Category

Particulieren

Fiets van de zaak wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

By | Algemene diensten (P), belasting, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Lees verder

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Recordaantal belastingaangiftes

By | belasting, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Op de eerste dag dat het kon, hebben meer dan 400.000 Nederlanders hun belastingaangifte gedaan. Nooit eerder registreerde de Belastingdienst op 1 maart zo veel aangiftes.

Vorig jaar hebben volgens het ministerie van Financiën op de eerste dag tussen de 300.000 en 320.000 mensen hun belastingaangifte ingevuld.  Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli bericht terug.

Servers
De computerservers waren op de eerste dag berekend op de grote toestroom, meldt de Belastingdienst. ”De systemen hebben goed gedraaid en mensen hebben zonder storingen hun aangifte kunnen doen”, aldus directeur Particulieren Eline Spros vrijdag. Dit jaar kregen 7,9 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers.

Aangifte kan tot 1 mei
Aangifte doen kan tot 1 mei. Heeft u meer tijd nodig voor het indienen van de aangifte? Vraag dan tijdig uitstel aan.
Voor zowel hulp bij de aangifte of het verzoeken om uitstel kunt u bij BNR terecht.

Vermogen van Nederlandse burger stijgt ongemerkt

By | belasting, Estate planning, Particulieren | No Comments

De waarde van een Nederlandse woning is de afgelopen drie jaar met 20,9% toegenomen. Een eventuele verkoop van de eigen woning is onbelast in de inkomstenbelastingsfeer, waardoor veel huishoudens (ongemerkt) belastingvrij vermogen opbouwen. Wel neemt door deze ontwikkeling, vanwege een hoger eigenwoningforfait, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Box 1 af. Een interessante en belangrijke ontwikkeling voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Bron Nu.nl ‘Prijsstijging Nederlandse woningen in top drie van West-Europa’

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

By | Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, wetgeving | No Comments

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening (over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden.

Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het bij het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot.

Door het verrekenbeding na te leven zorgt u ervoor dat de bedoelingen van partijen met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd en komt u niet voor verrassingen te staan. Hebt u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met uw adviseur. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Ook in 2018 subsidie op vervangen asbestdaken

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Wilt u in 2018 uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ (ASBEST). Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Voor volgend jaar is in totaal een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar. U ontvangt subsidie voor verwijdering van een asbestdak in Nederland. De hoogte van de subsidie is 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak, tot maximaal 25.000 euro per adres.

Voor wie?
Subsidie wordt verstrekt aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd. Dit zal vaak de eigenaar van het asbestdak zijn. Particulieren en (agrarische) ondernemers komen in gelijke mate in aanmerking voor de subsidie.

Let op! Voor het aanvragen van subsidie heeft u E-herkenning (bedrijfsmatig) of DigiD (particulier) nodig.

Behoeft u meer informatie over dit onderwerp of wenst u begeleid te worden bij de subsidie aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Zorg voor een passende zorgverzekering!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Uiterlijk 19 november a.s. dienen de zorgverzekeraars allemaal hun nieuwe premies voor 2017 te hebben gepubliceerd! Vanaf dat moment is het dus mogelijk om uw passende zorgverzekering samen te stellen en premies te vergelijken! Ga hiervoor naar Zorgwijzer.nl

Ondanks eerdere berichten zal de premie voor de zorgverzekering in 2017 hoger uitvallen dan het kabinet heeft ingeschat. Gemiddeld zal de premie € 10,= hoger uitvallen per maand dan in 2016
De belangrijkste veranderingen voor 2017 op een rijtje:
* De zorgpremie stijgt tussen de € 7,= en € 12 ,= per maand
* Het eigen risico blijft gelijk aan € 385,=
* De laagste inkomens krijgen € 1,50 meer zorgtoeslag p.p per maand.
* De meerpersoonshuishoudens krijgen er € 3,50 bij.
* Door versoepeling van de polisinformatie wordt het vergelijken van en overstappen op een andere zorgverzekering gemakkelijker.
De uitbreiding van de basisverzekering in 2017 in beeld:
* Kortduren verblijf in een zorginstelling
* Fysiotherapie bij etalagebenen
* Kunsttanden tot 23 jaar
* Vergoedingen van een klikgebit
* Geen eigen risico voor bepaalde zorg
* Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping
* Borstconstructie en ooglidcorrectie
* Medisch noodzakelijke besnijdenis.

Bepaal dus uw eigen behoeftes qua zorgverzekering op tijd en vergelijk premies bij de verschillende maatschappijen.

Telefonisch bezwaar intrekken bij de Belastingdienst mag niet meer

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Fiscale werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Telefonisch bezwaren intrekken is niet langer meer geoorloofd. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven naar aanleiding van kamervragen hierover.

De kamervragen betroffen de werkinstructie ‘telefonisch horen’ van de Belastingdienst. Volgens die instructie zouden belanghebbenden eventuele bezwaren via de telefoon kunnen intrekken. De betreffende telefoongesprekken worden namelijk opgeslagen, wat een brief overbodig zou maken. De Belastingdienst is vaker telefonisch contact in gaan zetten om tegemoet te komen aan de wens van de samenleving, want bij een eenvoudig bezwaarschrift kan dit vaak in één telefonisch gesprek worden opgelost.

Toch kan dit niet zomaar, volgens staatssecretaris Wiebes is dit niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht) moet een bezwaar schriftelijk worden ingetrokken.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van bovenstaand opdracht gekregen om deze manier van werken te beëindigen.

Waarom schenken zo interessant is

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Waarom is schenken actueel? Dat komt mede omdat de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning per 1 januari 2017 verhoogd wordt naar 100.000 euro, maar ook het benutten van de schenkingsvrijstellingen tegen het einde van het jaar speelt een rol. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te schenken. Met name aan de kinderen wordt geschonken. Maar waarom al tijdens het leven schenken, als u uw geld ook kunt nalaten in de vorm van een erfenis?  Lees verder

Aanpassing BKR-registratie verandert weinig aan hypotheek

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Vanaf 1 december a.s. worden kleinere kredieten met een korte looptijd geregistreerd door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Echter lijkt het effect ervan op het verkrijgen van een hypotheek gering. Daarnaast wordt er ook geregistreerd welke consumenten minstens € 250 rood kunnen staan. Tegenover de € 500 die momenteel geldt. Dit komt als gevolg van de Europese richtlijnen die in de Nederlandse wet worden ingevoerd. Lees verder

Dure zonnepanelen? Vraag de BTW terug!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren, Subsidie, Zakelijk | No Comments

Heeft u dit jaar zonnepanelen aangeschaft of bent u van plan zonnepanelen aan te schaffen? U kan dan als particulier BTW terugvragen voor de installatie van de zonnepanelen als u stroom (terug)levert aan uw energieleverancier. In dat geval dient u zich wel in te schrijven als ondernemer bij de Belastingdienst.
U dient wel rekening te houden met de teruglevering van stroom. Hiervoor bent u in beginsel BTW verschuldigd, maar u hoeft echter geen BTW te betalen als het te betalen BTW-bedrag het bedrag van € 1345 overschrijdt. Om dit te realiseren moet u wel heel veel zonnepanelen op uw dak hebben liggen! Meestal komt u in het jaar na aanschaf in aanmerking voor ontheffing van administratieve verplichtingen (zoals het doen van een aangifte Omzetbelasting).
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het terugvragen van BTW? Onze adviseurs helpen u graag!

Hoeveel betaalden we vorig jaar aan btw?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd dat ondernemers in Nederland maar liefst € 44.879.000.000 (!) aan btw hebben betaald in 2015*. Een gigantisch bedrag! In de wetenschap dat de btw bij transacties tussen bedrijven (B2B) in veel gevallen door de ene partij afgedragen wordt, maar tegelijkertijd door de andere partij weer teruggevraagd wordt, houdt dit in principe in dat de consument (zoals u tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen) verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van dit miljardenbedrag.

 

*CBS geeft vooralsnog aan dat ze zich op voorlopige cijfers heeft gebaseerd.

BNR organiseert het KennisCafé

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Begeleiden, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Juridische werkzaamheden, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Op 6 oktober a.s. blaast BNR haar Kenniscafé nieuw leven in! Tijdens het Kenniscafé wordt u op informele wijze helemaal bijgepraat over onderwerpen als Prinsjesdag 2016, niet teveel inkomstenbelasting betalen, belastingvrij schenken en het pensioen in eigen beheer. Zorg dat u op de hoogte bent van de aanstaande veranderingen en voorkom ongewenste verrassingen voor uw portemonnee.

