[vc_row type=”full_width_content” bg_position=”left top” bg_repeat=”no-repeat” scene_position=”center” text_color=”dark” text_align=”left”][vc_column width=”2/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″][vc_column_text]

Wie behoren tot de sector?

De sector bestaat uit uiteenlopende diensten die geleverd worden in de bouwnijverheid, van timmermannen tot uitvoerders op individueel (woningbouw) en collectief (wegenbouw) gebied. De projectontwikkeling hangt hier nauw mee samen.

Algemene sectorinformatie

De werkzaamheden van bedrijven binnen bouwnijverheid kenmerken zich enerzijds om het vakmanschap (timmermannen, schilders) en anderzijds om het uitvoerende aspect van het grotere geheel (woning- en wegenbouw). Hoewel de werkzaamheden van beide onderdelen van de markt zich duidelijk laten onderscheiden, vormen zij samen een geheel. De werkzaamheden gaan namelijk voor een belangrijk deel in goed overleg met elkaar. Hoewel de crisis heel ondernemend Nederland zwaar heeft getroffen, was de impact op de bouwnijverheid bovengemiddeld. Dit toont de conjunctuurgevoeligheid van de sector aan die door het ineenstorten van de woningmarkt nog een extra jasje uit heeft moeten doen. De crisisjaren lijken inmiddels het dieptepunt te hebben bereikt, maar de naweeën zijn nog duidelijk voelbaar. Zo vielen er de afgelopen jaren de nodige faillissementen te noteren in de bouwnijverheid. Daarnaast hebben veel bedrijven die deze moeilijke jaren wél hebben doorstaan de financiële reserves dermate aan moeten spreken dat zij vandaag de dag minder flexibel zijn in de bedrijfsvoering. Verder kent de sector een moordende concurrentie.
De overheid heeft de problemen binnen de bouwnijverheid onderkend en heeft met een tijdelijke maatregel getracht om deze sector uit het slop te trekken. Deze maatregel betrof een verlaging van het btw-percentage van 21 procent naar 6 procent voor bepaalde werkzaamheden. Deze verlaging heeft in zekere mate bijgedragen tot een herstel binnen de bouwnijverheid, want de sector lijkt in 2014 haar dieptepunt te hebben bereikt. De maatregel heeft ook een positieve uitwerking gehad op de woningmarkt. Waar in de periode 2009-2014 nog 85.000 voltijdbanen verloren gingen, is de werkgelegenheid in 2015 naar verwachting juist toegenomen met 5.000 voltijdbanen. Deze werkgelegenheid ziet zowel op de nieuwbouw als op herstel- renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Nu het dieptepunt lijkt te zijn bereikt, kan gesteld worden dat ook de marktomstandigheden veranderd zijn ten opzichte van de periode voor de crisisjaren. Het is aan de bedrijven in de bouwnijverheid om de bedrijfsvoering hier op een juiste manier op aan te passen, omdat een bedrijfsmodel van voor de crisisjaren achterhaald is. Voorbeelden van aandachtspunten binnen de bouwnijverheid, zijn:

 • Het op een juiste manier anticiperen op de vraagzijde binnen de sector die meer en meer individualiseert. Deze individualisering vraagt om steeds meer specialistische kennis;
 • Het standaardiseren van de bedrijfsvoering waar mogelijk;
 • Het anticiperen op een afname van het beschikbare overheidsbudget voor de sector;
 • Het inspelen op de vraag naar vastgoed dat toekomstbestendig is, waarbij duurzaamheid en flexibiliteit wat betreft de wijze waarop het gebruik wordt een belangrijke rol spelen.

BNR als uw partner?

Gezien de verwachting dat de bouwnijverheid in 2014 haar economische dieptepunt heeft bereikt, is bedrijfseconomisch advies voor deze bedrijven van onschatbare waarde. De markt is door de crisis namelijk aanzienlijk veranderd, waardoor het geadviseerd wordt om de bedrijfsmodellen hier in voldoende mate op aan te passen. BNR beschikt over de nodige specifieke én actuele kennis binnen de bouwnijverheid. De aanvulling van onze adviesdienst op het verzorgen van de wettelijke verplichtingen op financieel en fiscaal gebied geeft ons de mogelijkheid om onze relaties in de bouwnijverheid als totaaladviseur optimaal bij te staan. Ten behoeve van deze adviesdienst houden wij de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, waardoor we onze klanten tijdig kunnen voorzien van een passende advisering. Een aantal belangrijke zaken die centraal staan bij onze advisering voor bedrijven in de bouwnijverheid, zijn:

 • Het analyseren van de bedrijfs- en productieprocessen ten opzichte van bovengenoemde aandachtspunten die zich voordoen in de bouwnijverheid;
 • Het in kaart brengen van de subsidiemogelijkheden die (in de nabije toekomst) geboden worden voor de bedrijven in de bouwnijverheid;
 • Het in kaart brengen van de manieren waarop kapitaal aangewend kan worden met het oog op de gewenste ontwikkeling van het bedrijf (investeringen en financieringsmogelijkheden);
 • Het in kaart brengen van de mogelijkheden die aanwezig zijn om het kapitaal op korte termijn, op een verantwoorde wijze, te vergroten en zodoende het bedrijf kapitaalkrachtiger te maken, waardoor een concurrentievoordeel wordt behaald;
 • De ontwikkeling van het resultaat frequent in beeld brengen en toetsen aan de cijfers van de concurrentie in de markt, waardoor een correct beeld ontstaat over de relatieve prestaties van de onderneming.
 • Aanstaande fiscale veranderingen tijdig doorlichten, zodat u op het juiste moment een bepaalde keuze maakt.
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″ animation=”none” column_padding=”padding-3-percent” column_padding_position=”all” background_color_opacity=”1″ background_color=”#ededed”][vc_column_text] De totaaladviseur vandaag de dag is voor ieder bedrijf in de bouwnijverheid onmisbaar. Benieuwd naar wat BNR u als totaaladviseur te bieden heeft op fiscaal, financieel en bedrijfseconomisch gebied? Laat uw gegevens achter en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op! Wij kijken alvast uit naar de vrijblijvende kennismaking![/vc_column_text]

  Uw naam

  Uw email

  Onderwerp

  Uw bericht

  Eventueel een document toevoegen

  Neem de volgende code over captcha

  [/vc_column][/vc_row]