All Posts By

BNR Accountants en Adviseurs

Fiets van de zaak wordt vanaf 2020 aantrekkelijker

By | Algemene diensten (P), belasting, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het wordt een stuk aantrekkelijker gemaakt een fiets van de zaak te krijgen door een versimpeling van de fiscale fietsregeling. De regeling wordt de komende tijd samen met brancheverenigingen uitgewerkt en moet per 1 januari 2020 ingaan. Dit schrijft staatssecretaris Snel van Financiën, mede namens staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat, aan de Tweede Kamer. Lees verder

CPB: Nederlandse economie blijft groeien

By | Algemeen, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie groeit maar door. Dat blijkt uit de jongste ramingen van het Centraal Planbureau (CPB), dat nu uitgaat van een groei van 3,2 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019.

Tevens neemt de krapte op de arbeidsmarkt toe. De werkloosheid daalt in snel tempo richting het laagste niveau sinds 2001. Vorig jaar nam het bruto binnenlands product (bbp) met 3,1 procent toe, dat was de sterkste groei in tien jaar. Tot dusver ging het CPB ook voor dit jaar uit van een groei van 3,1 procent.

Zonnepaneelhouders moeten wachten op btw-nummer

By | Algemeen, belasting, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Heeft u in begin van dit jaar het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’ dan wel het formulier ‘Opgaaf startende onderneming’ ingevuld en toegestuurd naar de Belastingdienst, maar nog steeds geen reactie ontvangen? Geen paniek! De Belastingdienst heeft vertraging opgelopen door de grote hoeveelheid opgaven, met name in de maand januari.

Dit komt mede doordat de Hoge Raad in december  heeft geoordeeld dat zonnepaneelhouders die vanaf begin 2012 zonnepanelen hebben laten installeren, de btw over de aankoop van de installatie kunnen terugvragen.

Recordaantal belastingaangiftes

By | belasting, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Op de eerste dag dat het kon, hebben meer dan 400.000 Nederlanders hun belastingaangifte gedaan. Nooit eerder registreerde de Belastingdienst op 1 maart zo veel aangiftes.

Vorig jaar hebben volgens het ministerie van Financiën op de eerste dag tussen de 300.000 en 320.000 mensen hun belastingaangifte ingevuld.  Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt uiterlijk 1 juli bericht terug.

Servers
De computerservers waren op de eerste dag berekend op de grote toestroom, meldt de Belastingdienst. ”De systemen hebben goed gedraaid en mensen hebben zonder storingen hun aangifte kunnen doen”, aldus directeur Particulieren Eline Spros vrijdag. Dit jaar kregen 7,9 miljoen mensen een uitnodiging om aangifte te doen: 6,7 miljoen particulieren en 1,2 miljoen ondernemers.

Aangifte kan tot 1 mei
Aangifte doen kan tot 1 mei. Heeft u meer tijd nodig voor het indienen van de aangifte? Vraag dan tijdig uitstel aan.
Voor zowel hulp bij de aangifte of het verzoeken om uitstel kunt u bij BNR terecht.

Vermogen van Nederlandse burger stijgt ongemerkt

By | belasting, Estate planning, Particulieren | No Comments

De waarde van een Nederlandse woning is de afgelopen drie jaar met 20,9% toegenomen. Een eventuele verkoop van de eigen woning is onbelast in de inkomstenbelastingsfeer, waardoor veel huishoudens (ongemerkt) belastingvrij vermogen opbouwen. Wel neemt door deze ontwikkeling, vanwege een hoger eigenwoningforfait, de aftrekbaarheid van de hypotheekrente in Box 1 af. Een interessante en belangrijke ontwikkeling voor de jaarlijkse belastingaangifte.

Bron Nu.nl ‘Prijsstijging Nederlandse woningen in top drie van West-Europa’

Hulp voor startende ZZP’ers bij het verkrijgen van een hypotheek

By | Algemeen, Eenmanszaak, Startende onderneming | No Comments

Het initiatief van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) waarmee ZZP’ers met behulp van een inkomensverklaring al na 12 maanden een hypotheek kunnen afsluiten is succesvol en wordt daarom uitgebreid, melden de initiatiefnemers. Het WEW wil ook acceptatiekaders voor andere ondernemingsvormen ontwikkelen. Hierdoor kunnen straks meer ondernemers al na 1 jaar een hypotheek afsluiten. Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 ZZP’ers een hypotheek kunnen aanvragen.

Lees verder

Kabinet stelt handhaving zzp-wet opnieuw uit

By | Algemeen, Eenmanszaak | No Comments

De periode waarin niet wordt opgetreden tegen overtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Opdrachtgevers en -nemers krijgen tot die tijd geen boetes of naheffingen als ze onbedoeld met verkapte dienstverbanden werken.

Het kabinet wil het bewust overtreden van deze wet juist strenger gaan aanpakken. Dit schrijven minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en staatssecretaris Menno Snel van Financiën in een brief aan de Tweede Kamer.

De Wet DBA moet duidelijkheid geven over de vraag wanneer er sprake is van een dienstbetrekking. In plaats van duidelijkheid leverde de wet juist veel onrust onder zzp’ers en opdrachtgevers op, constateert het kabinet.

De handhaving was om die reden al eerder opgeschort. Uiteindelijk is het de bedoeling dat er een nieuwe wet komt, die een einde moet maken aan onduidelijkheid over arbeidsrelaties.

Gratis online cursus boekhouden

By | Startende onderneming | No Comments

Graag wijzen wij u op een online cursus boekhouden speciaal voor (startende) ZZP’ers en MKB’ers.

Na het volgen van de cursus  bent u prima in staat om de boekhouding goed bij te houden. De cursus boekhouden is opgebouwd uit 4 modules en 15 onderwerpen.  De modules bestaan uit de basistheorie, het inrichten van een (online) boekhouding, het verwerken van de administratie, de btw-aangifte en de jaarafsluiting. Al deze onderwerpen worden uitgelegd aan de hand van het online boekhoudpakket Informer, een pakket dat wordt aanbevolen door de Belastingdienst.

Klik op onderstaande link om de cursus te starten.

 

 

Huwelijkse voorwaarden met een verrekenbeding?

By | Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, wetgeving | No Comments

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijkse voorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet nog dit jaar de afrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als u de afrekening (over een reeks van jaren) achterwege laat, kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden.

Indien u en uw partner niet aan de verrekenplicht hebben voldaan, wordt het (bij echtscheiding) aanwezige vermogen vermoed te zijn gevormd uit hetgeen verrekend had moeten worden! Uw partner heeft mogelijk recht op de helft van het bij het aangaan van het huwelijk gegroeide vermogen, terwijl dat wellicht niet overeenstemt met de oorspronkelijke bedoeling van u en uw echtgenoot.

Door het verrekenbeding na te leven zorgt u ervoor dat de bedoelingen van partijen met betrekking tot de huwelijkse voorwaarden worden nageleefd en komt u niet voor verrassingen te staan. Hebt u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact op met uw adviseur. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Trouwen in gemeenschap van goederen verandert vanaf 1-1-2018

By | Algemeen, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Per 1 januari 2018 wordt de algehele gemeenschap van goederen vervangen door de beperkte gemeenschap van goederen. De gevolgen van deze wetswijziging zijn groot voor eenieder die op of na 1 januari 2018 in het huwelijk treedt: het voorhuwelijkse vermogen van de echtgenoten, én de giften en erfrechtelijke verkrijgingen tijdens het huwelijk vallen niet meer in de gemeenschap van goederen, maar blijven privévermogen.

Alleen het vermogen dat tijdens het huwelijk ‘door gezamenlijke inspanning’ wordt opgebouwd is van de echtgenoten gezamenlijk. Daardoor ontstaan onder het nieuwe recht drie afzonderlijke vermogens: het privévermogen van de vrouw, het privévermogen van de man, én het afgescheiden vermogen van de gemeenschap, het gezamenlijke vermogen.

Mutaties tussen deze drie vermogens moeten goed geadministreerd worden! Gebeurt dat niet, dan leidt dat tot problemen, met name bij een echtscheiding. Als dan niet kan worden aangetoond wat van welke echtgenoot is, of met welk geld een bezitting is gefinancierd, is dat goed gemeenschappelijk bezit. De administratieplicht weegt zwaar, zeker ook bij een samengesteld gezin. Echtgenoten moeten bij aanvang én tijdens het huwelijk een deugdelijke administratie bijhouden van hetgeen privé en gemeenschappelijk is.

Bepaal uw onbelaste bonus

By | Zakelijk | No Comments

Als werkgever kun je uw werknemers onder de werkkostenregeling een belastingvrije eindejaarsbonus geven in
de 1,2% vrije ruimte. Voorwaarde is wel dat die bonus gebruikelijk is: de bonus mag niet (meer dan 30%)
afwijken van hetgeen voor die werknemers in die branche gebruikelijk is. Financiën keurt een bonus van niet
meer dan € 2.400 per werknemer per jaar in alle gevallen goed, zonder nader bewijs, zonder nadere
onderbouwing: een bonus tot dat bedrag per jaar past binnen het gebruikelijkheidscriterium. Wilt u een hogere
bonus toepassen, dan moet die gebruikelijk zijn.

Ook in 2018 subsidie op vervangen asbestdaken

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Wilt u in 2018 uw asbestdaken verwijderen? Maak dan gebruik van de ‘Subsidieregeling verwijderen asbestdaken’ (ASBEST). Particulieren, (agrarische) bedrijven, non-profit organisaties en overheden kunnen gebruik maken van de subsidieregeling.

Voor volgend jaar is in totaal een bedrag van 11,3 miljoen euro beschikbaar. U ontvangt subsidie voor verwijdering van een asbestdak in Nederland. De hoogte van de subsidie is 4,50 euro per m2 verwijderd asbestdak, tot maximaal 25.000 euro per adres.

Voor wie?
Subsidie wordt verstrekt aan degene voor wiens rekening het asbestdak is verwijderd. Dit zal vaak de eigenaar van het asbestdak zijn. Particulieren en (agrarische) ondernemers komen in gelijke mate in aanmerking voor de subsidie.

Let op! Voor het aanvragen van subsidie heeft u E-herkenning (bedrijfsmatig) of DigiD (particulier) nodig.

Behoeft u meer informatie over dit onderwerp of wenst u begeleid te worden bij de subsidie aanvraag? Neem dan contact op met ons kantoor.

Btw-tarief van 6 naar 9%

By | Algemeen, Particulieren | No Comments

Het lage BTW-tarief gaat per 1 januari 2019 omhoog van 6% naar 9%. Dit tarief geldt voor de dagelijkse boodschappen, medicijnen, kappers, schoonmaak, schilderen, theaters, musea, hotels en attractieparken.
De opbrengst van deze tariefsaanpassing van zo’n € 2,6 miljard wordt gebruikt om de inkomstenbelasting te
verlagen. Het algemene btw-tarief van 21% blijft gehandhaafd.

Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs

By | Algemeen | No Comments

In bijna 45 jaar heeft BNR Accountants en Adviseurs vele ontwikkelingen meegemaakt. Met veel inzet en betrokkenheid van iedereen is een stevige positie in de markt verworven.

Nu is het tijd om een verdere stap voorwaarts te gaan zetten en de ruimte te gaan creëren voor nieuwe aansturende personen. Daarnaast zal ook naar de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden van alle medewerkers worden gekeken. Om daarmee de medewerkers zo lang / zo duurzaam mogelijk in te blijven zetten bij BNR Accountants en Adviseurs.

Om hier gedegen uitvoering aan te geven, is besloten om ons te laten begeleiden door een externe adviseur. De heer Jessy van Susteren van New Target Vision BV zal ons hierbij gaan ondersteunen en adviseren.

Het project is ingezet onder de naam “Duurzaam inzetbare BNR Accountants en Adviseurs” waarmee de nadruk ligt op het betrekken van alle medewerkers ter bevordering van de individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar het ondernemerschap. Vanuit het Europees Sociaal Fonds is er subsidie verleend voor dit project.

Moet ik iemand wel of niet aannemen?

By | Algemeen | No Comments

De ondernemer neemt bij zijn beslissing tot het wel of niet aannemen van personeel diverse factoren in oogpunt. De belangrijkste knelpunten die worden ervaren bij hun rol als werkgever zijn de verplichtingen die om de hoek komen kijken in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid. Ook het ontbreken van duidelijke en simpele regels bij eventueel ontslag in de toekomst en de risico’s bij het aannemen van personeel hebben een zekere terughoudendheid tot gevolg iemand in dienst te nemen. Ook een doorbetaling van loon in geval van ziekte wordt als factor meegewogen bij het nemen van beslissingen. Met andere woorden: de regels die gelden op het sociale gebied domineren de werkgever vooral in het MKB waardoor men eerder nalaat mensen in vaste dienst te nemen.

Zelf uw pensioenleeftijd berekenen!