Stube

Aanmelden doet u eenvoudig via onze website www.bnr-groep.nl/kenniscafe

Hoeveel dagen werken we jaarlijks voor de Belastingdienst?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het Institute Economique Molinari (IEM) heeft een Europees onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt hoeveel dagen een gemiddelde werknemer in een bepaald land moet werken om de op jaarbasis te betalen belasting verdiend te hebben. Wat blijkt: in Nederland werken we gemiddeld maar liefst 170 dagen voor de Belastingdienst. In de economie wordt het omslagpunt ook wel ‘Tax Freedom Day’ genoemd. Doordat we dus gemiddeld 170 dagen voor de Belastingdienst werken, betekent dat 20 juni 2016 in Nederland ‘Tax Freedom Day’ was. Wat dat betreft hebben ze het in Cyprus beter bekeken: daar was deze dag dit jaar op 29 maart al aangebroken. Onze zuiderburen moeten volgens het onderzoek langer dan ons werken om de jaarlijks te betalen belasting te hebben verdiend. Op 27 juli 2016 was het in België namelijk pas ‘Tax Freedom Day’. Een volledig overzicht van de Europese landen volgt hieronder met tussen haakjes de nationale ‘Tax Freedom Day’ in 2016:

Lees verder

Amerikanen opgepast!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Amerikaanse burgers opgepast: doe uw bankrekeningaangifte en belastingaangifte in de Verenigde Staten!

De Amerikaanse belastingdienst verplicht mensen met de Amerikaanse nationaliteit belastingaangifte te doen, ook al wonen en werken ze in het buitenland. Daarnaast geldt er een bankrekeningaangifteplicht, waarbij u uw buitenlandse bankrekeningen opgeeft. Deze aangifteplicht geldt zelfs voor Nederlanders die in bezit zijn van een Amerikaanse Green Card of die een dubbele nationaliteit bezitten.

Veel in Nederland woonachtige Amerikanen zijn niet op de hoogte van hun aangifteplicht in de VS. Omdat zij niet wisten dat zij ook belastingaangifte in de VS behoorden te doen, kan gebruik worden gemaakt van een inkeerregeling zonder een boete. Er zijn echter signalen dat deze inkeerregeling binnen afzienbare tijd komt te vervallen.

Om aangifte te kunnen doen, dient u in bezit te zijn van een SSN (Social Security Number). Voorheen kon men met een voorlopig nummer belastingaangifte doen, dat is echter niet meer mogelijk. Als u niet in bezit bent van een SSN, dan dient u deze aan te vragen. Een SSN-aanvraag duurt 6 tot 9 maanden.

Bent u in bezit van een Amerikaanse nationaliteit, doe tijdig uw belastingaangifte en bankrekeningaangifte in de VS en voorkom hoge boetes. De boete voor het niet doen van de bankrekeningaangifte kan oplopen tot 50% van het hoogste saldo op uw bankrekening!

Wilt u meer weten over uw aangifteplicht? De adviseurs van BNR staan graag voor je klaar.

Hoeveel mag je kind verdienen?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Nu de zomervakantie is begonnen gaan veel scholieren en studenten weer een zakcentje gaan bijverdienen op de kwekerij of in de supermarkt. In verband met de kinderbijslag en studiefinanciering is het echter wel belangrijk dat uw kind niet te veel werkt, omdat anders het recht op de kinderbijslag of studiefinanciering gevaar loopt. Voor uw gemak hebben we hier in kaart gebracht wat jongeren in de verschillende leeftijdscategorieën maximaal mogen verdienen om de tegemoetkoming vanuit de overheid niet in gevaar te laten komen:
16-17 jaar: € 1.266 netto per kwartaal (in de zomermaanden € 1.300)
18 jaar (met studiefinanciering oude stijl): € 13.989 per jaar (2016)
18 jaar (met studiefinanciering nieuwe stijl): geen maximum

Hypotheek weer mogelijk voor de zzp’er! Maar hoe dan?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Eenmanszaak, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Goed nieuws voor de zzp’ers onder ons! Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs kenbaar gemaakt dat de tijd voorbij is, waarin het voor een zzp’er haast onmogelijk was om een hypotheek af te sluiten. Deze uitspraak wordt bevestigd door recente cijfers. Zo heeft kredietverstrekker De Hypotheekshop in 2015 maar liefst 80 procent van alle aanvragen gehonoreerd die door zzp’ers zijn ingediend. Ook andere partijen, zoals De Hypotheker en de Rabobank, hebben laten weten dat het aantal afgesloten hypotheken door zzp’ers het afgelopen jaar is gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat hypotheekverstrekkers, die nog steeds aan strenge eisen gebonden zijn, de zzp’er niet langer stelselmatig kunnen ‘negeren’. De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers namelijk aanzienlijk toegenomen in Nederland, waardoor het blijven ‘negeren’ van de zzp’er er toe zou leiden dat de hypotheekverstrekker (op den duur) marktaandeel verliest.

Hoewel de positie van de zzp’er in het algemeen dus iets sterker is geworden, blijft het voor startende ondernemers lastig om een hypotheek te krijgen. De reden hiervoor is dat deze groep geen historische cijfers kan overleggen en hypotheekverstrekkers en -adviseurs daarom met name af moeten gaan op het toekomstperspectief. Toch is ook de startende ondernemer niet bij voorbaat kansloos als het gaat om een succesvolle hypotheekaanvraag!

Het geheim van een succesvolle aanvraag blijkt voor iedere zzp’er een combinatie te zijn van factoren. Zo zijn onder andere een goed ondernemingsplan en een weloverwogen bedrijfseconomisch adviesrapport belangrijke ingrediënten. Daarnaast kan ook het vooruitzicht op een eventueel loondienstverband (als back-up) een doorslaggevende rol spelen. De hypotheekaanvraag van een zzp’er is hoe dan ook altijd maatwerk.

Wilt u als zzp’er ook profiteren van de historisch lage hypotheekrente? Maar twijfelt u over de haalbaarheid van uw aanvraag? Wij als organisatie weten waar uw hypotheekaanvraag als zzp’er op beoordeeld wordt en maken de aanvraag graag samen tot een succes! Vraag daarom vrijblijvend een gesprek aan met onze adviseurs.

Een dagje pretpark kost steeds meer

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen jaren was er al een trend zichtbaar dat de dagjes uit naar een pretpark steeds duurder werden. In 2016 zet deze trend zich vooralsnog door. Gemiddeld is een kaartje voor de zeven grootste pretparken in Nederland inmiddels ruim 32 euro. Dit betekent een stijging van 2,7% ten opzichte van vorig jaar. Dat een pretparkbezoek steeds duurder wordt, biedt kansen voor de vrijetijdssector in het algemeen. Met name grotere gezinnen zullen nu eerder geneigd zijn om op zoek te gaan naar een alternatief voor hun dagje uit. Het lijkt voor het goedkopere segment van deze sector daarom het juiste moment te zijn om zichzelf (op een juiste manier) te gaan profileren in de markt. Twijfel je of jouw aanpak de juiste is? De adviseurs van BNR staan graag voor je klaar.

Koopwoningen laten grootste prijsstijging zien in bijna 9 jaar

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Juni 2016 gaf de bevestiging dat het de goede kant op gaat met de woningmarkt. De prijzen van bestaande koopwoningen lieten namelijk een stijging zien van maar liefst 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS en het Kadaster. Met deze stijging is het gemiddelde prijsniveau van een woning weer op hetzelfde niveau gekomen als in januari 2005.

Jongeren laten jaarlijks bijna 80 miljoen euro (!) aan belastinggeld liggen

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

money-1194455_1280De zomervakantie staat voor veel jongeren in het teken van geld verdienen. Waar in de zomermaanden hele weken hard wordt gewerkt, zal vanwege de studie het werken in de rest van het jaar beperkt blijven tot in het weekend en op wat doordeweekse avonden. Het verdiende salaris zal daarom op jaarbasis in veel gevallen niet meer dan € 6.000 bedragen. Hoewel iemand met een loonsom onder de € 6.000 geen belasting hoeft te betalen, zullen er velen zijn die dit (ongemerkt) wel doen. Werkgevers zullen namelijk standaard vanaf de eerste euro die iemand verdient belasting inhouden, waardoor er netto minder aan salaris overblijft. Alleen wanneer een werknemer verzoekt om de loonheffingskorting toe te passen, zal de werkgever geen belasting inhouden. Als werknemer moet je je echter wel bewust zijn van de risico’s die aan deze toepassing verbonden zijn.

