuele verkoop van de eigen woning is onbelast in de inkomstenbelastingsfeer, waardoor veel huishoudens (ongemerkt) belastingvrij vermogen opbouwen. Wel neemt door deze ontwikkeling, vanwege een hoger eigenwoningforfait, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Box 1 af. Een interessante en belangrijke ontwikkeling voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Bron Nu.nl ‘Prijsstijging Nederlandse woningen in top drie van West-Europa’

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

By | Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, wetgeving | No Comments

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening (over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden.

Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het bij het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot.

Door het verrekenbeding na te leven zorgt u ervoor dat de bedoelingen van partijen met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd en komt u niet voor verrassingen te staan. Hebt u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met uw adviseur. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Ook in 2018 subsidie op vervangen asbestdaken

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Wilt u in 2018 uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ (ASBEST). Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Voor volgend jaar is in totaal een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar. U ontvangt subsidie voor verwijdering van een asbestdak in Nederland. De hoogte van de subsidie is 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak, tot maximaal 25.000 euro per adres.

Voor wie?
Subsidie wordt verstrekt aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd. Dit zal vaak de eigenaar van het asbestdak zijn. Particulieren en (agrarische) ondernemers komen in gelijke mate in aanmerking voor de subsidie.

Let op! Voor het aanvragen van subsidie heeft u E-herkenning (bedrijfsmatig) of DigiD (particulier) nodig.

Behoeft u meer informatie over dit onderwerp of wenst u begeleid te worden bij de subsidie aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Zorg voor een passende zorgverzekering!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Uiterlijk 19 november a.s. dienen de zorgverzekeraars allemaal hun nieuwe premies voor 2017 te hebben gepubliceerd! Vanaf dat moment is het dus mogelijk om uw passende zorgverzekering samen te stellen en premies te vergelijken! Ga hiervoor naar Zorgwijzer.nl

Ondanks eerdere berichten zal de premie voor de zorgverzekering in 2017 hoger uitvallen dan het kabinet heeft ingeschat. Gemiddeld zal de premie € 10,= hoger uitvallen per maand dan in 2016
De belangrijkste veranderingen voor 2017 op een rijtje:
* De zorgpremie stijgt tussen de € 7,= en € 12 ,= per maand
* Het eigen risico blijft gelijk aan € 385,=
* De laagste inkomens krijgen € 1,50 meer zorgtoeslag p.p per maand.
* De meerpersoonshuishoudens krijgen er € 3,50 bij.
* Door versoepeling van de polisinformatie wordt het vergelijken van en overstappen op een andere zorgverzekering gemakkelijker.
De uitbreiding van de basisverzekering in 2017 in beeld:
* Kortduren verblijf in een zorginstelling
* Fysiotherapie bij etalagebenen
* Kunsttanden tot 23 jaar
* Vergoedingen van een klikgebit
* Geen eigen risico voor bepaalde zorg
* Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping
* Borstconstructie en ooglidcorrectie
* Medisch noodzakelijke besnijdenis.

Bepaal dus uw eigen behoeftes qua zorgverzekering op tijd en vergelijk premies bij de verschillende maatschappijen.