By | Algemeen | No Comments

De laatste tijd is er veel op het gebied van de AOW aan het veranderen. De AOW-leeftijd wordt steeds hoger. Voor veel mensen is de pensioenleeftijd, dus het moment dat men kan stoppen met werken, qua opbouw van het pensioen gekoppeld aan de AOW-leeftijd. Als u geboren bent voor 1 januari 1948 is er niet veel aan de hand en is uw pensioenleeftijd waarschijnlijk nog steeds 65 jaar. Bent u echter na of op deze datum geboren, dan is een en ander wel afhankelijk van uw geboortedatum.

Vandaar een tip voor de site die hierover meer duidelijkheid kan verschaffen. Met de rekenmodule van pensioen leeftijd kunt u zelf uw pensioengerechtigde datum uitrekenen. Zie http://www.pensioenleeftijdberekenen.nl/

Margegoederen en BTW

By | Algemeen | No Comments

Als u handelaar bent in margegoederen is de margeregeling van toepassing. Margegoederen zijn gebruikte goederen die u hebt ingekocht zonder BTW. Gebruikte goederen zijn alle goederen die uw klant, al dan niet na reparatie, opnieuw kan gebruiken. Goederen die u van een particulier koopt, zijn altijd gebruikte goederen, ook al zijn ze nog nooit (daadwerkelijk) gebruikt. Voorbeelden van margegoederen: auto’s, paarden en caravans. Onder bepaalde voorwaarden worden ook als margegoederen aangemerkt kunst en antiek en andere verzamelvoorwerpen.

In geval van een margegoed berekent U de btw bij verkoop niet over uw omzet, maar over het verschil tussen verkoopprijs en inkoopprijs, de winstmarge. Verkoopt u met winst, dan is uw winstmarge positief en moet u hierover btw betalen. Verkoopt u met verlies, dan hebt u een negatieve winstmarge. Over een negatieve winstmarge hoeft u geen btw te betalen, maar u krijgt u ook geen btw terug.

De in – en verkoop van margegoederen moet goed geadministreerd worden. Hiervoor zijn twee verschillende methodes:
• De individuele methode: u berekent de BTW per stuk en houdt de in- en verkopen als zodanig bij.
• De globalisatiemethode: u berekent de BTW over de totale winstmarge van het BTW-aangiftetijdvak (hierin wordt dus ook de negatieve winstmarge verrekend)

Welke methode wordt toegepast is mede afhankelijk van het soort margegoed wat wordt verkocht. Uw financieel adviseur kan hierover uitstekend advies verschaffen.

Banken voeren extra controle in om betalingsfraude tegen te gaan

By | Algemeen | No Comments

Als uw organisatie per ongeluk een verkeerde overboeking heeft gedaan, controleren Nederlandse banken niet of de opgegeven rekeningnummers ook overeenkomen met de naam van de begunstigde.
In het terugvorderen van het overgeboekte bedrag slaagt uw organisatie alleen als de andere partij daaraan meewerkt.

Met de invoering van de IBAN-Naam Check vindt er een automatische controle plaats op de match tussen rekeningnummer en naam van de begunstigde. Kloppen deze gegevens niet, dan krijgt uw organisatie een waarschuwing. Daarmee helpt de IBAN-Naam Check verkeerde overboekingen en fraude tegen te gaan. De controle geldt nu nog alleen bij Nederlandse IBAN- rekeningnummers.

De IBAN-Naam Check wordt in april 2017 vanzelf ingevoerd bij de Rabobank bij internetbankieren en mobiel bankieren. De overige banken zullen spoedig daarna volgen.

Boete bij fout in belastingaangifte?

By | Algemeen | No Comments

Als er een fout blijkt te zitten in de belastingaangifte kan de belastingdienst hiervoor een boete geven. In elk geval afzonderlijk zal worden beoordeeld wat de oorzaak is van de foutief ingediende aangifte. Op basis hiervan wordt beoordeel of er sprake is van een opzettelijk gemaakte fout, een vergeten post of bijvoorbeeld een verkeerde interpretatie van de fiscale regels.

Geen boete wordt gegeven als de fout is gemaakt naar aanleiding van foutieve informatie van de belastingtelefoon. Uit recent onderzoek is namelijk gebleken dat een redelijk percentage van de vragen zoals gesteld aan de medewerkers van de belastingdienst via de telefoon onjuist en/of onvolledig zijn beantwoord, met als gevolg een foutieve aangifte. De boetes kunnen varieren van 25 % tot 150 % bovenop het extra verschuldigde bedrag. Indien de belastingdienst een boete gaat opleggen, dient zij de belastingplichtige schriftelijk te informeren met een toelichting op de reden van boete.

Pensioen in eigen beheer afgeschaft

By | Algemeen | No Comments

In een eerder nieuwsbericht hebben we al aangegeven dat het vanaf 1 april niet meer mogelijk is om pensioen in eigen beheer op te bouwen.

In onderstaande video wordt een en ander nogmaals toegelicht. Mochten er naar aanleiding van dit filmpje vragen zijn dan kunt u middels het contactformulier uw gegevens achter laten en nemen wij zo spoedig mogelijk met u contact op.

Neem de volgende code over captcha

Bezwaarschriften omzetbelasting bij privégebruik auto aangemerkt als massaal bezwaar

By | Algemeen | No Comments

Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

Ondernemers hebben over de belastingjaren 2011 tot en met 2016 ongeveer 2 miljoen keer bezwaar gemaakt tegen de btw die ze moeten betalen voor het privé gebruik auto van de zaak. De Belastingdienst heeft deze bezwaren om die reden aangewezen als massaal bezwaar.

Binnen zes weken na de verwachte uitspraak van de Hoge Raad in een aantal lopende rechtszaken over btw en privégebruik auto neemt de Belastingdienst een beslissing over alle bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen. Dit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant.

Bezwaren die onder het massaal bezwaar vallen moeten voldoen aan (alle) volgende voorwaarden: het bezwaar gaat over één of meer van de vragen die de Hoge Raad behandelt, het bezwaar is uiterlijk gemaakt op de dag vóórdat de Belastingdienst hun beslissing neemt, het bezwaar is op tijd gemaakt en er is nog geen uitspraak gedaan op het bezwaar. Als het in het bezwaar (ook) gaat om andere vragen dan die de Hoge Raad behandelt, worden deze wel individueel bekeken.

PEB: Informatieformulier, voorwaarden coulancetermijn en uitbreiding aftrek

By | Algemeen | No Comments

Als dga’s het in eigen beheer verzekerde pensioen willen afkopen of omzetten in een aanspraak vanwege een oudedagsverplichting, moet een informatieformulier worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit informatieformulier is nu beschikbaar op de website van de fiscus.

De Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen (Wet uitfasering PEB) treedt op 1 april 2017 in werking. De overige fiscale pensioenmaatregelen werken terug tot en met 1 januari 2017.

Voorwaarden coulancetermijn

Dga’s hebben onder voorwaarden tot 1 juli 2017 de tijd om het pensioen in eigen beheer aan te passen aan de Wet uitfasering PEB. Het gaat om handelingen die samenhangen met het premievrij maken, het desgewenst terughalen van het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen naar het eigenbeheerlichaam, het aanpassen van de pensioenovereenkomst en de besluitvorming in de algemene vergadering over deze punten. Een uiterlijk op 30 juni 2017 door externe verzekeraar ontvangen verzoek tot overgang naar het eigenbeheerlichaam wordt aangemerkt als een toegestane tijdig uitgevoerde overgang, mits de afhandeling binnen de gebruikelijke termijnen plaatsvindt.

Uitbreiding mogelijkheid aftrek toekomstige indexatie van pensioenafspraken

De aftrek van de lasten van toekomstige loon- en prijsontwikkelingen van de pensioenaanspraken of pensioenuitkeringen geldt onder voorwaarden ook in reële situaties waarin de actiefpost voor de met de pensioenregeling samenhangende kosten en lasten nog niet in een uiterlijk op 20 september 2016 gedane aangifte vennootschapsbelasting is opgenomen. Het gaat om situaties waarin overdracht van het pensioen al vóór 20 september 2016 heeft plaatsgevonden, maar waarbij die overdracht nog niet in de aangifte is verwerkt. Ook moet aan een aantal andere voorwaarden worden voldaan.

Tevens bracht www.belastingdienstpensioensite.nl nieuwe vraag en antwoordbesluiten uit naar aanleiding van de Wet uitfasering PEB.

Motor van de zaak?

By | Algemeen | No Comments

Ondernemer en motorliefhebber: Opgelet(!)

Indien u voordelig van uw motor gebruik wilt maken, lees dan vooral verder wat de voordelen van een zakelijke motor zijn.
Niet alleen de ‘gebruikskosten’, zoals brandstof, verzekering en motorrijtuigenbelasting, zijn zakelijk aftrekbare kosten. Maar ook de aanschaf van kleding, helm en overige noodzakelijke items zijn zakelijk aftrekbare kosten.. Over de aankoop van de motor is ook investeringsaftrek van toepassing.
Daar staat tegenover dat (alleen) over de privékilometers belasting moet worden betaald.

Wilt u ook voordelig motor rijden? Neem dan contact met ons op.

Kan ik uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst?

By | Algemeen | No Comments

U kunt zonder zekerheden te hoeven geven uitstel van betaling krijgen bij de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden.
Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden:
– de totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000,-;
– u heeft nog geen dwangbevel ontvangen voor de openstaande belastingschuld;
– er is geen sprake van aangifteverzuim (u heeft altijd tijdig aangifte gedaan) en er is geen onbetaalde vergrijpboete.

Een verzoek om uitstel van betaling kan zowel schriftelijk als telefonisch.
Houd er wel rekening mee dat de Belastingdienst een invorderingsrente in rekening brengt. Deze rente is momenteel 4%.

Hoe ontwikkelt de spaarrente zich in 2017?

By | Algemeen | No Comments

Zit er een renteverhoging aan te komen of juist een negatieve spaarrente? De rente op spaargeld is vorig jaar verder gedaald. De gemiddelde rente voor een vrij opneembare spaarrekening is nog namelijk nog maar amper 0,4%. Gaat deze dalende trend van de spaarrente in 2017 door of is een opleving te verwachten voor sparend Nederland?

De belangrijkste oorzaak voor de lage spaarrente is het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB houdt haar beleidsrentes laag zodat sparen minder aantrekkelijk wordt. De reden hiervan is dat de bank hoopt dat de consument eerder zijn geld uit zal geven of een deel van zijn spaargeld zelfs zal investeren. Dit zou moeten leiden tot meer economische groei.

Om dezelfde reden is de hypotheekrente nu zo laag en kan er goedkoop geld geleend worden voor diverse doeleinden

De belangrijkste beleidsrente van de Europese Centrale Bank om de spaarrente te beïnvloeden is de depositorente. Dit ECB-rentetarief is in maart vorig jaar voor het laatst verlaagd naar -0,4%. Deze negatieve rente zorgt ervoor dat banken geld moeten betalen wanneer ze spaargeld wegzetten bij de centrale bank. Deze negatieve rente wordt nog niet (volledig) doorgerekend aan de Nederlandse spaarder. Grote kans dat dit er echter wel aan zit te komen in de toekomst. Inmiddels is op sommige plaatsen en bij sommige banken al wel een uitzonderlijke situatie ontstaan: een spaarrente van 0%!!!

De kans op negatieve spaarrenten (dus bijbetalen op je spaargeld) is dus reëel aanwezig in de toekomst! Het kan dus alle kanten uitgaan voor wat betreft de ontwikkeling van de spaarrente in 2017.

Belastingcontroles teruggelopen!

By | Algemeen | No Comments

Het aantal controles dat de belastingdienst uitvoert bij bedrijven loopt de laatste jaren fors terug. Elk jaar worden er steeds minder belastingaangiftes gecontroleerd. Bij één vierde van de grotere bedrijven vinden er zelf helemaal geen controles meer plaats!

De daling van het aantal controles is volgens de Belastingdienst vooral te danken aan het hanteren van de zogenaamde “horizontaal toezicht”. Bij dit fenomeen komt het er op neer dat bedrijven die de administratie goed en inzichtelijk op orde hebben, steeds minder tot geen inspectie meer hoeven te verwachten. De nadruk wordt steeds meer gelegd op het “vertrouwen” in plaats van “meten is weten” in de vorm van actieve controles.

Werden er in 2015 nog 26.000 boekencontroles uitgevoerd bij bedrijven, zo’n 10 jaar geleden was dit nog bijna 84.000.

Op dit moment vallen ongeveer tweeduizend grotere bedrijven en  113.000 bedrijven in het mkb onder dit horizontale toezicht. Ook intermediairs zoals accountantskantoren kunnen ervoor kiezen om mee te doen met horizontaal toezicht. Zo heeft ook BNR een convenant gesloten met de belastingdienst waarin de procesafspraken zijn opgenomen van horizontaal toezicht.

Einde pensioen in eigen beheer!

By | Algemeen | No Comments

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de dga. De Eerste Kamer is op dinsdag 7 maart 2017, akkoord gegaan met het afschaffen van het pensioen in eigen beheer.

Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u kiezen wat u wilt gaan doen met de reeds opgebouwde pensioenaanspraken. Er zijn drie mogelijkheden:

 • Het pensioen tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting.
 • Het pensioen tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsverplichting.
 • Het pensioen in eigen beheer ongewijzigd laten. Verdere opbouw is echter niet meer mogelijk.