Wanneer er onnodig belasting is ingehouden door de werkgever is er in principe nog steeds niets aan de hand. In de jaarlijkse aangifte kun je de fiscus namelijk verzoeken om de ingehouden belasting alsnog uit te laten betalen. In veel gevallen gaat het hier echter (onbewust) fout! Jongeren zijn doorgaans namelijk niet belastingplichtig, omdat een belastingplicht er pas is als er geld aan de fiscus betaald moet worden. Vaak wordt er in dat geval geen aangifte gedaan. Dat je niet belastingplichtig bent hoeft echter niet te betekenen dat je ook geen belasting kunt terugvragen! Hiervoor is het alleen wel nodig dat je aangifte doet. De fiscus zal dit namelijk niet automatisch doen. FNV Jong heeft laten weten dat jongeren op jaarbasis in totaal een slordige € 78 miljoen aan belastinggeld laten liggen, wat neerkomt op zo’n € 250 per persoon. Met de wetenschap dat het terugvragen van belasting tot wel vijf jaar terug mogelijk is, kan dit om grote bedragen gaan. Zorg daarom dat je dit niet misloopt en dat je zoveel mogelijk verdient met je vakantiebaan deze zomer!

Hoe zit het met uw recht op vakantiedagen?

By | Algemeen, Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Juridische werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De vakantieperiode breekt bijna aan en veel Nederlanders zullen de komende weken hun koffers pakken om op een zonnige bestemming de spreekwoordelijke batterij weer op te laden. Het werk wordt in die weken even gelaten voor wat het is. Iedereen heeft recht op dit soort vakantiedagen, maar hoe is dit wettelijk eigenlijk allemaal geregeld? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer minimaal recht? Is de werkgever verplicht om het verzoek voor het opnemen van deze dagen altijd goed te keuren? Mag u ook (in onderling overleg) besluiten om ze uit te laten betalen? In dit nieuwsbericht gaan we hier op basis van een publicatie van ‘De Raadgevers’ nader op in, waarbij we de bril van de werknemer opzetten.

Lees verder

BREAKING: oplossing voor pensioen in eigen beheer!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Estate planning, Juridische werkzaamheden, Zakelijk | No Comments

Het pensioen in eigen beheer heeft jarenlang voor discussie gezorgd. Men was het er over eens dat er naar een oplossing gezocht moest worden, maar een doorslaggevend besluit bleef tot dusver uit. Op 1 juli 2016 kwam dan toch eindelijk het nieuws naar buiten dat er een oplossing is gevonden voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) wordt met dit besluit de mogelijkheid geboden om de pensioenregeling op een fiscaalvriendelijke manier af te kopen. Als het voor de dga om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om het pensioen af te kopen, kan de dga besluiten om over te stappen op een spaarvariant.

Lees verder

Voorkom verrassingen van de zorgtoeslag in 2016

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Bent u AOW-gerechtigd en ontvangt u zorgtoeslag over het jaar 2016? Let op dat er een terugbetaling kan volgen. De ouderentoeslag verdwijnt namelijk met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2016. Zijn uw inkomsten uit pensioen gering, maar heeft u wel een bovengemiddeld box 3-vermogen? Dan is het raadzaam om de voorwaarden van uw zorgtoeslag 2016 te (laten) controleren. Hiermee voorkomt u ongewenste verrassingen in de vorm van terugbetalingen volgend jaar. De adviseurs van BNR staan graag voor u klaar.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen extra voor kinderopvang

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Ouders die kinderen hebben die naar de kinderopvang gaan, krijgen vanaf 2017 een extra tegemoetkoming in de kosten die hier mee gemoeid zijn. Hoewel ook de kosten van de opvanginstellingen omhoog gaan, zal er per saldo sprake zijn van een meevaller voor de ouders die varieert van een aantal tientjes tot maar liefst 900 euro.

Aantal miljonairs in Nederland blijft toenemen

By | Particulieren | No Comments

Het aantal huishoudens met een miljoenenvermogen is per eind 2014 bijna 108.000 (107.700 om precies te zijn). Dit betekent een toename van 5.000 ten opzichte van 2013. Gezamenlijk beschikte deze groep per eind 2014 over een vermogen van maar liefst 340 miljard euro. Het recente belastingplan zal de nodige miljonairs binnen deze groep hoofdbrekens hebben bezorgd. Per 1 januari 2017 gaan zij namelijk fors meer vermogensbelasting betalen in de jaarlijkse aangifte. Het valt hen daarom aan te bevelen om zich te laten adviseren door een professionele partij en zodoende de mogelijkheden door te spreken om het vermogen op een zo gunstig mogelijke (én wettelijk toegestane) manier, aan te wenden. Als proactieve totaaladviseur heeft BNR de kennis voor handen om de vermogende huishoudens van passend advies te voorzien.

Wettelijk minimumloon per 01-07-2016

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumlonen per 1 juli 2016 inmiddels bekend gemaakt middels een officiële publicatie in de Staatscourant. Werknemers van 23 jaar en ouder gaan, bij een volledig dienstverband, per 1 juli a.s. een brutoloon verdienen van minimaal € 1.537,20 per maand. Dit betekent een minimaal weekloon van € 354,75 en een minimaal dagloon van € 70,95.

Aanslagen inkomstenbelasting 2015 zijn aanstaande

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De Belastingdienst zal vanaf deze week de aanslagen inkomstenbelasting 2015 gaan versturen naar de belastingplichtigen. Iedereen die zijn/haar aangifte voor 5 april heeft ingediend, is reactie beloofd voor 1 juli 2016. Op de aanslag staat het bedrag dat u wordt verwacht te betalen evenals de uiterste datum waarop de betaling door de Belastingdienst ontvangen moet zijn. Let op: het aanslagbedrag kan anders zijn dan het bedrag dat uit de door u ingediende aangifte blijkt. De Belastingdienst kan namelijk afwijken van een ingediende aangifte. Komt het bedrag van uw aanslag niet overeen met het bedrag in de ingediende aangifte? Neem dan contact op met een belastingadviseur om duidelijkheid te krijgen over het onderdeel waarop de fiscus heeft besloten (onterecht) af te wijken van uw aangifte.

Studieschuld wordt geregeld verzwegen bij aanvragen hypotheek

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Uit een onderzoek van TNS NIPO is gebleken dat ongeveer zes procent van de huiseigenaren liegt over de studieschuld die zij hebben bij het aanvragen van een hypotheek. Doordat de verschillende schulden (nog) niet centraal geregistreerd worden, is het controleren op het verzwijgen van informatie lastig voor hypotheekverstrekkers. Een risico hiervan is dat de uiteindelijke hypotheek die verstrekt wordt te hoog kan zijn, met alle persoonlijke gevolgen voor de hypotheekaanvrager van dien.

Meerderheid werknemers wenst transparantie over salarissen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De hoogte van het salaris is vaak geen uitgesproken onderwerp op de werkvloer. Men is vaak terughoudend naar elkaar toe op dit gebied, waardoor het vaak gissen is hoeveel die ene collega nu precies verdiend. Hoewel er dus deze terughoudendheid is, blijkt uit een onderzoek dat maar liefst 70 procent van de arbeidskrachten verwacht dat de werktevredenheid toeneemt als er meer transparantie zou ontstaan op dit gebied. Naast deze verwachting over de tevredenheid op de werkvloer, denkt maar liefst 80 procent dat het de winstgevendheid van een bedrijf ten goede zou komen.

Betalingsachterstanden hypotheek nemen af

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Het afgelopen half jaar is het aantal mensen met een betalingsachterstand van minimaal 120 dagen op hun hypotheek afgenomen. Ondanks deze afname kent Nederland nog altijd ruim 110.000 inwoners met een betalingsachterstand. Met in het achterhoofd het aantal van voor de crisis (ca. 40.000) is deze afname slechts een begin en is er nog een lange weg te gaan. Aan deze afname kunnen geen conclusies verbonden worden voor de ontwikkeling van de schuldenproblematiek op andere gebieden, zoals bij de Belastingdienst of studieschulden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vanuit het Bureau Kredietregistratie (BKR) wordt geopperd om de verschillende schulden op een centrale plaats te registreren, waardoor er een beter inzicht ontstaat rond de invloed van de totale individuele schuldenproblematiek in Nederland.

Belastingontduikers riskeren boete van 300% (!)

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De afgelopen jaren hebben zwartspaarders en belastingontduikers met de inkeerregeling de mogelijkheid gehad om het verzwegen vermogen uit het verleden alsnog aan te geven bij de Belastingdienst. En dat boetevrij. Dit lijkt echter de laatste kans te zijn geweest voor deze groep belastingplichtigen, want staatssecretaris Wiebes heeft hen een verontrustend vooruitzicht gesteld. Zo zal de boete voor degenen die zich (alsnog) vrijwillig melden per 1 juli 2016 verhoogd worden naar 120% van het verschuldigde belastingbedrag. Momenteel bedraagt deze boete nog 60% van dit bedrag.

Deze boete kan dus aardig in de papieren lopen. Kiest u ervoor om het verzwegen vermogen toch niet aan te geven, dan riskeert u een nog hogere boete van maar liefst 300%. Dit risico wordt steeds groter, want de komende jaren gaan belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen. Wij verwachten dat deze focus op belastingontduiking niet zal afzwakken, mede door alle media-aandacht die op dit moment uitgaat naar de ‘Panama Papers’. De belastingontduikers en zwartspaarders zijn dus gewaarschuwd. Zij die ervoor kiezen om het verzwegen vermogen alsnog aan te geven, worden geadviseerd om zich tijdens dit traject te laten begeleiden door een professionele partij. Met deze begeleiding hebben zij uiteindelijk namelijk de zekerheid dat er schoon schip is gemaakt.

Negatieve spaarrente niet ondenkbaar

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Geluiden over een negatieve spaarrente doen al enige tijd de ronde. Inmiddels heeft ook Gerrit Zalm (ABN Amro) zich in deze discussie gemengd. Hoewel hij niet al te ver vooruit durfde te kijken, liet hij wel weten dat dat scenario werkelijkheid kan worden wanneer de Europese Central Bank (ECB) de rente blijft verlagen. Zalm vreest voor de negatieve maatschappelijke gevolgen van een negatieve spaarrente. Consumentengedrag als meer contant geld in huis bewaren is in die optiek namelijk niet ondenkbaar, hetgeen het aantal inbraken in de hand zou werken. Laten we daarom om meerdere redenen hopen dat de negatieve spaarrente uitblijft.

Vergelijken van hypotheken financieel van belang

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft uitgewezen dat het vergelijken van hypotheken financieel van groot belang kan zijn. De mogelijke besparing kan namelijk oplopen van wel € 900 tot € 2.400 op jaarbasis. Door prijsbewust te zijn, worden de verschillende aanbieders gestimuleerd om met een aantrekkelijker aanbod van hypotheken te komen. Het is dus zowel in het eigen belang als in het belang van een ander om prijsbewust te zijn bij de aanvraag van de hypotheek.

PMT gaat pensioenen mogelijk met 5 procent korten

By | Industrie, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Waar PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) in de afgelopen jaren al ruim 6 procent heeft moeten korten op de pensioenen die opgenomen zijn in het fonds, dreigt men in de komende jaren echter nog meer te moeten gaan korten. Doordat het fonds niet aan de eisen kan voldoen die door De Nederlandsche BANK (DNB) gesteld worden, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de lage rente, dreigt ze ook in 2015 haar pensioenen te moeten korten. Ditmaal met 5 procent. Wanneer hier niet snel een oplossing voor komt, dreigt in de toekomst zelfs het nog eens moeten korten van de pensioenen van maar liefst 10 procent.

Voor zomer bericht van de fiscus? Nieuwe deadline is 4 april

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Staatssecretaris Wiebes heeft bekend gemaakt dat de deadline voor het indienen van de aangifte om voor de zomer reactie te hebben, is opgerekt tot 5 april. De oude deadline stond voor vandaag gepland. Deze deadline is met name interessant voor belastingplichtigen die geld terug verwachten te krijgen van de fiscus.

Veel aangiften met aangifte-app ingediend

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Online, Particulieren | No Comments

De afgelopen tijd is het aantal beschikbare apps snel toegenomen. Zo is er ook voor de belastingaangifte 2015 een speciale app ontworpen en deze wordt met succes ontvangen door de belastingplichtigen. Tot op heden zijn er namelijk al ruim 230.000 aangiften ingediend via de app. De app is met name ideaal voor mensen die geen gegevens hoeven te wijzigen door de vooringevulde aangifte (zo’n 4 miljoen mensen in totaal).

Belastingtelefoon ongeschikt voor specifiek advies

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De Belastingtelefoon heeft net als vorig jaar een onvoldoende gescoord in het onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Consumentenbond. Met name op de onderdelen kwaliteit en service is een diepe onvoldoende gerapporteerd. Staatssecretaris Wiebes wijt deze onvoldoende aan het op een verkeerde manier gebruiken van de Belastingtelefoon tijdens het onderzoek. De gestelde vragen tijdens de telefoongesprekken zouden namelijk te compleet en casusspecifiek zijn. Inherent aan dat type vragen is dat ze vatbaar kunnen zijn voor een persoonlijke interpretatie en daardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Dergelijke vragen zijn meer geschikt om te stellen aan de belastingadviseur.

Overwerkloon mogelijk zwaarder belast

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

In 2015 kon het overwerkloon, onder bepaalde voorwaarden, gewoon worden opgeteld bij het maandelijkse loon met als gevolg dat het via de reguliere loonheffingstabel belast werd. Het toepassen van deze fiscaal gunstige regel leidt in veel gevallen echter tot bijbetalen bij de aangifte inkomstenbelasting. Om deze reden heeft de fiscus deze voordelige regel met ingang van 2016 afgeschaft en wordt overwerkloon voortaan niet langer belast volgens de reguliere tabel, maar volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Wat betekent dit in de praktijk voor werkgever en werknemer? Als werkgever zult u bij de verloning van overwerkloon een lager nettobedrag overmaken op de bankrekening van uw werknemer. Als werknemer zult u voor het overwerkloon bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting niet langer een bedrag hoeven bijbetalen.

Bankgeheim Zwitserland deels opgeschort

By | Particulieren | No Comments

Aan het bankgeheim dat Zwitserland van oudsher kent, is de laatste jaren steeds meer getornd. De Verenigde Staten en Europese landen oefenen hier namelijk steeds meer druk op uit en pleiten voor transparantie. Deze druk heeft uiteindelijk een overeenkomst voor informatie-uitwisseling tussen landen opgeleverd, zo ook tussen Nederland en Zwitserland. Nederlandse klanten zijn hier echter tegen in verweer gekomen en hebben steun gekregen van een Zwitserse rechtbank. Die heeft namelijk bepaald dat de overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland niet alle opgevraagde gegevens dekt, waardoor onder andere de namen van individuen onder het bankgeheim blijven vallen. Mogelijk wordt tegen deze uitspraak nog beroep aangetekend, dus deze kwestie wordt naar alle waarschijnlijkheid nog vervolgd.

Aangiften stromen snel binnen bij Belastingdienst

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De eerste twee weken zijn door de Belastingdienst ruim 2,5 miljoen belastingaangiften ontvangen. Ondanks de verschillende storingen die de Belastingdienst heeft gekend bij het indienen van de aangifte, verloopt dit proces dus voorspoedig. Het aantal van 2,5 miljoen aangiften vertegenwoordigd namelijk bijna een derde van het totaal aan aangiften dat binnen moet komen. Belastingplichtigen hebben nog tot 1 mei om de aangifte in te dienen.

Wat zijn de veelgemaakte fouten bij de belastingaangifte?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst geeft iedereen een goede basis gegeven om de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Zo zijn de looninkomsten en de saldi van de bankrekeningen reeds op de juiste plaats ingevuld en hoeven die enkel nog gecontroleerd te worden door de belastingplichtige. Het is echter nog steeds zo dat de belastingwetgeving bekend staat om haar complexiteit, waardoor niet alles in een vooraf ingevuld format gegoten kan worden. De fiscus attendeert alle belastingplichtigen dan ook op onderwerpen die veel vragen oproepen of waarbij fouten met grote regelmaat voor komen. De volgende onderwerpen zijn aangehaald:
– Giften die in 2015 gedaan zijn;
– Studiekosten;
– Werken in Nederland, maar woonachtig in een ander land (of vice versa);
– Zakelijke en persoonlijke kosten;
– Financieringskosten eigen woning;
– Scheiden;
– Bijzondere zorgkosten, zoals dieetkosten, gezinshulp of kosten voor medicijnen;
– Inkomsten uit overige werkzaamheden;
– Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

Zorg dus dat uw aangifte op bovenstaande punten (mits van toepassing) correct is opgesteld. Als belastingadviseur biedt BNR u natuurlijk graag de helpende hand.