Drie maanden regeltijd

U heeft nu drie maanden de tijd, dus tot 1 juli 2017, om de nodige zaken te regelen rondom de afschaffing van het pensioen in eigen beheer. U moet daarbij denken aan onder andere het premievrij maken van het in eigen beheer opgebouwde pensioen, het aanpassen van de pensioenbrief en het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel.

Let op!

Voor het eventueel terughalen van een extern verzekerd pensioendeel is het voldoende dat uw externe verzekeraar vóór 1 juli een verzoek tot overdracht heeft ontvangen. De administratieve afhandeling kan dan vervolgens binnen de gebruikelijke termijnen in 2017 plaatsvinden.

Vragen? Wij kunnen u prima adviseren wat er in uw situatie nodig en mogelijk is.

By | Algemeen | No Comments

Op woensdag 15 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. In de campagnes krijgen fiscale maatregelen weinig aandacht. Terwijl die toch heel belangrijk zijn. Zeker voor ondernemers. De Fiscale Stemwijzer vergelijkt de belastingmaatregelen uit de verschillende verkiezingsprogramma’s. De Fiscale Stemwijzer is bedoeld om aandacht te besteden aan en inzicht te geven in de beloofde fiscale maatregelen van een aantal politieke partijen. Zo worden ondernemers geholpen om bewust te kiezen op de partij die het beste hun belangen behartigt.

https://www.defiscalestemwijzer.nl/

De Fiscale Stemwijzer is een initiatief van Flynth adviseurs en accountants en Register Belastingadviseurs.

Belastingdienst mag geen gebruik maken van ANPR gegevens

By | Algemeen | No Comments

De Hoge Raad heeft beslist dat de Belastingdienst geen gegevens mag gebruiken die zijn verkregen via automatische nummerplaatherkenning (ANPR). Inspecteurs van de Belastingdienst kunnen door deze beslissing niet makkelijk via de ANPR achterhalen wanneer een bepaalde auto waar heeft gereden. Het controleren van de rittenregistratie zal hierdoor nog op dezelfde wijze moeten worden uitgevoerd.

De Hoge Raad heeft dit op 24 februari beslist, omdat dit in strijd is met de privacyregels. Het zal een bittere pil zijn voor de Belastingdienst, maar de Hoge Raad is onverbiddelijk: de ANPR gegevens mogen niet als bewijs gebruikt worden door de inspecteur.

90.000 vacatures open binnen MKB-bedrijven

By | Algemeen | No Comments

Eind vorig kwartaal stonden er zo’n 90.000 vacatures open bij ondernemingen in het MKB. Ten opzichte van vorig jaar bedraagt dit een stijging van 22%. In totaal staan er ruim 160.000 vacatures open. Bij ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden, stonden er aan meer dan 60.000 open, waarvan 32.000 bij ondernemingen met maximaal 10 personeelsleden. Binnen deze ondernemingen steeg het aantal ruim met 13% ten opzichte van eind 2015. Bij ondernemingen met minder dan 50 personeelsleden bedroeg de stijging 28% ten opzichte van 2015.

Stijgende lijn van de omzet in de bouwsector

By | Algemeen | No Comments

Het Centraal Bureau Statistiek laat zien dat de omzet van de bouwsector in 2016 met 6.3 procent is gestegen ten opzichte van het jaar 2015. Volgens het CBS zijn we in de bouwsector nog niet op het niveau van voor de crisis. Er wordt gesproken dat het totale omzetniveau nog zo’n 8 procent minder is dan voor de crisis. De omzetstijging laat zich vooral duidelijk zien in de burgerlijke en utiliteitsbouw. Daaronder vallen voornamelijk de bouw van woningen en gebouwen. Wanneer de bouwondernemers naar de toekomst kijken, verwachten zij een stijging van de omzet in de komende jaren. Van daaruit denkt men dat er ongeveer 25 procent meer werknemers aangenomen zullen worden. De ondernemers hebben de ervaring dat er nu al een tekort aan werknemers zal zijn.

App ontwikkeld voor realtime betalingen

By | Algemeen | No Comments

Iedere internetbankier kent de frustratie inmiddels wel. Wanneer men een betaling doet via internetbankieren moet men minimaal een dag wachten voordat het geld op de tegenrekening staat, en met een beetje pech zit er een weekend tussen waardoor het tot wel drie dagen kan duren voordat het geld op de tegenrekening staat.
Daar is men over na gaan denken en heeft men een app ontwikkeld waarbij de betaling binnen een minuut wordt overgeschreven naar een andere rekening.

De app is inmiddels te downloaden voor gebruikers van iOS en Android. Wanneer de app is geïnstalleerd moet de gebruiker zich aanmelden. Vervolgens geeft men het bedrag en de IBAN in. De betaling wordt dan bij de eigen bank bevestigd met ideal, en het geld is binnen een minuut overgeschreven naar de andere rekening.

Wanneer de app gedownload is kan er zowel een betaalopdracht als een betaalverzoek gedaan worden. Het voordeel is dat een van de partijen gebruiker moet zijn van de app, daarna zijn er betalingen tot 750 euro gratis uit te voeren. Voor bedragen die hoger zijn dan 750 euro wordt 0.5 procent van het bedrag gevraagd.

Men verwacht dat er door het gebruiken van deze app minder fraude kan ontstaan door internetaankopen en verkopen bij bijvoorbeeld marktplaats. Een andere voorbeeld daarbij is dat de mensen niet meer de straat op hoeven met veel contact geld.

Onzakelijke lening = (belaste) schenking?

By | Algemeen | No Comments

Aan een onzakelijke lening kleeft een dusdanig hoog debiteurenriscico dat een onafhankelijke derde de lening niet zou verstrekken, dan wel slechts tegen een in wezen van de winst afhankelijke rente. Een nog door de Hoge Raad onbeantwoorde vraag is of het verstrekken van een onzakelijke lening een schenking behelst van de schuldeiser aan de schuldenaar.

Deze visie gaat er vanuit dat op het moment van verstrekken van de onzakelijke lening geen sprake is van een schenking. De geldverstrekker verarmt weliswaar, omdat hij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde niet zou aanvaarden, maar de geldnemer verrijkt niet. De geldnemer moet immers nog steeds de volledige hoofdsom van de lening terugbetalen. Is de onzakelijke lening uiteindelijk waardeloos geworden en scheldt de geldverstrekker de lening daarom kwijt, dan is evenmin sprake van een schenking. De schuldeiser verarmt immers niet, ervan uitgaande dat vordering waardeloos is.
Wel schenking
De andere opvatting gaat ervan uit dat op het moment van verstrekken van de onzakelijke lening wel sprake is van een schenking. De geldverstrekker verarmt immers omdat hij een debiteurenrisico aanvaardt dat een derde niet zou aanvaarden. De schuldenaar wordt echter ook verrijkt. Hoewel de schuldenaar de volledige vordering moet terugbetalen, is door het te hoge debiteurenrisico de werkelijke waarde van de schuld namelijk lager dan de nominale waarde. Het feit dat de schuld op de fiscale balans wordt gesteld op de nominale waarde doet daar niet aan af.
De vervolgvraag is dan wat de omvang van de schenking is. Aangenomen wordt wel dat voor het verschil tussen de werkelijke waarde en nominale waarde sprake is een bevoordeling. Als bijvoorbeeld een geldlening wordt verstrekt van € 100.000, terwijl een derde maximaal € 70.000 wil financieren, wordt een schenking aangenomen voor € 30.000. Bij deze visie wordt dus op het moment van het verstrekken van de lening een schenking aangenomen voor € 30.000.
Een andere visie is die waarbij sprake is van een schenking ‘onder opschortende voorwaarde’. Op het moment van verstrekken van de lening is sprake van een schenking, onder de opschortende voorwaarde dat het onzakelijke debiteurenrisico zich voordoet. Doet het debiteurenrisico zich inderdaad voor dan wordt schenkbelasting berekend over het oninbare deel van de lening.

Op dit moment is onduidelijk of het verstrekken van een onzakelijke lening een schenking is in de zin van de schenkbelasting. Het is dus nog even afwachten wat de Hoge Raad hier over zegt. Voor de praktijk is wel van belang dat cliënten op dit mogelijke risico worden gewezen.

(Bron: Taxence)

Participatiewet is van kracht!

By | Algemeen | No Comments

Vanaf 1 januari 2017 is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand, Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet Wajong. Werkgevers met 25 of meer werknemers worden door deze wet gestimuleerd om arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Als een werkgever dit toch niet doet, dan dient er een heffing betaald te worden van 5.000 euro.

Wijzigingen BKR-registraties

By | Algemeen | No Comments

Vanaf december 2016 registreert het bureau voor kredietregistraties (BKR) leningen en doorlopende kredieten die consumenten hebben afgesloten op een andere manier. Tegenwoordig houdt het bureau niet alleen lagere kredietbedragen bij, maar ook kredieten met een kortere looptijd worden nu vermeld.

Waar voorheen alleen kredietbedragen van € 500,= en hoger werden geregistreerd wordt nu iedereen die meer dan € 250,= in het rood staat opgenomen. Ook worden kredieten met een looptijd van minimaal 1 maand meegenomen nu, terwijl de grens eerder op drie maanden was gesteld.

Doelstelling van het BKR om de kredieten op andere wijze in kaart te brengen en te houden is het voorkomen van betalingsproblemen vooral bij mensen die vaak korte kredieten  opeenstapelen.

Holding heeft geen recht op BTW-aftrek zonder vergoeding

By | Algemeen | No Comments

Een holding, die zelf ook een onderneming drijft, heeft geen recht op BTW-aftrek van de door haar ingekochte diensten waar ook de dochters van profiteren, als zij voor deze diensten geen vergoeding heeft ontvangen van haar dochters. Dit heeft het Europese Hof van Justitie onlangs aangegeven.

In deze zaak ging het om een holding die elektriciteitscentrales en optische vezelnetwerken verhuurde. Zij was ook verantwoordelijk voor het management van haar dochterondernemingen. Hiervoor kocht zij diensten in. De BTW op de kosten van deze diensten trok de holding af (tool). Zij bracht voor deze diensten (tool) geen vergoeding in rekening aan haar dochters. Ook werden de kosten niet doorberekend. De Belastingdienst weigerde echter de aftrek.

Geen sprake van economische activiteit
Volgens het Hof ging het hier niet om een economische activiteit, omdat de holding er geen vergoeding inclusief BTW voor in rekening had gebracht aan de dochters. De holding had dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting op de kosten.

Vrouwen economisch zelfstandiger!

By | Algemeen | No Comments

De vrouw delft tot nu toe op economisch gebied nog steeds het onderspit ten opzichte van de man. Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen in dezelfde functie, hoewel het verschil in salaris steeds kleiner wordt.

De vrouw werkt vooral nog deeltijd, maar het aantal parttime uren gaat gemiddeld wel omhoog. Van het aantal werkende vrouwen heeft 73% een parttime baan.
In het verleden ging 46 % van de vrouwen minder werken na de geboorte van een kind, vanaf 2015 is dat nog maar 36%. De helft van de mannen die voor het eerst vader zijn geworden, levert een hele of halve dag in om voor het jonge grut te zorgen.

Het salarisverschil tussen de man en vrouw in het bedrijfsleven wordt langzaamaan steeds kleiner. Deze flow naar meer overeenstemming in de salarissen is een stap in de goede richting, maar het niveau van gelijkheid is nog lang niet bereikt.

Duitse regering keurt Tolwet goed

By | Algemeen | No Comments

Woensdag is de Duitse regering akkoord gegaan met de vernieuwde Tolwet. Deze is omstreden doordat autobestuurders uit buurlanden, waaronder Nederland, moeten gaan betalen voor de snelweg, terwijl Duitse weggebruikers dit betaalde geld terug kan krijgen via de belastingen. De aanpassing van de wet komt vanuit de EU-eisen. Vanaf 2019 moet er tol betaald worden op Duitse snelwegen. De hoogte van deze tol zal liggen tussen de 2,50 en 25 euro. Naar verwachting zal de Duitse regering 524 miljoen euro ontvangen als gevolg van deze heffing. Enkel het Duitse parlement moet dit kabinetsbesluit goedkeuren. De buurlanden van Duitsland worden in Brussel op de hoogte gebracht van dit besluit. De minister van Verkeer van Oostenrijk heeft al verontwaardigd gereageerd op het besluit. Vanuit Nederland is echter nog geen reactie gekomen. De ANWB had in december 2016 al wel aangegeven tegen de invoering van deze tolheffing te zijn.

Recordjaar makelaars

By | Algemeen | No Comments

Er zijn in 2016 bijna 165.000 woning verkocht. Dit aantal werd nog nooit eerder behaald. Dit is ruim het dubbele vergeleken met de jaren 2011-2013 meldt het NVM. De woningmarkt profiteert van de lage rentestand en de economische groei.