Per eind 2015 beschikten Nederlanders over € 336 miljard aan spaartegoeden

By | Estate planning, Particulieren | No Comments

Gezamenlijk beschikten de Nederlanders per 31-12-2015 over maar liefst € 336 miljard aan spaartegoeden. Interessant feit is dat men in de eerste maanden van 2015 voor een totaalbedrag van € 10 miljard spaarde, terwijl ongeveer hetzelfde bedrag in de tweede helft van 2015 weer werd opgenomen. De maand december springt in het oog wat betreft deze opnamen. Er werd maar liefst € 4,5 miljard opgenomen rondom de feestdagen. Ondanks dat de stortingen en opnamen over geheel 2015 gezien elkaar nagenoeg opheffen is er het totale spaartegoed gedurende 2015 toch toegenomen. Deze toename van ca. € 4,5 miljard is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de rente die ontvangt wordt over het spaartegoed.

Voornemens om voor 1 april aangifte te doen? Wacht niet tot eind maart!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Doet u zelfstandig uw belastingaangifte en wilt u deze voor 1 april ingediend hebben? Staatssecretaris Wiebes van Financiën adviseert om niet tot eind maart te wachten. De laatste dagen van maart vallen dit jaar namelijk samen met het Paasweekend, waardoor er een bovengemiddelde drukte wordt verwacht op de website van de Belastingdienst. Hetzelfde probleem heeft zich voorgedaan tijdens de eerste dagen van maart toen de server van de Belastingdienst ook overbelast was en veel belastingplichtigen de aangifte nog niet online in konden vullen. Met name voor belastingplichtigen die belasting terug verwachten te ontvangen is het interessant om de aangifte al voor 1 april ingediend te hebben. De Belastingdienst verzekert namelijk dat een reactie in dat geval voor 1 juli volgt. De uiterlijke deadline voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting is net als vorig jaar op 30 april gesteld.

Woonachtig in buitenland, maar werkzaam in Nederland? Laat uw aftrekposten niet ontglippen!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Als u woonachtig bent in het buitenland, maar inkomen geniet dat afkomstig is vanuit Nederland, is het raadzaam om een inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen op te sturen naar de Belastingdienst. Wanneer u namelijk voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de kwalificerende buitenlande belastingplicht, stelt u met deze inkomensverklaring allerlei aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen veilig die een binnenlands belastingplichtige ook geniet. Deze mogelijkheid voor gelijke behandeling is ingegeven door het Europees recht, waarbij een gelijke behandeling van inwoners binnen de Europese Unie een voorname plaats inneemt.

Is het bovenstaande verhaal zowel voor uw situatie als die van uw partner aan de orde? Vergeet dan niet om allebei deze verklaring in te sturen (ook indien uw partner geen inkomen heeft)! Wanneer u verzuimt om dit te doen, heeft u namelijk slechts recht op de helft van de fiscale voordelen. Klik hier voor meer informatie wat betreft het insturen van de verklaring.

Activeren Berichtenbox is ook van belang voor klanten fiscaal dienstverleners

By | Online, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Belastingdienst informeert tussen 8 en 12 maart 2016 alle particulieren die aangesloten zijn bij een fiscaal dienstverlener. Middels een brief worden zij geïnformeerd over de verschillende soorten post die voortaan verstuurd worden naar de Berichtenbox. Voorbeelden hiervan zijn post van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Door het activeren van de Berichtenbox zorgt u dat u geen belangrijke post mist. Een handleiding voor het activeren, vindt u hier.

Phishingmails duiken ook dit jaar weer op rond belastingaangifte

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Een risico van de aangiftetijd is dat cybercriminelen hier met phishingmails op in proberen te spelen. Er is inmiddels een melding gekomen dat er e-mails in omloop zijn, waarin een belastingachterstand wordt vermeld die voldaan kan worden met iDeal. De Belastingdienst heeft een signaal gegeven dat dit soort e-mails nooit van de Belastingdienst afkomstig zullen zijn en roept op om dergelijke e-mails direct te verwijderen. Wees dus gewaarschuwd!

Schenkbelasting over 2015 moet voor 1 maart 2016 aangegeven zijn!

By | Algemene diensten (P), Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Is er bij u in 2015 sprake geweest van een schenking? Afhankelijk van de wijze waarop dit tussen de verkrijger en verstrekker geregeld is, zal een van beide partijen de verschuldigde belasting over de schenking af moeten dragen. Deze afdracht moet vóór 1 maart 2016 plaatsvinden! Benieuwd of over uw schenking schenkbelasting verschuldigd is? De vrijstellingen voor schenkingen in 2015 waren als volgt:
– Schenking aan kinderen: € 5.277 per kind;
– Eenmalige schenking aan kinderen (onder voorwaarden): € 25.322 – € 52.752 per kind;
– Schenking aan overige ontvangers: € 2.111 per ontvanger.

Bellen naar de Belastingtelefoon geeft niet het gewenste resultaat

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Fiscale werkzaamheden, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Belastingtelefoon ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Vorig jaar kreeg dit fiscale hulpmiddel namelijk een 4,6 met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de antwoorden die belastingplichtigen kregen. De resultaten die onlangs gepubliceerd werden laten niet veel verbetering zien. Integendeel zelfs, want de Belastingtelefoon komt nu niet verder dan een 4 als rapportcijfer. Met name de aanpak bij de meer complexe vragen lijkt nog altijd te wensen over te laten. De fiscale wetgeving is en blijft echter complex dus met dat soort vragen zullen belastingplichtigen ook de komende jaren blijven worstelen. Het is aan de Belastingtelefoon om daar een adequaat antwoord op te gaan verzinnen. Een alternatief voor belastingplichtigen is om contact op te nemen met een fiscaal adviseur. Naast het verzorgen van de fiscale verplichtingen kan de adviseur voor iedere belastingplichtige van toegevoegde waarde zijn door op voorhand de fiscale gevolgen van bepaalde keuzes in kaart te brengen en de gewenste fiscale zekerheid te verschaffen.

Verdwijnt het 500 eurobiljet?

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Op 12 februari j.l. hebben de ministers van Financiën de Europese Centrale Bank (ECB) verzocht om te overwegen om het 500 eurobiljet uit omloop te nemen. De voornaamste redenen voor dit verzoek zijn het tegengaan van terrorismefinanciering en de veronderstelling dat het biljet met name in criminele kringen gebruikt wordt. Het uit omloop nemen van een geldbiljet met een grote waarde is in het verleden al vaker voorgekomen. Zo zijn in de Verenigde Staten en Canada dergelijke biljetten al langere tijd uit omloop genomen om eenzelfde reden.

U zult wellicht denken: waarom is een dergelijk biljet tijdens de invoering van de euro in omloop gebracht, terwijl men toen al bekend was met het gebruik ervan in de criminele wereld? Een belangrijke reden was dat destijds het elektronisch betalen nog niet dermate ontwikkeld was, waardoor er nog veel contant geld als betaalmiddel gebruikt werd. Een andere reden was dat het betaalmiddel van voorheen (zoals de gulden in Nederland) ook grote biljetten kende en met de invoering van een 500 eurobiljet de overgang soepeler zou verlopen.

Het verzoek om het 500 eurobiljet uit omloop te nemen ligt praktisch gezien lastig. Zo vertegenwoordigd het totaal aan in omloop zijnde 500 eurobiljetten een straatwaarde van ruim 300 miljard euro. Het vervangen van deze biljetten door kleinere biljetten van € 50 of € 100 vergt dan ook erg veel van de capaciteit van de bankensector alsmede van de productie van biljetten. Mocht de ECB het verzoek honoreren zal de invoering waarschijnlijk gestaag gaan. Het 500 eurobiljet zal dan ook niet per direct verdwijnen, alle verzoeken en motivaties ten spijt.

Waar wordt bij uw sollicitatiebrief op gelet?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

De arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren een transitie ondergaan van een vragersmarkt naar een aanbiedersmarkt. Dat wil zeggen dat vandaag de dag de werkgevers een sterke positie hebben ten opzichte van de werknemers, omdat er meer vraag is dan aanbod (met een relatief hoge werkloosheid tot gevolg). Het is voor werkzoekenden dus van belang om met een sollicitatiebrief meteen indruk te maken. Behalve dat het taalgebruik en de grammaticale juistheid in de brief van belang is, besteedt de werkgever ook veel aandacht aan een cv. Hieronder volgt een opsomming van vijf zaken die, gebleken uit onderzoek, het meest doorslaggevend zijn bij de keuze van de uiteindelijke invulling van een vacature (in volgorde van belangrijkheid):
– Ervaring en competenties van de sollicitant;
– Het aantal arbeidsjaren dat de sollicitant voorheen bepaalde functies heeft bekleed;
– De meest recente functie van de sollicitant, evenals de verantwoordelijkheden en titel;
– Het aantal eerdere werkgevers waarbij en eerdere sectoren waarin de klant functies heeft vervuld;
– De gevolgde opleiding en de daarmee vergaarde kwalificaties.

Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij de Startersbeurs

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het is vandaag de dag lastig voor afgestudeerde jongeren om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt in een functie en binnen een organisatie die past bij de ambities van de jonge starter. Werkgevers hechten namelijk, naast een goede opleiding, steeds meer waarde aan de werkervaring waarover een kandidaat beschikt. Aan deze werkervaring ontbreekt het bij veel afgestudeerde jongeren. Vaak kunnen zij niet meer overleggen dan verschillende stageperiodes.

Om dit probleem aan te pakken is onlangs de Startersbeurs geïntroduceerd die uitkomst zou kunnen bieden. Werkgevers kunnen door deze beurs tegen minimale kosten (€ 500,- netto per maand) gedurende zes maanden, 32 uur per week een leerwerkplaats aanbieden aan ambitieuze, pas afgestudeerde jongeren. De Startersbeurs brengt werkgevers en pas afgestudeerden dichter bij elkaar en biedt daarmee hoop voor beide partijen naar de toekomst. De exacte invulling van de Startersbeurs, zoals de voorwaarden die gesteld worden aan een starter op de arbeidsmarkt, verschilt per gemeente. Wanneer u hier als starter of werkgever een beroep op wilt doen is het dus verstandig om eerst deze voorwaarden te raadplegen.

Telefoonnummer komt IBAN vervangen

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Europese Centrale Bank (ECB) wil het overmaken van geld makkelijker maken door telefoonnummers of e-mailadressen te koppelen aan bijbehorende rekeningnummers. Dit initiatief zou het einde betekenen van het IBAN en over drie jaar al in de praktijk kunnen worden gebracht voor Europese transacties. Het IBAN wordt geregeld bekritiseerd doordat het nummer te lang zou zijn en daarnaast ook lastig te onthouden.
Het nieuwe systeem moet het voor gebruikers mogelijk maken om via een mobiele applicatie in de contactenlijst te zoeken op telefoonnummers. Bij het telefoonnummer wordt dan ook het IBAN van die persoon weergegeven. Een andere optie voor de gebruikers is om het IBAN aan het e-mailadres te koppelen.
Dit initiatief is reeds in sommige landen in de praktijk gebracht, maar om het op Europees niveau in te voeren moeten er nog wat obstakels overwonnen worden op technisch en juridisch gebied.

Toeslagenkaart 2016 gepubliceerd

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Nederland kent veel verschillende toeslagen. Deze toeslagen worden aan het begin van ieder jaar vastgesteld door de Belastingdienst met de bijbehorende grensbedragen. Benieuwd naar de toeslagen voor 2016? De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillende toeslagen waarvoor men in aanmerking kan komen. Houdt er echter wel rekening mee dat niet alle bedragen en voorwaarden even zwart-wit zijn. Zo is de vraag of u in aanmerking komt voor huurtoeslag ook afhankelijk van de woz-waarde van de verhuurde woning. De toeslagen vraagt u op voorhand eenmalig aan en vervolgens ontvangt u die maandelijks op uw bankrekening. Voor aanvullende informatie over de (aanvraag) van toeslagen kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Sociale media speelt opvallend grote rol bij ontslagen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het gebruik van sociale media als LinkedIn, Facebook en Twitter blijft toenemen. Mensen delen vandaag de dag allerlei soorten berichten en media met haar connecties op een bepaald netwerk, waardoor de privacy van jaren geleden allang verleden tijd is. Het is niet langer zo dat sociale media alleen persoonlijke accounts kent, want ook bedrijvenaccounts steken meer en meer de kop op. In oktober 2015 bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten dat twee derde van de bedrijven sociale media gebruikt. De aanwezigheid van bedrijvenaccounts heeft tot gevolg dat de werkgever vandaag de dag ook beter op de hoogte is van het doen en laten van werknemers buiten (maar ook binnen) werktijd. Het is belangrijk dat werknemers zich dit goed realiseren. In januari kwam de Volkskrant namelijk met een bericht dat het aantal ontslagen door een verkeerde opmerking op een sociaal medium stijgt. Het zou maar liefst bij 10 procent van het aantal ontslagen een rol spelen. Wees dus gewaarschuwd als werknemer.

Schadepost van tienduizenden euro’s (!) dreigt voor tienduizenden hypotheekoverstappers

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste jaren de eisen op hypothecair gebied aangescherpt zijn. De gevolgen hiervan uiten zich enerzijds in striktere voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek en anderzijds in een beperking van de fiscale tegemoetkoming.
Deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat de fiscale wetgeving rondom het eigenwoningbezit steeds complexer is geworden, niet in de laatste plaats voor hypotheekoverstappers. Dat de beschikking over voldoende fiscale kennis op dit gebied van groot (fiscaal) belang is, behoeft geen uitleg. In dit licht is de stichting Hypotheekclaim dan ook tot de opvallende conclusie gekomen dat maar liefst tienduizenden hypotheekoverstappers mogelijk verkeerd zijn voorgelicht door hun hypotheekadviseur.

Lees verder

Volledig elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in 2022

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Fiscale werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Vorig jaar berichtten wij al over de overheidsbeslissing om in de toekomst over te gaan stappen op uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. Een exact tijdspad was destijds nog niet uitgestippeld, maar hier is deze week verandering in gekomen middels een brief van staatssecretaris Wiebes (d.d. 26-01-2016).
Wiebes beschrijft in deze brief een tijdspad dat in totaal vijf tot zeven jaar in beslag zal nemen. Er zal dan ook pas rond 2022 sprake zijn van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. De fase voorafgaand aan dit moment zal een stapsgewijze invoering inhouden van het digitale berichtenverkeer. Zo staat voor 2017 het uitnodigen van de aangifte inkomstenbelasting, de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en de definitieve aanslagen inkomstenbelasting op de agenda.

Gebruik van elektronisch betalen blijft toenemen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Als ondernemer lijk je inmiddels haast niet meer zonder een pinautomaat te kunnen. Consumenten geven namelijk meer en meer de voorkeur aan deze betaalwijze. Zo werd er in 2015 in totaal ruim 3,2 miljard keer met de pinpas betaald. Logisch gevolg van deze vele pinbetalingen is dat er minder geld in kas is en dat verlaagt het risico dat ondernemers lopen wat betreft diefstal. Heeft u als ondernemer nog geen pinautomaat aangeschaft? Het is de investering waard en velen gingen u met succes voor.

Wereldwijde economische ongelijkheid blijft groeien

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De economische ongelijkheid binnen de wereld blijft groeien. Uit onderzoek van Oxfam Novib blijkt namelijk dat de 62 rijkste personen ter wereld evenveel vermogen bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Een belangrijke oorzaak voor deze ongelijkheid is weggelegd voor het belastingontduikende gedrag van grote bedrijven als Starbucks en Apple die met behulp van internationale belastingconstructies gebruik maken van de mazen van de wet. Behalve bedrijven zijn ook extreem rijke mensen hier op vergelijkbare manier debet aan.

Onroerendezaakbelasting biedt uitkomst voor begroting gemeente

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Iedere gemeente heeft te maken met een jaarlijkse begroting. Net als bij een onderneming is het ook voor een gemeente van belang om de begroting sluitend te kunnen maken. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de diverse belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting. Zo blijkt uit onderzoek dat gemeenten die in financiële problemen verkeren in 2016 de onroerendezaakbelasting (ozb) zullen inzetten om tot een sluitende begroting te komen. Het Rijk stelt jaarlijks een norm vast waarmee de ozb in alle gemeenten gezamenlijk maximaal mag stijgen. Doordat veel gemeenten onder deze norm blijven, zijn andere gemeenten in de gelegenheid om deze norm te ontstijgen. Een gemeente die de norm (2016: 1,57%) ontstijgt is Breda.

Aantrekken woningmarkt zal gaan afzwakken

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen tijd zijn er her en der veel berichten verschenen over de groei die de woningmarkt doormaakt. Het toekomstige perspectief geeft echter aan dat dit groeitempo wel zal gaan afzwakken. Waar de stijging van het aantal huizentransacties in 2015 ten opzichte van 2014 maar liefst 15 procent was, zal dit in 2017 nog maar 2,5 procent zijn.