De stijging komt vooral op het conto van regio’s van buiten de Randstad. In de provincies Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe werd het afgelopen kwartaal meer dan kwart meer verkocht dan hetzelfde kwartaal het jaar ervoor. Totaal werd er in het laatste kwartaal van 2016 voor 15% meer verkocht dan een jaar eerder. De gemiddelde verkoopprijs ligt daarnaast bijna 20% hoger dan op het dieptepunt van 2013. Daarbij worden de woningen met 23 dagen sneller verkocht ten opzicht van 78 dagen een jaar geleden.

Het NVM voorziet in 2017 geen herhaling van zetten. De verwachting is dat er wel een groei zal zijn van 5%. Daarnaast zullen er weinig woningen te koop worden aangeboden die aan de vraag voldoet. Hierdoor zullen ze woningprijzen relatief hard stijgen. Hierdoor zal het voor starters nog moeilijker zijn om een woning te kopen, zeker met de momenteel strikte financieringsregels.

Jaarruimteregeling: bouw als zzp’er voordelig pensioen op

By | Algemeen | No Comments

Ook als zzp’er is het belangrijk dat je voldoende pensioen opbouwt. Daarom biedt de overheid de mogelijkheid om gebruik te maken van de jaarruimteregeling. Je mag de inleg van je pensioen aftrekken van je belastbaar inkomen. Hoe hoog deze aftrek is, stelt de overheid jaarlijks vast. Deze maximumaftrek is de jaarruimte.

Door gebruik te maken van de jaarruimte kun je dus belastingvrij pensioen opbouwen. Zelfs als je inkomen nog maar beperkt is, kan dit al zinvol zijn. De jaarruimteregeling is al interessant vanaf een inkomen van € 1.000 per maand.

Aanvullend opbouwen voor je oude dag
Als zelfstandige bouw je geen pensioen op via je werkgever. Dit moet je dus zelf regelen. Je ontvangt wel, net als alle Nederlanders, AOW. Dit is voor de meeste mensen niet voldoende als oudedagsvoorziening. Het is dus zinvol om aanvullend pensioen op te bouwen zodat je ook later prettig kan blijven leven of wellicht eerder kan stoppen met werken. Er zijn verschillende mogelijkheden om dit te doen:

Zelf sparen op een spaarrekening
Hierbij bepaal je helemaal zelf hoeveel je spaart en wanneer je weer over het geld wilt kunnen beschikken. Helaas is het rendement van spaarrekeningen momenteel erg laag. Bovendien mag je de inleg niet aftrekken.

Via een speciaal product
Een goed voorbeeld hiervan is een lijfrenteverzekering of een bankspaarrekening. De verzekering sluit je af bij een verzekeraar, de bankspaarrekening bij een bank. Aan deze producten zijn wel voorwaarden gesteld. Het ingelegde geld staat vast en keert uiteindelijk in termijnen uit. Tussentijds kun je niets opnemen. Belangrijk voordeel is echter dat je belastingvrij geld kunt inleggen.

Wil je meer weten over belastingvrij pensioen opbouwen en wat voor jou de beste optie is, neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Oude administratie weggooien?

By | Algemeen | No Comments

Als de boekjaren overeenkomen met de kalenderjaren, dan mag je in beginsel je administratie over 2009 en eerdere jaren weggooien na 31 december 2016. De wettelijke bewaartermijn voor de administratie is namelijk zeven jaar.

Het begrip ‘administratie’ moet overigens ruim opgevat worden. De fiscus ziet alle gegevens die van belang kunnen zijn voor de belastingheffing als onderdeel van de administratie. Denk aan de loonadministratie, verkoopadministratie, voorraadgegevens, het grootboek en facturen van crediteuren en debiteuren. Uiteraard bewaar je de documenten die je nog nodig denkt te hebben, zoals pensioen- en lijfrentepolissen.
Voor de btw-administratie over het gebruik van onroerende zaken, elektronische diensten, telecommunicatiediensten en radio- en tv-omroepdiensten geldt een bewaartermijn van tien jaar inclusief het jaar van eerste ingebruikname. Dit is onder meer van belang als je heeft gekozen voor een btw-belaste levering van één of meer onroerende zaken.

Is het niet helemaal duidelijk wat nu weg kan of wat u moet bewaren? Neem dan contact op met BNR!

In 2040 nagenoeg 30 % meer AOW-gerechtigden dan nu!

By | Algemeen | No Comments

Uit de prognose van het CBS blijkt dat in 2040 circa 3,9 miljoen mensen in Nederland recht hebben op AOW. Dit komt neer op een aantal AOW-gerechtigden van 30 % meer ten opzichte van het aantal AOW-ers nu.
De verhouding van het aantal AOW-ers ten opzichte van de werkende klasse in 2040 zal 10 AOW-gerechtigden zijn ten opzichte van 26 werkende mensen van 20 jaar of meer. Nu bedraagt de verhouding 10 tegen 33.

Hierbij is reeds rekening gehouden met de geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd zoals deze in Nederland wordt doorgevoerd.

Volgens het Centraal Bureau voor Statistieken stijgt de gemiddelde levensverwachting de komende jaren nog steeds. Als de verhoging van de AOW-leeftijd wordt doorgevoerd volgens de wetgeving van nu (die gebaseerd is op de gemiddelde levensverwachting ) zal de AOW-leeftijd in 2040 69 jaar en 6 maanden zijn.

Voor het eerst sinds begin 2012 minder werklozen

By | Algemeen | No Comments

De werkloosheid in Nederland is vorige maand met een kleine hoeveelheid gedaald. Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft gemeld dat er nu sprake is van minder werklozen sinds begin 2012.

In de maand november zijn er ten opzichte van de maand oktober drieduizend minder werklozen en het aantal daalt daarmee onder het half miljoen. Het aantal werklozen neemt in het najaar minder sterk af dan in de zomer. Het aantal werkenden neemt de afgelopen maanden in een minder sterk tempo toe. In de maand november zijn er nog 410 duizend lopende WW-uitkeringen. Zo’n 2,5 procent minder dan in de maand oktober.

Bent u benieuwd wat het aandeel mensen met een WW-uitkering is? Klik dan hier.

Minister Lodewijk Asscher vindt dat dit hoop geeft voor al die mensen die nu nog thuis zitten en ook zo graag aan de slag willen. Hoofd arbeidsmarktinformatie bij het UWV geeft aan dat er dit jaar vanuit de sector Zorg en Welzijn een kwart minder nieuwe WW-uitkeringen zijn gekomen.

Economie trekt aan, tekort verdwijnt

By | Algemeen | No Comments

De economie en overheidsfinanciën zijn een stuk beter dan enkele maanden geleden werd gedacht. De economie zal terugkeren op het peil voor de uitbraak van de financiële crisis in 2008.

Dit blijkt uit de gepresenteerde decemberraming op basis van voorspellingen van het Centraal Planbureau (CPB). Het kabinet voorziet een economische groei van 2,1% in 2017. Deze vooruitgang zou even sterk zijn als 2016. Dit terwijl 3 maanden geleden nog een terugval tot 1,7% voorspeld.
Als gevolg van de aanhoudende economische groei zorgt dit ervoor dat het overheidstekort in 2016 kleiner is dan gedacht. Hiernaast zorgt het bovendien voor dat de economie weer even groot is als 2008, gerekend per hoofd van de bevolking. De werkgelegenheid zal ook terugkeren naar het niveau van voor de crisis. De werkloosheid zal volgend jaar verder dalen, maar blijft met 5,3% hoger dan voor de recessie.
De consumenten zorgen voor de groei van volgend jaar als gevolg van de loonsverhogingen van de afgelopen 2 jaar. De koopkracht loopt verder op, echter is de vooruitgang van 0,7% aanzienlijk kleiner dan de 3% stijging die in 2016 wordt behaald.

Het CPB wijst echter nog wel op dat de economische en politieke situatie in de EU onzeker blijft. Vooralsnog lijken de gevolgen van de Brexit mee te vallen. Nederland zal volgend jaar last houden van de zwakke groei van de wereldhandel, maar verwacht zijn aandeel op de internationale markt te vergroten.
De staatsschuld zal verder afnemen. Volgens de nieuwe ramingen zullen deze voor het eerst sinds 2010 onder de Europees gestelde maximum van 60% van het Bruto Binnenlands Product komen.

Kindgebonden budget voor eerste en tweede kind omhoog

By | Algemeen | No Comments

Goed nieuws voor bijna 800 duizend gezinnen. Minister Asscher heeft bekend gemaakt dat het kindgebonden budget voor het eerste en tweede kind omhoog gaat met maximaal € 100 per kind. Voor het eerste kind houdt dit in dat het maximumbedrag verhoogd wordt tot € 1.142. De tegemoetkoming voor het tweede kind is in 2017 maximaal € 898. Heeft u nog meer kinderen? Dan krijgt u per kind € 285 nog eens extra. Het kindgebonden budget is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten voor kinderen tot 18 jaar (niet te verwarren met de kinderbijslag overigens). Ouders die in aanmerking komen, gezien het inkomen of vermogen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Zelfstandigenorganisaties: Ondernemerscheck als tussenoplossing DBA-problematiek

By | Algemeen | No Comments

Zelfstandigen Bouw, ZZP Nederland, MKB Belangen en NOAB roepen staatssecretaris Wiebes en de Tweede Kamer op de Ondernemerscheck die op de site van de Belastingdienst staat tijdelijk als basis te nemen om te bepalen of iemand wel of geen ZZP’er is. Volgens de organisaties is dat een simpele en snelle oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de Wet DBA.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties met klem aan staatssecretaris Wiebes en minister Asscher om de Ondernemerscheck als tijdelijke maatregel in te zetten. Volgens de organisaties zou uiteindelijk immers de oplossing moeten komen van een eigen rechtspositie voor de inmiddels ruim 1 miljoen ZZP’ers. De belangenbehartigers willen daarover op korte termijn met de Tweede Kamer en het kabinet in gesprek.

Meldpunt
Voorts pleiten de organisaties voor een Meldpunt Schijnconstructies bij SZW. Daarmee kan Minister Asscher, die zelf de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ingesteld, zijn Inspectie SZW gemelde gevallen van uitbuiting laten onderzoeken om zo nodig maatregelen te treffen.

Eigen rechtspositie zelfstandigen
Om tot een goed functionerende arbeidsmarkt te komen, met daarin een constructieve positie voor ZZP’ers, is het van belang de komende periode tot een structurele en fundamentele oplossing van de rechtspositie van ZZP’ers te komen, vinden de organisaties: een positie die zowel in fiscaalrechtelijke als ook sociaalrechtelijke zin recht doet aan hun specifieke positie op de arbeidsmarkt. De vier organisaties hebben hiervoor gezamenlijk concrete oplossingsrichtingen geformuleerd en leveren graag een constructieve bijdrage.

Kerstpakket en belasting, waar moet je rekening mee houden?

By | Algemeen | No Comments

Eind 2016 nadert, dat betekent dat veel werkgevers een kerstpakket of eindejaarsgeschenk geven aan hun medewerkers. De Belastingdienst heeft bepaalde regels verbonden aan het verstrekken van een kerstpakket of eindejaarsgeschenk. Wij zetten de regels voor je op een rij.

Kerstpakket in vrije ruimte
In principe moet onder de werkkostenregeling een kerstpakket individueel belast worden bij jouw werknemers. Je moet dan loonheffing inhouden op het loon van jouw werknemers en de werknemers betalen dan belasting over hun kerstpakket. Dit is voor een kerstpakket uiterst ongebruikelijk en daarom zullen de meeste werkgevers het kerstpakket onder willen brengen in de vrije ruimte. Dit kan alleen als je de waarde van het kerstpakket als eindheffingsbestanddeel vooraf aanwijst in de vrije ruimte. In dat geval is het kerstpakket onbelast voor zover het totaal van aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen dit jaar niet hoger is dan 1,2% van uw totale fiscale loonsom. Is dit bedrag hoger, dan betaal je 80% eindheffing.

Let op! Afhankelijk van jouw totale fiscale loonsom en jouw overige aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen, betaal je dus maximaal 80% belasting over de waarde van het kerstpakket. Hiermee kunnen de kosten van een kerspakket met een waarde van € 100 tot wel € 180 bedragen!

Kerstpakket als gerichte vrijstelling
Is jouw vrije ruimte al (bijna) vol en wil je de 80% belasting voorkomen, denk dan ook eens aan een gericht vrijgesteld kerstpakket. Zo zou je bijvoorbeeld de iPad, die jouw werknemer nodig heeft voor zijn werk, ook als kerstpakket onder het noodzakelijkheidscriterium kunnen verstrekken. Je moet dan uiteraard wel voldoen aan de voorwaarden voor het noodzakelijkheidscriterium.

Kerstpakket en omzetbelasting
Houd je bij het geven van een kerstpakket ook rekening met omzetbelasting? De btw die je betaalt over je uitgaven voor relatiegeschenken, giften of personeelsvoorzieningen is niet altijd aftrekbaar. Verricht je belaste prestaties dan is de btw aftrekbaar als de uitgaven in een boekjaar onder een drempelbedrag van € 227 (exclusief btw) per werknemer of relatie blijven.

Benut u de investeringsaftrek 2016 goed?

By | Algemeen | No Comments

Investeert u in 2016 onder € 2.300 dan ontvangt u géén investeringsaftrek. Investeert u in 2016 tussen de € 2.301 en € 56.024 dan ontvangt u 28% investeringsaftrek van het investeringsbedrag en dat vermindert het belastbaar bedrag waarover u belasting betaalt. Investeert u nu tussen € 56.025 en € 103.748 dan is de investeringsaftrek een vast bedrag van € 15.687. Daarboven wordt de investeringsaftrek verder afgebouwd tot 0% bij investeringen boven € 311.243.

Het loont dus zeker de moeite om uw investeringen goed te plannen. Indien u dat wenst kunnen wij u hierbij behulpzaam zijn.

Wet DBA voorlopig in de ijskast gezet!

By | Algemeen | No Comments

De nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) die per 1 mei 2016 in de plaats is getreden van de VAR wordt voorlopig uitgesteld. Deze wet moest per 1 januari 2017 officieel in werking treden, de fase van 1 mei tot en met 31 december had een transitiefase moeten zijn. Het hoofddoel van de wet DBA was de aanpak en terugdringing van de zogenaamde schijnzelfstandigheid van zzp-ers.

Lees verder

OZB weer omhoog in 2017

By | Algemeen | No Comments

De onroerendezaakbelasting (OZB) zal ook in 2017 verder stijgen. Wel blijft de te verwachten stijging voor het eerst in 5 jaar onder de afgesproken maximale verhoging. Dit concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH) op basis van een steekproef onder 109 van de 390 gemeenten.

Gemiddeld stijgt de OZB, die elke huiseigenaar moet betalen, volgend jaar met 1,3%. Dat is minder dan het afgesproken maximum van 2%. Er zijn echter wel grote verschillen tussen diverse gemeenten. In 32 van de onderzochte plaatsen gaat de OZB met meer dan 2% stijgen, tegenover 29 gemeenten die de OZB verlagen. Landelijk gezien zullen de huiseigenaren volgend jaar gemiddeld € 276 moeten betalen aan deze belasting.

Het ‘’nieuwe” trouwen

By | Algemeen | No Comments

Het wetsvoorstel wijziging huwelijkse voorwaarden is inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer. Het voorstel introduceert de beperkte gemeenschap van goederen als standaard binnen het huwelijksvermogensrecht. Goederen en schulden die één van de echtgenoten al had bij het aangaan van het huwelijk, vallen buiten de gemeenschap. Wanneer een van de echtgenoten tijdens het huwelijk goederen verkrijgt uit een erfenis of een schenking dan zullen deze goederen door deze wijziging niet langer in de huwelijksgemeenschap vallen. Deze ontwikkelingen maken het trouwen ´eenvoudiger´ en de weg naar de notaris wordt minder belangrijk.

Wat kun je als bedrijf doen tegen een malafide incassobureau?

By | Algemeen | No Comments

Denkt u te maken te hebben met nepincasso’s? Besteed aandacht aan de volgende aspecten:
• Een incassobureau heeft geen juridische bevoegdheden, een deurwaarder wel. Controleer dus met wie je te maken hebt.
• Stuur geen brieven per post, want dan kun je niet bewijzen dat ze zijn aangekomen. Je kunt wel een fax sturen, dan krijg je een ontvangstbevestiging. Je kunt ook mailen, maar dan kun je of bij een leesbevestiging (outlook) of pas bij een antwoord, bewijzen dat de mail was aangekomen. Een aangetekende brief sturen kan ook, maar dat kost geld.
• Je kunt het incassobureau vragen om alle gegevens die ze van je hebben op te sturen. Dat moeten ze doen in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daar mogen ze maximaal 5 euro (ex btw) voor vragen.

Maar naast bovenstaande aspecten is het vertrouwen tussen u als organisatie en uw incassobureau, evenals dat tussen uw organisatie en uw boekhouder, van onmiskenbare waarde. Wij helpen u graag verder, wanneer u zich in een situatie bevind waarin het vertrouwen is geschonden.

Kijk uit voor de desinvesteringsbijtelling

By | Algemeen | No Comments

Heeft u in de afgelopen vijf jaar gebruikgemaakt van de investeringsaftrek en verkoopt u het bedrijfsmiddel weer of stoot u het bedrijfsmiddel af, dan krijgt u mogelijk te maken met de desinvesteringsbijtelling. Deze bepaalt dat u de aftrek gedeeltelijk terug moet betalen. Houd hier dus rekening mee. Door de vijf-jaar grens kan het handig zijn om een desinvestering nog even uit te stellen.

De werkelijke koopprijs van een auto is niet relevant voor de bijtelling van de auto

By | Algemeen | No Comments

Ook al heeft een werkgever een auto gekocht tegen een lagere prijs dan de cataloguswaarde, hij zal toch het bedrag van de bijtelling wegens privé gebruik moeten berekenen op basis van de catalogusprijs.

Een B.V. heeft aan haar enige werknemer een auto ter beschikking gesteld. Omdat de werknemer de auto ook kon gebruiken voor privé doeleinden, moest de B.V. een bijtelling op het loon toepassen. De B.V. wilde de bijtelling toepassen over de aankoopprijs van de auto, minus de kosten van het ‘afleverklaar’ maken. De B.V. kwam daarbij op een bedrag van € 47.635 waarop de bijtelling toegepast moest worden. Dit bedrag was lager dan de catalogusprijs van € 55.624.
De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat de B.V. gewoon de wet dient te volgen en dus de catalogusprijs moet hanteren. Dat een autodealer een auto tegen een lagere prijs dan de catalogusprijs aanbiedt, is niet van belang. Ook de Hoge Raad besloot na cassatie dat de B.V. de catalogusprijs dient te hanteren.

Ook lege B.V. heeft aangifteplicht

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Zakelijk | No Comments

Ook zonder bedrijfsactiviteiten dient een aangifte vennootschapsbelasting te worden opgemaakt en ingediend bij de Belastingdienst. Dit is begin november 2016 door de Hoge Raad bevestigt.
Overigens dient de bestuurder ook aan de publicatieplicht te voldoen.
Afhankelijk van de toekomstverwachting kan het raadzaam zijn om de B.V. te gaan liquideren.

Een belastingplichtige moet ondanks het ontbreken van een administratie en een accountant die de jaarrekening opstelt, toch aangifte doen. Hiermee bevestigt de Hoge Raad de uitspraak van Hof Arnhem-Leeuwarden van 15 december 2015.

Het hof oordeelde dat de inspecteur in 2009 terecht een ambtshalve aanslag vennootschapsbelasting plus een verzuimboete van € 2.460 had opgelegd aan een opleidingsbedrijf. Het bedrijf stelde dat zij geen aangifte had gedaan omdat er geen belastbare feiten hadden voorgedaan. Ze was een lege vennootschap zonder bankrekeningen. Ze had geen administratie en geen accountant bleek bereid een jaarrekening op te stellen. Maar volgens het hof was het bedrijf desondanks niet ontheven van de aangifteplicht. De schatting van de inspecteur was, gelet op de relatief beperkte hoogte ervan en het ontbreken van toereikende informatie, niet onredelijk. Het hof zag ook geen reden om de boete te vernietigen. De Hoge Raad verklaarde het beroep in cassatie van het opleidingsbedrijf zonder nadere motivering ongegrond.

Wilt u hier meer van weten? Wij helpen u graag.

Interesse in € 10.000 subsidie?

By | Subsidie | No Comments

Organisaties met personeel, opgelet! Momenteel is er een subsidie beschikbaar die op kan lopen tot € 10.000. Dat klinkt interessant, toch? samennaardetoekomstOm het nog interessanter te maken: de kans is groot dat ook uw organisatie in aanmerking komt! Wees er wel snel bij, want bij interesse moet uiterlijk aanstaande vrijdag (25 november) een aanvraag ingediend zijn. Lees snel verder om meer te weten te komen over deze subsidie.

Lees verder

Uitstel Arbowet

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Onlangs is de nieuwe Arbowet door de Tweede Kamer goedgekeurd. De bedoeling was dat deze wet per 1 januari 2017 in zou gaan, maar de ingangsdatum van de gewijzigde Arbowet is uitgesteld naar 1 juli 2017. Het uitstel van de vernieuwde Arbowet komt omdat het nog moet worden goedgekeurd door de Eerste Kamer , en dat kost meer tijd dan van tevoren ingeschat. Het is overigens al de tweede keer dat de invoerdatum is uitgesteld.

Zorg voor een passende zorgverzekering!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Uiterlijk 19 november a.s. dienen de zorgverzekeraars allemaal hun nieuwe premies voor 2017 te hebben gepubliceerd! Vanaf dat moment is het dus mogelijk om uw passende zorgverzekering samen te stellen en premies te vergelijken! Ga hiervoor naar Zorgwijzer.nl

Ondanks eerdere berichten zal de premie voor de zorgverzekering in 2017 hoger uitvallen dan het kabinet heeft ingeschat. Gemiddeld zal de premie € 10,= hoger uitvallen per maand dan in 2016
De belangrijkste veranderingen voor 2017 op een rijtje:
* De zorgpremie stijgt tussen de € 7,= en € 12 ,= per maand
* Het eigen risico blijft gelijk aan € 385,=
* De laagste inkomens krijgen € 1,50 meer zorgtoeslag p.p per maand.
* De meerpersoonshuishoudens krijgen er € 3,50 bij.
* Door versoepeling van de polisinformatie wordt het vergelijken van en overstappen op een andere zorgverzekering gemakkelijker.
De uitbreiding van de basisverzekering in 2017 in beeld:
* Kortduren verblijf in een zorginstelling
* Fysiotherapie bij etalagebenen
* Kunsttanden tot 23 jaar
* Vergoedingen van een klikgebit
* Geen eigen risico voor bepaalde zorg
* Behandeling tegen ernstige chronische darmverstopping
* Borstconstructie en ooglidcorrectie
* Medisch noodzakelijke besnijdenis.

Bepaal dus uw eigen behoeftes qua zorgverzekering op tijd en vergelijk premies bij de verschillende maatschappijen.

Nederlandse export groeit met 4,6% op jaarbasis

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De stijging van 4,6% in september is afgezet tegen de export van dezelfde maand een jaar geleden.

De toename is groter dan in augustus, meldt het CBS. Ongeveer driekwart van de totale export van Nederland wordt behaald door de export van goederen.

Naast de uitvoer van Nederlandse producten is ook de wederuitvoer hoger dan een jaar geleden. Daarentegen is het importvolume in september met 2,3% gestegen ten opzichte van vorig jaar.

De groei in september wordt voornamelijk veroorzaakt door de export van transportmiddelen, producten en machines en apparaten.

Daarnaast meldt het CBS, dat de omstandigheden voor de export in november gunstiger zijn vergeleken met die in september. De ontwikkeling van de Duitse industrie is positief voor de Nederlandse exporteurs, waardoor het vertrouwen van de Duitse en Europese producenten verbeterd. Daarentegen waren Nederlandse ondernemers negatiever over hun buitenlandse orders.

 

Telefonisch bezwaar intrekken bij de Belastingdienst mag niet meer

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Fiscale werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Telefonisch bezwaren intrekken is niet langer meer geoorloofd. Dit heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën aangegeven naar aanleiding van kamervragen hierover.

De kamervragen betroffen de werkinstructie ‘telefonisch horen’ van de Belastingdienst. Volgens die instructie zouden belanghebbenden eventuele bezwaren via de telefoon kunnen intrekken. De betreffende telefoongesprekken worden namelijk opgeslagen, wat een brief overbodig zou maken. De Belastingdienst is vaker telefonisch contact in gaan zetten om tegemoet te komen aan de wens van de samenleving, want bij een eenvoudig bezwaarschrift kan dit vaak in één telefonisch gesprek worden opgelost.

Toch kan dit niet zomaar, volgens staatssecretaris Wiebes is dit niet in overeenstemming met de wet- en regelgeving. Volgens de Awb (Algemene wet bestuursrecht) moet een bezwaar schriftelijk worden ingetrokken.

De Belastingdienst heeft naar aanleiding van bovenstaand opdracht gekregen om deze manier van werken te beëindigen.

MKB Nederland wil bevoordeling kleine bedrijven!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Een ondernemer , met of zonder personeel, moet aan veel regels en eisen voldoen. Zo heeft hij bijvoorbeeld veel  verplichtingen  naar overkoepelende  instanties en naar eventueel personeel. Voor veel midden- en kleinbedrijven zijn deze verplichtingen een zodanige last dat beslissingen en/of investeringen in de toekomst hierdoor belemmerd worden, simpelweg omdat bepaalde regels niet werkbaar zijn. Lees verder

Reparatie uitspraak inzake werkruimte in huurwoning

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Op 12 augustus 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een huurwoning met een onzelfstandige werkruimte in bepaalde omstandigheden kan worden aangemerkt als ondernemingsvermogen. Het is hierbij van belang dat de huurwoning voor minstens 10% zakelijk wordt gebruikt. Wanneer de huurwoning als ondernemingsvermogen wordt aangemerkt, is de volledige huur aftrekbaar en volgt er een bijtelling voor privégebruik.