Aantal windmolens in Nederlands landschap neemt toe

By | Particulieren | No Comments

In 2015 zijn er weer veel windmolens bijgekomen in Nederland. Het is een trend die al langer zichtbaar is, maar nog nooit nam de capaciteit die deze windmolens voortbrengen in één jaar zo sterk toe. De toegenomen capaciteit maakt het mogelijk dat er per eind 2015 maar liefst 473.000 huishoudens meer voorzien kunnen worden van deze milieuvriendelijke energie dan in 2014. Ook in de toekomst zullen de windmolens een speerpunt zijn binnen de Nederlandse politiek. In 2020 wil men namelijk 4 miljoen huishoudens kunnen voorzien van dergelijke energie (per eind 2015 waren dit 2,4 miljoen huishoudens). Een grote kans dus dat ook uw huishouden (in de toekomst) gebruik zal maken van duurzame energie.

Eindejaarstip (4) – Vermogen verzwegen?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Er geldt een inkeerregeling om verzwegen inkomsten, vermogen of een erfenis over de laatste twee jaren alsnog boetevrij bij de Belastingdienst aan te geven. Wanneer u deze twee jaren laat verstrijken en dán pas in actie komt, bent u wel een boete verschuldigd maar kan de Belastingdienst wel besluiten om deze boete te matigen. Mocht u besluiten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid riskeert u een boete die kan oplopen tot wel 300% van het aanslagbedrag!

Eindejaarstip (3) – Zorg voor een lage vermogensgrondslag

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Uw vermogen kunt u op verschillende manieren beheren. Zo is het mogelijk om te beleggen in effecten, te investeren in onroerend goed of te parkeren op een bankrekening. Hoewel de eerste twee manieren van vermogensbeheer in het algemeen voor langere termijn vaststaan, bent u met het vermogen dat u op uw bankrekening heeft staan redelijk flexibel om in een kort tijdsbestek extra betalingen te doen. Deze flexibiliteit is een uitstekende mogelijkheid om uw box 3 vermogen per 1 januari 2016 zo laag mogelijk te laten zijn. Dit kan u verschillende voordelen opleveren, zoals een lagere belastingaanslag en het recht op hogere toeslagen. Een aantal manieren om uw box 3 grondslag te verlagen, zijn:
– Doe een schenking aan uw kinderen. Op dit moment niet genoeg vermogen dat liquide is? Overweeg om een papieren schenking te doen;
– Groene beleggingen aangaan (dit levert u tevens een extra heffingskorting op);
– Zorgverzekering in één keer betalen (dit levert u tevens een betalingskorting op);
– Betaal kleine schulden of ontvangen rekeningen voor 31 december 2015.

Eindejaarstip (2) – Woning kopen of verkopen rondom jaarwisseling

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Aan- of verkoop eigen woning rondom de jaarwisseling
De woningmarkt is weer aan het aantrekken en er worden dan ook een toenemend aantal woningtransacties voltooid. Mogelijk bevindt u zich momenteel midden in het proces. Het is in dat geval raadzaam om de overdracht slim te plannen rondom de jaarwisseling.
Verkoopt u uw eigen woning, maar koopt u niet direct een nieuwe woning? Laat de overdracht dan pas na 1 januari 2016 plaatsvinden bij de notaris om zodoende de belastingheffing in box 3 eenvoudig te voorkomen.
Bent u de koper van de eigen woning en wendt u hier eigen geld voor aan? Maak u dan sterk om de overdracht bij de notaris al voor 1 januari 2016 plaats te laten vinden. U voorkomt hiermee namelijk eenvoudig belastingheffing in box 3.

Eindejaarstip (1) – Aftrekbare premies

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Aftrekbare premies

Breng uw lijfrentepremie in aftrek
Koop dit jaar nog een lijfrente of stort uw premie af op uw lijfrentespaarrekening. De jaarlijks ingelegde premie is namelijk aftrekbaar van uw inkomen in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting. Aan deze aftrekmogelijkheid zijn wel twee voorwaarden verbonden:
– De ingelegde lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als u deze premies ook daadwerkelijk betaald heeft in 2015.
– De ingelegde lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als de totale inleg het pensioentekort over 2015 niet ontstijgt. Het is daarom belangrijk om uw pensioentekort met de juiste gegevens, uw inkomen over het voorgaande jaar, te berekenen.

Alimentatieaftrek
Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, heeft u mogelijk een verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Dit is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner. Deze betalingen zijn voor u aftrekbaar van uw inkomen. Houd bij de betaling over december 2015 wel rekening met de fiscale eis die stelt dat de betaling ook daadwerkelijk in 2015 voldaan moet zijn. Wanneer u de alimentatie over december 2015 pas op 4 januari 2016 overmaakt, moet u een jaar wachten vooraleer het bedrag aftrekbaar is van uw inkomen!

Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Voor vermogende particulieren is het interessant om eens te kijken hoe de box 3-grondslag verlaagd kan worden. Waarschijnlijk heeft u hierbij nog niet gedacht aan de mogelijkheid om groene beleggingen te nemen. Deze mogelijkheid is om meerdere redenen echter zeer interessant! Zo geldt voor alleenstaanden een vrijstelling tot € 56.928. Voor gehuwden en fiscaal partners bedraagt het vrijgestelde bedrag zelfs € 113.856. Daarnaast kunt u een heffingskorting tegemoet zien van 0,7% van het vrijgestelde bedrag! Een groene belegging is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!

Is ‘MijnOverheid’ die van jou?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De blauwe envelop gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat de Belastingdienst communiceren via de Digitale Berichtenbox op MijnOverheid. De Belastingdienst stapt gefaseerd over naar digitale berichtgeving. De voorschotberekeningen Toeslagen hebben in december 2015 de primeur. Zorg ervoor dat u uw berichten op MijnOverheid niet mist! Zeker wanneer de belastingaanslagen digitaal worden verzonden en u hiervan niet op de hoogte bent. Het missen van berichten op MijnOverheid kan u dan letterlijk duur komen te staan! Wilt u meer te weten komen over hoe u uw MijnOverheid-account kunt activeren of hoe u anderen kunt machtigen om uw berichten te ontvangen? De adviseurs van BNR helpen u graag verder!

Zwartspaarders en belastingontduikers liggen vanaf 2016 meer dan ooit onder een vergrootglas

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse fiscus tot twee keer toe een inkeerregeling als tegemoetkoming aangeboden onder de zwartspaarders en belastingontduikers. De regeling bood deze groep belastingplichtigen de mogelijkheid om vermogen dat tot op dat moment nog niet bekend was bij de fiscus, alsnog met terugwerkende kracht in de aangiften inkomstenbelasting te verwerken. Over de gederfde belastinginkomsten voor de fiscus was men vervolgens wel de nodige belastingrente verschuldigd, maar de bijbehorende boete bleef achterwege. Feitelijk werden de zwartspaarders en belastingontduikers gedurende de perioden waarin deze regeling gold dus gelijk gesteld aan belastingplichtigen die haar aanvankelijke aangiften te goeder trouw hadden ingediend, maar door een novum of andere inzichten deze aangiften wensten te herzien. Hoewel velen een beroep hebben gedaan op deze inkeerregeling is de verwachting dat er nog steeds een grote groep belastingontduikers resteert.

Belastingontduiking wordt door de hele internationale gemeenschap als een groot probleem gezien. Inmiddels zijn de handen ineen geslagen om belastingontduiking grootschalig te kunnen bestrijden. Zo hebben reeds ruim 90 landen, waaronder Nederland, toegezegd om per 2016 automatisch informatie uit te gaan wisselen. Wat betreft de EU zal het uitwisselen van deze gegevens naar verwachting in september 2017 plaatsvinden. Tot die tijd zullen de Nederlandse belastingontduikers dus meer dan ooit vrezen voor een fikse naheffingsaanslag. Behalve de internationale aanpak wordt ook op nationaal gebied hier steeds meer aandacht aan besteed. Door het inzetten van de moderne communicatiemiddelen en het uitvoeren van specifieke analyses verkrijgt de fiscus steeds meer inzicht in het ontduiken van belasting. Dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan.