Er zijn sindsdien echter Kamervragen gesteld, waaruit gebleken is dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid dat eerdere vergelijkbare gevallen nu alsnog herzien kunnen worden. Verder lijkt de staatssecretaris het arrest van de Hoge Raad niet evenwichtig te vinden en hij heeft dan ook voorbereidingen getroffen om een huurwoning met onzelfstandige werkruimte op dezelfde manier te behandelen als een koopruimte met een onzelfstandige werkruimte.

Wordt vervolgd dus.

Waarom schenken zo interessant is

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Waarom is schenken actueel? Dat komt mede omdat de eenmalig verhoogde vrijstelling voor een eigen woning per 1 januari 2017 verhoogd wordt naar 100.000 euro, maar ook het benutten van de schenkingsvrijstellingen tegen het einde van het jaar speelt een rol. Steeds meer mensen kiezen ervoor om te schenken. Met name aan de kinderen wordt geschonken. Maar waarom al tijdens het leven schenken, als u uw geld ook kunt nalaten in de vorm van een erfenis?  Lees verder

Aanpassing BKR-registratie verandert weinig aan hypotheek

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Vanaf 1 december a.s. worden kleinere kredieten met een korte looptijd geregistreerd door het Bureau Kredietregistratie (BKR). Echter lijkt het effect ervan op het verkrijgen van een hypotheek gering. Daarnaast wordt er ook geregistreerd welke consumenten minstens € 250 rood kunnen staan. Tegenover de € 500 die momenteel geldt. Dit komt als gevolg van de Europese richtlijnen die in de Nederlandse wet worden ingevoerd. Lees verder

Een overzicht van de trends in het MKB

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Er is onderzoek gedaan naar de trends die zichtbaar zijn in het MKB. Wat leeft er het meest onder jullie als ondernemers? Hoe zien jullie de toekomst? Accountancy Vanmorgen publiceerde onlangs een overzicht van vijftien trends, waarbij het MKB direct betrokken is (of zal geraken). Hier volgt een overzicht van deze trends:

  1. Flexibiliteit: het leveren van maatwerk en het in staat zijn om je als bedrijf aan te (blijven) passen aan marktontwikkelingen.
  2. Internet: voor iedere sector is het internet inmiddels onmisbaar geworden. Het is namelijk een veelgebruikt middel door de doelgroep van welk bedrijf dan ook.
  3. Goed ondernemerschap: het is als nooit tevoren belangrijk om je als ondernemer/organisatie op de juiste manier te profileren. Door de vele recensies die vandaag de dag voorbijkomen op internet is het van belang dat er positief over jouw bedrijf gepraat wordt. Wanneer dit niet het geval is, zal de moordende concurrentie er namelijk met jouw klanten vandoor gaan.
  4. Vergrijzing: de samenstelling van onze maatschappij verandert. Er komen steeds meer ouderen, wat voor ondernemers nieuwe kansen biedt (nieuwe producten).
  5. Social media: nog niet actief op Facebook? Wacht niet tot het te laat is en maak optimaal gebruik van de kracht van social media. Advertentiecampagnes op een dergelijk platform om een specifieke doelgroep te bereiken met een grote omvang, vinden op steeds grotere schaal plaats.
  6. Regelgeving: de regelgeving kan de ontwikkelingen van de maatschappij soms nauwelijks volgen. Een recent voorbeeld is de ophef over het gebruik van drones en de regelingen die daarvoor gelden momenteel. Het is van belang om op de hoogte te zijn van de huidige regelgeving, maar ook van de aanstaande veranderingen. Hierdoor speel je als ondernemer tijdig is op wat komen gaat en benut je de kansen waar mogelijk.
  7. Verantwoordelijkheidsgevoel: er is een trend zichtbaar dat de overheid steeds meer terugtreed en er bij organisaties en mensen een groeiend verantwoordelijkheidsbesef is. Zo is maatschappelijk verantwoord ondernemen een hot item aan het worden.
  8. Financiering: de afgelopen tijd hebben nieuwe financieringsvormen als crowdfunding, leasing en privaat kapitaal ontzettend aan populariteit gewonnen. Als ondernemer (met een goed bedrijfsplan) heb je daarom meer mogelijkheden om jouw financiële slagkracht te vergroten. Een positieve ontwikkeling, want bij een groeistrategie is investeren een belangrijk aspect. Stilstand betekent ten slotte achteruitgang.
  9. Personeel: als organisatie is het van belang om je aan te passen aan de veranderende omgeving, maar ook binnen je organisatie is flexibiliteit van belang. Door de toenemende automatisering is het voor organisaties van belang dat ook het personeel zich waar nodig aanpast aan het ‘nieuwe werken’.
  10. Duurzaamheid: in lijn met het maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt door ondernemers meer en meer gebruik gemaakt van duurzame materialen in de bedrijfsvoering.
  11. Kennisniveau: naast de flexibiliteit van je personeel (en jezelf) is het ook van belang om het kennisniveau up-to-date te houden. Dit geldt met name voor bedrijven uit kennisintensieve sectoren, zoals wij als accountantskantoor. In andere sectoren, zoals de industrie is het juist zaak om de echte vakmensen te koesteren (zoals monteurs en installateurs).
  12. Bedrijfsomvang: tijdens de crisisperiode die we de afgelopen jaren gekend hebben, zijn veel grotere bedrijven met aan aanzienlijk personeelsbestand omgevallen. Daarnaast neemt het aantal zzp’ers toe. De grootte van het bedrijf is dan ook steeds minder van belang om succesvol te zijn. Succes ligt daarom in het verschiet voor iedere MKB-ondernemer, van groot tot klein.
  13. Mondialisering: het beschikken over buitenlandse afzetmarkten is een belangrijk onderdeel bij groeipotentie. Een inherent risico aan de Nederlandse afzetmarkt is namelijk dat deze te klein kan zijn voor een sector met moordende concurrentie.
  14. Maatwerk: ieder bedrijf is uniek en een unieke benadering is daarom van belang. Maatwerk is een belangrijk onderdeel van iedere bedrijfsstrategie. Hoe dichterbij, hoe beter. Hiermee wordt de persoonlijke benadering benadrukt, hetgeen klantloyaliteit bevordert.
  15. Toename van digitale criminaliteit. De overheid heeft in de afgelopen Miljoenennota aangegeven hier fors in te willen investeren. Het is de keerzijde van het veelvuldig gebruik van internet, want cybercriminelen zien hier kansen in. Belangrijk is het om je hier goed tegen te verzekeren en alert te zijn wanneer je gebruik maakt van internet.

Dure zonnepanelen? Vraag de BTW terug!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren, Subsidie, Zakelijk | No Comments

Heeft u dit jaar zonnepanelen aangeschaft of bent u van plan zonnepanelen aan te schaffen? U kan dan als particulier BTW terugvragen voor de installatie van de zonnepanelen als u stroom (terug)levert aan uw energieleverancier. In dat geval dient u zich wel in te schrijven als ondernemer bij de Belastingdienst.
U dient wel rekening te houden met de teruglevering van stroom. Hiervoor bent u in beginsel BTW verschuldigd, maar u hoeft echter geen BTW te betalen als het te betalen BTW-bedrag het bedrag van € 1345 overschrijdt. Om dit te realiseren moet u wel heel veel zonnepanelen op uw dak hebben liggen! Meestal komt u in het jaar na aanschaf in aanmerking voor ontheffing van administratieve verplichtingen (zoals het doen van een aangifte Omzetbelasting).
Heeft u vragen of wilt u hulp bij het terugvragen van BTW? Onze adviseurs helpen u graag!

Krijgen kleine ondernemers een uitzonderingspositie in de wet?

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

MKB-Nederland wil status aparte in wet voor kleine bedrijven. Daar pleit voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland voor. Doel hiervan is om kleine bedrijven te ontlasten, waardoor het weer aantrekkelijk wordt om personeel in dienst te nemen. Onderdeel hiervan zou een eigen ontslagsysteem moeten zijn waarbij een vaste vergoeding volstaat en complexe procedures worden vermeden. Daarnaast wil MKB-Nederland ook af van de disproportionele verplichting bij de loondoorbetaling bij ziekte.

MKB-Nederland gaat de komende maanden proberen het dergelijke maatregelen voor kleine bedrijven in het volgende regeerakkoord terug te laten komen. BNR houdt u uiteraard op de hoogte!

 

 

 

 

Werkkostenregeling – hoe zit het ook alweer?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Vanaf 2015 heeft de werkgever verplicht te maken met de werkkostenregeling. Dat wil zeggen dat er jaarlijks wordt gekeken naar de kosten die een werkgever voor het personeel maakt, waarbij de kosten al dan niet worden belast.

Indien de vergoedingen aan het personeel meer dan 1,2% van de totale loonsom bedraagt dan wordt over het meerdere 80% loonbelasting geheven. Als werkgever wil je niet tegen verrassingen aanlopen en daarom vindt BNR het van belang om u nu al te informeren over de werkkostenregeling. Welke kosten zijn vrijgesteld en welke niet? Wilt u weten of u nu nog bij kunt sturen? Neem dan contact op met een adviseur van BNR.

Lees verder

Het belang van brancheonderzoek

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Brancheonderzoek is een must voor iedere startende, maar ook gevestigde, organisatie. Het is namelijk van belang om op de hoogte te zijn van de marktontwikkelingen en wie je concurrenten zijn. Om het begrip brancheonderzoek wat concreter te maken, geven we hier een aantal handvaten in de vorm van vragen die je jezelf moet stellen.

 1. Is er in mijn (toekomstige) branche een komen en gaan van bedrijven (zie branchewijzer van de Kamer van Koophandel);
 2. Wat is de omzet die in de branche behaald wordt? Besteed hierbij ook aandacht aan de brutomarge.
 3. Hoe typeer ik mijn belangrijkste concurrenten?
 4. Wat is er gaande in de branche? Hoe zie je de toekomst voor je?
 5. Neem contact op met ons als adviseur. Wij weten wat er speelt en helpen je graag op weg.

Hoeveel betaalden we vorig jaar aan btw?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft gepubliceerd dat ondernemers in Nederland maar liefst € 44.879.000.000 (!) aan btw hebben betaald in 2015*. Een gigantisch bedrag! In de wetenschap dat de btw bij transacties tussen bedrijven (B2B) in veel gevallen door de ene partij afgedragen wordt, maar tegelijkertijd door de andere partij weer teruggevraagd wordt, houdt dit in principe in dat de consument (zoals u tijdens het doen van de dagelijkse boodschappen) verantwoordelijk is voor het leeuwendeel van dit miljardenbedrag.

 

*CBS geeft vooralsnog aan dat ze zich op voorlopige cijfers heeft gebaseerd.

Groei verwacht in alle sectoren

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De detailhandel, horeca en recreatiesector kunnen volgend jaar flink gaan profiteren van de aantrekkende binnenlandse consumptie. Ook de autobranche gaat hier de vruchten van plukken, stelt Rabobank in een rapport. Volgens de bank houdt de groei voor alle sectoren aan. Hoe zien uw verwachtingen eruit?

Tien voorwaarden om uw bedrijf te laten groeien

By | Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments
 1. De ambitie hebben om te groeien (ontwikkel jezelf als ondernemer en laat geen kans onbenut om jouw bedrijf op de kaart te zetten);
 2. Zorg voor een uitgesproken visie (documenteer deze ook ergens) die op groei gebaseerd is;
 3. Hoog opgeleide jongeren hebben naar het lijkt een stapje voor op dit gebied in de hedendaagse markt;
 4. Ben bezig met innovatie, de wereld van morgen is namelijk niet meer de wereld van gisteren. Stilstand betekent daarom achteruitgang als nooit tevoren;
 5. Probeer waar mogelijk jezelf ook internationaal te oriënteren. Met het ‘Internet of Things’ lijken grenzen namelijk te vervagen;
 6. Zoek de (keten)samenwerking, besteed tijd aan het netwerken en probeer zo samen met andere bedrijven te groeien;
 7. Neem het debiteurenbeheer actief onder de loep;
 8. Ben en blijf op de hoogte van je financiën, zodat je tijdig bij kunt sturen.

ZZP Barometer: Ontevredenheid over opbouw financiële buffer

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, Zakelijk | No Comments

Vier op de vijf ZZP’ers bouwt een financiële buffer op door te sparen. Dit ondanks het feit dat de meeste ZZP’ers niet tevreden zijn over de spaarrente die ze bij hun bank ontvangen. Dat blijkt uit onderzoek van ZZP Barometer.

Bent u ook ontevreden over uw rendement op vermogen? BNR brengt graag voor u de mogelijkheden in kaart om uw geld beter te laten renderen.

Het MKB in 2017

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het MKB in 2017. Een kwestie die ondernemend en economisch Nederland bezig houdt, omdat meer dan 9 op de tien bedrijven in dit segment valt. In 2017 zullen voor MKB bedrijven de social media nog belangrijker worden evenals het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast zijn de segmenten waarover we spreken niet langer vast te noemen, maar krijgen die een steeds flexibeler karakter. De ontwikkeling van het individualisme van de maatschappij en het vervagen van de verschillende sectoren (zoals groothandels die ook zelf producten aan gaan bieden aan de eindgebruiker) spelen ook een rol. Verder is het steeds meer not done om te spreken over ´straks´. De dag van morgen lijkt steeds belangrijker te worden en de strategie zal dus allesbehalve alleen een lange termijn karakter kunnen behelzen.

BNR organiseert het KennisCafé

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Begeleiden, Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Juridische werkzaamheden, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, Startende onderneming, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Op 6 oktober a.s. blaast BNR haar Kenniscafé nieuw leven in! Tijdens het Kenniscafé wordt u op informele wijze helemaal bijgepraat over onderwerpen als Prinsjesdag 2016, niet teveel inkomstenbelasting betalen, belastingvrij schenken en het pensioen in eigen beheer. Zorg dat u op de hoogte bent van de aanstaande veranderingen en voorkom ongewenste verrassingen voor uw portemonnee.

Stube

Aanmelden doet u eenvoudig via onze website www.bnr-groep.nl/kenniscafe

Investeringen kleine ondernemers komen weer op gang. Financieringsaanvraag geregeld?

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Ook ondernemers met een klein bedrijf beginnen weer meer te investeren. Een verbeterde financiële positie van bedrijven en een positief ondernemersvertrouwen zorgen ervoor dat kleine ondernemingen de portemonnee trekken. Dit blijkt uit een door ING gehouden peiling onder 800 ondernemers.

Om de geplande investeringen ook gefinancierd te krijgen, zal er een goede financieringsaanvraag moeten worden gemaakt.
BNR Accountants en Adviseurs weten precies waaraan een financieringsvraag moet voldoen. Dit verkort de doorlooptijd en verhoogt de slagingskans.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op.

Hoeveel dagen werken we jaarlijks voor de Belastingdienst?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Particulieren, Zakelijk | No Comments

Het Institute Economique Molinari (IEM) heeft een Europees onderzoek gepubliceerd, waaruit blijkt hoeveel dagen een gemiddelde werknemer in een bepaald land moet werken om de op jaarbasis te betalen belasting verdiend te hebben. Wat blijkt: in Nederland werken we gemiddeld maar liefst 170 dagen voor de Belastingdienst. In de economie wordt het omslagpunt ook wel ‘Tax Freedom Day’ genoemd. Doordat we dus gemiddeld 170 dagen voor de Belastingdienst werken, betekent dat 20 juni 2016 in Nederland ‘Tax Freedom Day’ was. Wat dat betreft hebben ze het in Cyprus beter bekeken: daar was deze dag dit jaar op 29 maart al aangebroken. Onze zuiderburen moeten volgens het onderzoek langer dan ons werken om de jaarlijks te betalen belasting te hebben verdiend. Op 27 juli 2016 was het in België namelijk pas ‘Tax Freedom Day’. Een volledig overzicht van de Europese landen volgt hieronder met tussen haakjes de nationale ‘Tax Freedom Day’ in 2016:

Lees verder

Amerikanen opgepast!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Amerikaanse burgers opgepast: doe uw bankrekeningaangifte en belastingaangifte in de Verenigde Staten!

De Amerikaanse belastingdienst verplicht mensen met de Amerikaanse nationaliteit belastingaangifte te doen, ook al wonen en werken ze in het buitenland. Daarnaast geldt er een bankrekeningaangifteplicht, waarbij u uw buitenlandse bankrekeningen opgeeft. Deze aangifteplicht geldt zelfs voor Nederlanders die in bezit zijn van een Amerikaanse Green Card of die een dubbele nationaliteit bezitten.

Veel in Nederland woonachtige Amerikanen zijn niet op de hoogte van hun aangifteplicht in de VS. Omdat zij niet wisten dat zij ook belastingaangifte in de VS behoorden te doen, kan gebruik worden gemaakt van een inkeerregeling zonder een boete. Er zijn echter signalen dat deze inkeerregeling binnen afzienbare tijd komt te vervallen.

Om aangifte te kunnen doen, dient u in bezit te zijn van een SSN (Social Security Number). Voorheen kon men met een voorlopig nummer belastingaangifte doen, dat is echter niet meer mogelijk. Als u niet in bezit bent van een SSN, dan dient u deze aan te vragen. Een SSN-aanvraag duurt 6 tot 9 maanden.

Bent u in bezit van een Amerikaanse nationaliteit, doe tijdig uw belastingaangifte en bankrekeningaangifte in de VS en voorkom hoge boetes. De boete voor het niet doen van de bankrekeningaangifte kan oplopen tot 50% van het hoogste saldo op uw bankrekening!

Wilt u meer weten over uw aangifteplicht? De adviseurs van BNR staan graag voor je klaar.

Nog geen horeca cao. Wat nu?

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De horeca ontbeert al een tijd lang een cao. Voor het afspreken zijn twee partijen nodig: enerzijds de werknemers (FNV Horeca) en anderzijds de werkgevers (Koninklijke Horeca Nederland). Deze partijen maken collectieve afspraken met elkaar voor personeel in de horeca.

FNV Horeca vindt het hoog tijd dat er een nieuwe cao komt. Echter geeft Horeca Nederland aan dat het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eerst de Wet Werk en Zekerheid aan moet passen. Het ministerie wil tot dusver echter geen wetswijziging toepassen, maar sociale partners de ruimte bieden om in de cao afspraken te maken en zodoende de knelpunten op te lossen.

Het antwoord van Koninklijke Horeca Nederland is om voorlopig geen collectieve afspraken te maken om goede arbeidsvoorwaarden voor personeel in de horeca te regelen.

FNV Horeca wil het hier niet bij laten zitten en wil verder acties voeren en zo de druk verhogen op de werkgevers. Wordt vervolgd dus.

Hoe zorg ik dat mijn klanten sneller betalen?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

geldIets wat alle ondernemers gemeen hebben, is dat er tot op zekere hoogte altijd onzekerheid bestaat over het inkomen. Een prognose kan namelijk nog zo’n goede afspiegeling zijn van de bedrijfsprestaties en de marktontwikkelingen: aan ondernemerschap kleeft altijd een (financieel) risico. Het uiteindelijke succes wordt namelijk voor een belangrijk deel bepaald door het (toekomstig) betalingsgedrag van jouw klanten. Als een klant niet betaalt, betekent dat een verslechtering van de liquiditeit van de onderneming (en indirect ook die van jou als ondernemer). Op dat moment is actie dus vereist! Veel ondernemers vinden het echter lastig om met deze situatie om te gaan, vooral als deze situatie nieuw is. Onze ervaring is dat met een aantal laagdrempelige beslissingen het betalingsgedrag van jouw klanten al op een positieve manier beïnvloed kan worden. Hier volgen een aantal tips!

Lees verder

Forse Belgische tolboetes aan Nederlandse chauffeurs uitgedeeld

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Op 1 april 2016 heeft België de kilometerheffing voor vrachtwagens ingevoerd. Hoewel er voorafgaand aan deze datum veel ongenoegen was over de gebrekkige organisatie aan Belgische zijde, kwam er geen uitstel voor de invoer van deze heffing. Ieder transportbedrijf diende haar zaakjes per 1 april dus geregeld te hebben. Dit blijkt tot op heden (nog) niet het geval te zijn. Hoewel er in de beginfase nog sprake was van enige coulance aan Belgische zijde, zijn er inmiddels namelijk de eerste tolboetes uitgedeeld. In totaal zijn er 151 boetes uitgeschreven aan vrachtwagenchauffeurs, waaronder aan maar liefst 27 Nederlandse chauffeurs. Chauffeurs zonder een (goed werkend) tolkastje lopen dus een groot risico om op de bon geslingerd te worden. De hoogte van de boete, die niet fiscaal aftrekbaar is, bedraagt € 1.000. Een fors bedrag.

Hoeveel mag je kind verdienen?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Nu de zomervakantie is begonnen gaan veel scholieren en studenten weer een zakcentje gaan bijverdienen op de kwekerij of in de supermarkt. In verband met de kinderbijslag en studiefinanciering is het echter wel belangrijk dat uw kind niet te veel werkt, omdat anders het recht op de kinderbijslag of studiefinanciering gevaar loopt. Voor uw gemak hebben we hier in kaart gebracht wat jongeren in de verschillende leeftijdscategorieën maximaal mogen verdienen om de tegemoetkoming vanuit de overheid niet in gevaar te laten komen:
16-17 jaar: € 1.266 netto per kwartaal (in de zomermaanden € 1.300)
18 jaar (met studiefinanciering oude stijl): € 13.989 per jaar (2016)
18 jaar (met studiefinanciering nieuwe stijl): geen maximum

Hypotheek weer mogelijk voor de zzp’er! Maar hoe dan?

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Eenmanszaak, Particulieren, Zakelijk | No Comments

Goed nieuws voor de zzp’ers onder ons! Vereniging Eigen Huis (VEH) heeft onlangs kenbaar gemaakt dat de tijd voorbij is, waarin het voor een zzp’er haast onmogelijk was om een hypotheek af te sluiten. Deze uitspraak wordt bevestigd door recente cijfers. Zo heeft kredietverstrekker De Hypotheekshop in 2015 maar liefst 80 procent van alle aanvragen gehonoreerd die door zzp’ers zijn ingediend. Ook andere partijen, zoals De Hypotheker en de Rabobank, hebben laten weten dat het aantal afgesloten hypotheken door zzp’ers het afgelopen jaar is gestegen. Een belangrijke reden hiervoor is dat hypotheekverstrekkers, die nog steeds aan strenge eisen gebonden zijn, de zzp’er niet langer stelselmatig kunnen ‘negeren’. De afgelopen jaren is het aantal zzp’ers namelijk aanzienlijk toegenomen in Nederland, waardoor het blijven ‘negeren’ van de zzp’er er toe zou leiden dat de hypotheekverstrekker (op den duur) marktaandeel verliest.

Hoewel de positie van de zzp’er in het algemeen dus iets sterker is geworden, blijft het voor startende ondernemers lastig om een hypotheek te krijgen. De reden hiervoor is dat deze groep geen historische cijfers kan overleggen en hypotheekverstrekkers en -adviseurs daarom met name af moeten gaan op het toekomstperspectief. Toch is ook de startende ondernemer niet bij voorbaat kansloos als het gaat om een succesvolle hypotheekaanvraag!

Het geheim van een succesvolle aanvraag blijkt voor iedere zzp’er een combinatie te zijn van factoren. Zo zijn onder andere een goed ondernemingsplan en een weloverwogen bedrijfseconomisch adviesrapport belangrijke ingrediënten. Daarnaast kan ook het vooruitzicht op een eventueel loondienstverband (als back-up) een doorslaggevende rol spelen. De hypotheekaanvraag van een zzp’er is hoe dan ook altijd maatwerk.

Wilt u als zzp’er ook profiteren van de historisch lage hypotheekrente? Maar twijfelt u over de haalbaarheid van uw aanvraag? Wij als organisatie weten waar uw hypotheekaanvraag als zzp’er op beoordeeld wordt en maken de aanvraag graag samen tot een succes! Vraag daarom vrijblijvend een gesprek aan met onze adviseurs.

Een dagje pretpark kost steeds meer

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen jaren was er al een trend zichtbaar dat de dagjes uit naar een pretpark steeds duurder werden. In 2016 zet deze trend zich vooralsnog door. Gemiddeld is een kaartje voor de zeven grootste pretparken in Nederland inmiddels ruim 32 euro. Dit betekent een stijging van 2,7% ten opzichte van vorig jaar. Dat een pretparkbezoek steeds duurder wordt, biedt kansen voor de vrijetijdssector in het algemeen. Met name grotere gezinnen zullen nu eerder geneigd zijn om op zoek te gaan naar een alternatief voor hun dagje uit. Het lijkt voor het goedkopere segment van deze sector daarom het juiste moment te zijn om zichzelf (op een juiste manier) te gaan profileren in de markt. Twijfel je of jouw aanpak de juiste is? De adviseurs van BNR staan graag voor je klaar.

Koopwoningen laten grootste prijsstijging zien in bijna 9 jaar

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Juni 2016 gaf de bevestiging dat het de goede kant op gaat met de woningmarkt. De prijzen van bestaande koopwoningen lieten namelijk een stijging zien van maar liefst 4,6 procent ten opzichte van een jaar eerder, aldus het CBS en het Kadaster. Met deze stijging is het gemiddelde prijsniveau van een woning weer op hetzelfde niveau gekomen als in januari 2005.

Bijzondere verschillen tussen btw-tarieven

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Iedereen in Nederland heeft te maken met omzetbelasting. Is het niet als ondernemer, dan wel als consument tijdens het boodschappen doen bij de plaatselijke supermarkt. De omzetbelasting (ook wel btw genoemd) wordt geheven over vrijwel alle goederen en diensten en kent drie verschillende percentages: 0%, 6% of 21%. Voor deze tarifering zijn allerlei regels vastgelegd, waarbij het soms wat onduidelijk blijft welk btw-tarief gehanteerd moet worden. In dit nieuwsoverzicht hebben wij acht voorbeelden van goederen en diensten uitgesplitst, waarbij het verschil inderdaad minimaal is.