Hoe werkt de voorlopige aanslag 2016?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Het aanvragen van voorlopige aanslagen vindt plaats op vrijwillige basis. Zowel bij te betalen bedragen als te ontvangen bedragen, zoals de teruggaaf van hypotheekrenteaftrek, wordt hier met grote regelmaat gebruik van gemaakt. Voordelen die het met zich meebrengt zijn enerzijds de mogelijkheid om het totale bedrag te mogen voldoen in elf deelbetalingen en anderzijds de tijdige teruggaaf van (een deel van) de hypotheekrenteaftrek. Nu het belastingjaar 2016 bijna is aangebroken worden er weer de nodige voorlopige aanslagen aangevraagd, gewijzigd of stopgezet. Wanneer u hier gebruik van maakt, bent u zich er dan van bewust dat dit sinds dit jaar alleen nog digitaal mogelijk is. Klik hier voor meer informatie. Deze wijziging heeft zowel betrekking op binnenlands als buitenlands belastingplichtigen!

Wat verandert er bij de vermogensbelasting vanaf 2017?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De laatste jaren is het rendement dat men ontvangt over spaarrekeningen dalende. Rendementen van onder de 1% zijn sinds de crisis geen uitzondering meer, maar de verschuldigde belasting over de vermogens is nog gelijk aan de situatie voor de crisis. Het kabinet tracht hier iets aan te doen met het voorstel dat vanaf 1 januari 2017 geïntroduceerd moet gaan worden. Dit voorstel houdt hoofdzakelijk het volgende in: een verhoging van het heffingsvrije bedrag naar € 25.000 en een marktconforme toename van de verschuldigde belasting naarmate het beschikbare vermogen toeneemt. Wilt u meer weten over de gevolgen die dit voorstel voor u heeft? Neem contact op met de adviseurs van BNR!

Online geld verdienen? Pas op! De fiscus kijkt met u mee.

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Steeds meer Nederlanders ontdekken de ‘deeleconomie’. Dit omvat de online mogelijkheden om kosten te besparen of zelfs geld te verdienen door het tegen vergoeding delen van een bepaald goed, zoals een auto of woning. Dat in veel gevallen over deze inkomsten belasting moet worden betaald is velen echter minder bekend! Het is daarom van belang om er rekening mee te houden dat uw inkomsten mogelijk bekend zijn bij de fiscus, zonder dat u dit zelf heeft aangegeven. Er bestaat namelijk een kans dat de deeleconomie een speerpunt wordt van de Belastingdienst in de komende jaren, omdat blijkt dat de ontvangen vergoedingen snel op kunnen lopen en daardoor veel belastinginkomsten buiten zicht dreigen te geraken. Onlangs is ook Marktplaats met deze ontwikkeling in verband gebracht. Pas dus op met (veel) geld verdienen via een online platform!

Zorgtoeslag 2016 neemt met € 67 toe!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Veel Nederlanders zullen in 2016 meer zorgtoeslag tegemoet kunnen zien dan in 2015, waarbij de toename ten opzichte van 2015 in veel gevallen wel € 67 kan bedragen. Aan de andere kant wordt in 2016 echter ook het verplicht eigen risico verhoogd met € 10 tot € 385. Wat betreft de toename van de zorgtoeslag zijn er verschillende onderliggende factoren. Zo is uw inkomen (en dat van uw partner) over 2016 van belang evenals het vermogen. Wij raden u aan om aandacht te besteden aan eventuele wijzigingen in uw inkomen of vermogen het afgelopen jaar. Wanneer u dit niet doet loopt u namelijk het risico dat u te weinig of te veel zorgtoeslag krijgt. In dit laatste geval kan dit tot de ongewenste verrassing leiden dat u een groot bedrag dient terug te betalen. Wanneer u vragen heeft over uw zorgtoeslag (of andere toeslagen) helpen de adviseurs van BNR u graag verder!

Belastingvrij schenken in 2015!

By | Algemene diensten (P), Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Waarschijnlijk heeft u al eens overwogen om een schenking te doen aan een bepaald persoon. De belastingwetgeving biedt interessante mogelijkheden voor zowel schenkingen aan een familielid als aan een goede vriend. Wist u dat er een algemene vrijstelling bestaat van € 2.111 ongeacht wie de begunstigde is? Wist u dat er een jaarlijkse vrijstelling is tot € 5.277 wanneer u wilt schenken aan uw kind? En zelfs eenmalig een belastingvrije schenking tot € 25.322? Deze eenmalige belastingvrije schenking kan zelfs verhoogd worden tot € 52.752 wanneer het bedrag door uw kind wordt aangewend voor een studie of eigen woning! Wilt u meer weten over schenkingsmogelijkheden die u in 2015 nog belastingvrij kunt benutten? De adviseurs van BNR helpen u graag verder!

Goede vooruitzichten Nederlandse woningmarkt!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De woningmarkt heeft jarenlang te kampen gehad met tegenvallers op het gebied van huizenprijzen en de woningproductie. Zo is er een jarenlange daling geweest van de huizenprijzen en is de doorstroming binnen de woningmarkt gestokt, waardoor de woningbouwproductie ook daalde. Het dieptepunt is inmiddels achter de rug en de woningmarkt krabbelt voorzichtig weer op. Lees verder

Binnenkort geen blauwe envelop meer op de deurmat!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

U kent ongetwijfeld de kenmerkende blauwe envelop van de Belastingdienst. Inmiddels is aangekondigd dat deze envelop, die dit jaar haar 100e verjaardag viert, op termijn zal verdwijnen. Het verdwijnen van deze envelop is een gevolg van de digitalisering die de communicatie de laatste jaren door maakt. Het voornemen is dat de envelop per 1 januari 2018 definitief verdwijnt. Het verdwijnen van deze envelop betekent echter niet dat u geen adviseur meer nodig heeft om te voorkomen dat u zich blauw betaalt aan belastingen. BNR vervult deze rol als adviseur graag voor u!

Belastingdienst verscherpt voorwaarden bij verstrekken van toeslagen of belastingteruggaven!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Vanwege de fraudeleuze praktijken die in het recente verleden hebben plaatsgevonden bij onder meer de huur- en zorgtoeslag is de Belastingdienst strengere eisen gaan stellen aan het uitkeren van toeslagen of het uitbetalen van teruggaven inkomstenbelasting. Met ingang van oktober 2015 is het namelijk vereist dat dit gebeurt op een rekeningnummer dat op uw naam staat. Is dit bij u momenteel nog niet het geval? Zorg dat u dit snel regelt en zo geen toeslagen en teruggaven misloopt!

Tijdig aanvragen voorlopige aanslag verlaagt uw Box-3 grondslag!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Op voorhand al weten dat u (meer) inkomstenbelasting over 2015 verschuldigd bent? Het zal veel mensen bekend voor komen. Enerzijds kan dit komen door de hoogte van het inkomen en anderzijds door de hoogte van het vermogen dat geparkeerd staat op verschillende bank- en beleggingsrekeningen. In dat geval is het interessant om gebruik te maken van de mogelijkheid om een (nadere) voorlopige aanslag over 2015 aan te vragen. Het is namelijk zo dat hierdoor de (extra) verschuldigde belasting die verwacht wordt in termijnen voldaan kan worden, waardoor het een verkapte vervroegde betalingsregeling is. Behalve de mogelijkheid voor gespreide betalingen is de verlaging van de Box-3 grondslag een ander interessant voordeel. Deze (nadere) voorlopige aanslag over 2015 dient dan wel uiterlijk 8 weken voor het einde van 2015 ingediend te zijn! De adviseurs van BNR helpen u graag verder om een correcte voorlopige aanslag in te dienen.

Belastingdienst stuurt 300.000 brieven over mogelijke belastingteruggaaf!

By | Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Momenteel is de Belastingdienst actief bezig om ruim 300.000 brieven naar mensen te versturen die mogelijk nog belasting over 2014 kunnen terugkrijgen! De Belastingdienst doet dit, omdat veel mensen niet weten dat zij recht hebben op een belastingteruggaaf. Deze groep bestaat onder andere uit studenten of mensen met een inkomen dat sterke schommelingen vertoond. Mogelijk heeft u of een bekende van u hier ook recht op! Behoort u wel tot deze aandachtsgroep, maar ontvangt u geen brief? Ook dan is de kans aanwezig dat u belasting terug kunt vragen. Zeg het voort!

Bij vragen omtrent het terugvragen van belasting kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs!

Belastingplan 2016 – Wat betekent het voor u?

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Via de media heeft u ongetwijfeld al vernomen dat er het nodige zal gaan veranderen op het gebied van de belastingwetgeving. Wij hebben deze veranderingen voor u aan de hand van het Belastingplan 2016 uiteengezet in een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, waarin maatregelen worden besproken die nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen, is ook voor u interessant!

Bekijk hier snel de nieuwsbrief!

pdf-icoontje