Lees verder

Jongeren laten jaarlijks bijna 80 miljoen euro (!) aan belastinggeld liggen

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

money-1194455_1280De zomervakantie staat voor veel jongeren in het teken van geld verdienen. Waar in de zomermaanden hele weken hard wordt gewerkt, zal vanwege de studie het werken in de rest van het jaar beperkt blijven tot in het weekend en op wat doordeweekse avonden. Het verdiende salaris zal daarom op jaarbasis in veel gevallen niet meer dan € 6.000 bedragen. Hoewel iemand met een loonsom onder de € 6.000 geen belasting hoeft te betalen, zullen er velen zijn die dit (ongemerkt) wel doen. Werkgevers zullen namelijk standaard vanaf de eerste euro die iemand verdient belasting inhouden, waardoor er netto minder aan salaris overblijft. Alleen wanneer een werknemer verzoekt om de loonheffingskorting toe te passen, zal de werkgever geen belasting inhouden. Als werknemer moet je je echter wel bewust zijn van de risico’s die aan deze toepassing verbonden zijn.

Wanneer er onnodig belasting is ingehouden door de werkgever is er in principe nog steeds niets aan de hand. In de jaarlijkse aangifte kun je de fiscus namelijk verzoeken om de ingehouden belasting alsnog uit te laten betalen. In veel gevallen gaat het hier echter (onbewust) fout! Jongeren zijn doorgaans namelijk niet belastingplichtig, omdat een belastingplicht er pas is als er geld aan de fiscus betaald moet worden. Vaak wordt er in dat geval geen aangifte gedaan. Dat je niet belastingplichtig bent hoeft echter niet te betekenen dat je ook geen belasting kunt terugvragen! Hiervoor is het alleen wel nodig dat je aangifte doet. De fiscus zal dit namelijk niet automatisch doen. FNV Jong heeft laten weten dat jongeren op jaarbasis in totaal een slordige € 78 miljoen aan belastinggeld laten liggen, wat neerkomt op zo’n € 250 per persoon. Met de wetenschap dat het terugvragen van belasting tot wel vijf jaar terug mogelijk is, kan dit om grote bedragen gaan. Zorg daarom dat je dit niet misloopt en dat je zoveel mogelijk verdient met je vakantiebaan deze zomer!

Hoe zit het met uw recht op vakantiedagen?

By | Algemeen, Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Juridische werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De vakantieperiode breekt bijna aan en veel Nederlanders zullen de komende weken hun koffers pakken om op een zonnige bestemming de spreekwoordelijke batterij weer op te laden. Het werk wordt in die weken even gelaten voor wat het is. Iedereen heeft recht op dit soort vakantiedagen, maar hoe is dit wettelijk eigenlijk allemaal geregeld? Op hoeveel vakantiedagen heeft een werknemer minimaal recht? Is de werkgever verplicht om het verzoek voor het opnemen van deze dagen altijd goed te keuren? Mag u ook (in onderling overleg) besluiten om ze uit te laten betalen? In dit nieuwsbericht gaan we hier op basis van een publicatie van ‘De Raadgevers’ nader op in, waarbij we de bril van de werknemer opzetten.

Lees verder

Fiscus keurt modelovereenkomsten zzp’ers slechts in beperkte mate goed

By | Algemene diensten (Z), Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

Het verdwijnen van de VAR blijft de gemoederen bezig houden. De modelovereenkomst die de VAR is komen vervangen, lijkt namelijk nog niet de gewenste zekerheid te brengen. Van de 3.500 modelovereenkomsten die tot dusver zijn voorgelegd bij de fiscus zijn er momenteel nog maar 200 (!) daadwerkelijk goedgekeurd. De bezorgdheid die zzp’ers al hadden wat betreft hun marktpositie dreigt op deze manier alleen maar groter te worden.

Lees verder

Miljoenen euro’s aan boetes opgelegd in de horeca en detailhandel

By | Algemene diensten (Z), Groot- en detailhandel, Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen periode heeft de overheidsdienst een kleine 2000 horecagelegenheden en ruim 1.300 detailhandels gecontroleerd. Deze controles leidden tot ruim 900 geconstateerde overtredingen die tezamen tot een boete leidden van maar liefst 5,5 miljoen euro (!). Het grote aantal overtredingen kan niet los gezien worden van de druk die de sector ervaart door de economische situatie en bovendien is de concurrentie moordend. De meeste boetes zijn uitgedeeld voor het overtreden van de Arbeidstijdenwet en voor onderbetaling en illegale tewerkstelling van werknemers afkomstig van buiten Europa, aldus de Inspectie SZW.

ABN AMRO volgt voorbeeld van Rabobank

By | Algemene diensten (Z), Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Waar wij eerder al berichtten dat de Rabobank haar ondernemers sneller van geld ging voorzien, is inmiddels duidelijk geworden dat ABN AMRO dit voorbeeld zal gaan volgen. Met ingang van komend weekend kunnen ondernemers, mits zij een pincontract hebben gesloten bij de bank, altijd binnen 24 uur over hun omzet beschikken.
Met de snellere stortingen gaat een lang gekoesterde wens van veel ondernemers in vervulling. De snelheid van de stortingen liet namelijk met name in weekenden en op feestdagen nogal eens te wensen over. De ruim 40.000 ondernemers met een pinovereenkomst bij de ABN AMRO kregen in dat geval pas op de eerstvolgende werkdag hun omzet bijgeschreven.

BREAKING: oplossing voor pensioen in eigen beheer!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Estate planning, Juridische werkzaamheden, Zakelijk | No Comments

Het pensioen in eigen beheer heeft jarenlang voor discussie gezorgd. Men was het er over eens dat er naar een oplossing gezocht moest worden, maar een doorslaggevend besluit bleef tot dusver uit. Op 1 juli 2016 kwam dan toch eindelijk het nieuws naar buiten dat er een oplossing is gevonden voor het pensioen in eigen beheer. Directeur-grootaandeelhouders (dga’s) wordt met dit besluit de mogelijkheid geboden om de pensioenregeling op een fiscaalvriendelijke manier af te kopen. Als het voor de dga om wat voor reden dan ook niet mogelijk is om het pensioen af te kopen, kan de dga besluiten om over te stappen op een spaarvariant.

Lees verder

Subsidieregeling praktijkleren 2016

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Subsidie, Zakelijk | No Comments

Sinds afgelopen maand is het voor werkgevers weer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen voor het studiejaar 2015-2016 met betrekking tot een gerealiseerde praktijkleerplaats of werkleerplaats. Het is voor werkgevers aantrekkelijk om deze plaatsen aan te bieden, omdat er enerzijds een financiële tegemoetkoming is (subsidie) en anderzijds zal u beschikken over beter opgeleid personeel met de nodige praktijkervaring. Binnen de subsidiepot wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende niveaus VMBO, MBO, HBO en Promovendi. De totale subsidie per praktijkleerplaats is afhankelijk van het totaal beschikbare budget binnen een bepaald niveau en het aantal aanvragen per niveau, met een maximum van € 2.700 per aanvraag. De subsidieregeling is toegankelijk tot en met 15 september 2016.

Belastingdienst gaat controles uitoefenen op de sectorindeling

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Vanaf juli zal de Belastingdienst de huidige sectorindeling van werkgevers actief gaan controleren. Het is namelijk mogelijk dat er een andere sector opgegeven wordt door de werkgever dan dat bekend is bij de fiscus. Een juiste registratie van de sectorindeling bij de Belastingdienst is van belang, omdat de sectorpremie en de hoogte van de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas samenhangen met de sectorindeling. Een onjuiste registratie van de sectorindeling heeft als gevolg dat sommige werkgevers te weinig of juist (veel) te veel premie betalen.

Wat te doen als u tot de conclusie komt dat er een onjuiste sectorindeling wordt vermeld? Ga dit niet zomaar aanpassen, maar meldt dit schriftelijk bij de Belastingdienst! De fiscus bepaalt vervolgens of een andere sector van toepassing is. Het gevolg van te weinig sectorpremie (blijven) afdragen is dat het kan leiden tot naheffingen en eventueel zelfs boetes.

Zorg dat u alert bent op btw-fraude!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Iedere ondernemer kan betrokken raken bij btw-fraude. De oorzaak kan namelijk zowel bij de onderneming zelf liggen als bij de tegenpartij met wie de transactie heeft plaatsgevonden. Dit kan vervelende consequenties hebben voor zowel de schuldige als onschuldige partij. Btw-fraude is nooit helemaal te voorkomen, maar door bepaalde maatregelen te nemen kun je de kans om slachtoffer te worden wel tot het minimum beperken. Gezien de btw-maand die aanstaande is, en er veel aangiften moeten worden ingediend, hebben we besloten om een overzicht te geven voor de maatregelen tegen btw-fraude.

Lees verder

Nederlandse bouw in de lift

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Is het dieptepunt van begin 2013 echt achter de rug? In het eerste kwartaal van 2016 kwam de bouwproductie in Nederland in ieder geval 17% boven dit dieptepunt uit. Dit is nog wel 12% onder het niveau van begin 2008 toen de crisis in de bouw zich voor het eerst liet voelen.
Nederland scoort hiermee Europees gezien redelijk goed. Wel doen Duitsland en de Scandinavische landen het nog beter dan Nederland.
Zit u ook in de lift?

Een uitdaging wacht op de kledingwinkels

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Voor kledingwinkels breken belangrijke jaren aan. Door de vergrijzing die onvermijdelijk is, zullen de ouderen een groter deel van het (potentiële) klantenbestand in gaan nemen. Dit heeft een aanzienlijke impact, omdat de wensen van ouderen wat betreft een kledingwinkel verschillen van die van jongeren. Een kledingwinkel zal daarom haar marktbenadering, assortiment en uitstraling waar nodig aan moeten gaan passen. Benieuwd naar hoe deze marktbenadering precies vorm te geven? Spar eens met de adviseurs van BNR en zorg dat ook jouw winkel toekomstbestendig wordt.

PayChecked is een uitkomst voor de transportwereld

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

TLN en EVO hebben de handen ineengeslagen en gezamenlijk het keurmerk PayChecked in het leven geroepen. PayChecked is een onafhankelijk keurmerk dat afgegeven wordt aan bedrijven die altijd voor een correcte loonbetaling zorgen. Vooruitlopend op de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS), die naar alle waarschijnlijkheid uiterlijk 1 januari 2017 in werking treedt, is dit keurmerk interessant voor organisaties die opereren in de transportwereld. Het keurmerk geeft opdrachtgevers de mogelijkheid om direct te kunnen zien of vervoerders hun loonuitbetaling op orde hebben, hetgeen verdere controles overbodig maakt. De vervoerder kan dan direct en zonder risico’s worden ingeschakeld door de opdrachtgever. Met de WAS moet bewaakt worden dat werknemers daadwerkelijk het juiste loon uitbetaald krijgen. Als dat niet het geval is, dan kan in bepaalde situaties zowel de werkgever als diens opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld. Om als opdrachtgever niet met dit aansprakelijkheidsregime in aanraking te komen, is het verplicht om controles uit te voeren bij de opdrachtnemer (vervoerder) die onder meer betrekking hebben op het betalingsmoraal van salarissen. Het keurmerk PayChecked heeft als doel om deze administratieve last voor opdrachtgevers te minimaliseren.

Ook in 2015 meer vervoerd?

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Het goederenvervoer in Nederland is in 2015 gestegen naar een recordhoogte van 1,64 miljard ton. Dit is een stijging van 1,3% en geldt zowel voor het grensoverschrijdend als het binnenlands vervoer.
Loopt u met uw bedrijf in dezelfde pas mee of gaat u harder?

Vooruitkijken op basis van actuele feiten en trends over het verkeer en vervoer in Nederland? Klik dan hier!

Tekort aan goede koks in Nederland

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Er blijkt een enorm tekort te zijn aan goede koks in Nederland. Dit probleem zal naar verwachting de komende jaren nog groter worden, omdat we steeds vaker gaan uit eten.

In verschillende delen van het land is veel vraag naar zelfstandig werkende koks. Daarnaast zit ook de rest van de horecasector verlegen om echte vakmensen. In ruim 2 jaar tijd is het aantal vacatures gestegen met 70% naar ca. 11.500. En dat terwijl het aantal restaurants blijft groeien.

Om dit probleem op te lossen kan gedacht worden aan verdere normalisering van werkuren en salariëring. Daarnaast zouden de bedrijven de krachten kunnen bundelen om zo het arbeidsaanbod te vergroten. Hierbij kan gedacht worden aan samenwerking met opleidingsinstituten om werk- en leerplekken beschikbaar te stellen.

Helft van de MKB ondernemers krijgt factuur te laat betaald

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Uit recent onderzoek blijkt dat in de Business to Business sectoren de facturen gemiddeld 11 dagen te laat worden betaald. Dit betekent voor u als MKB ondernemer dat u gemiddeld 1,5 keer de weekomzet mist! Dat kan een aanzienlijk bedrag zijn. Mogelijkheden om de betalingstermijn te verkorten zijn onder meer: het tijdig factureren, nabellen in plaats van een herinnering sturen en het inschakelen van een incassobureau.

Onmisbare tips voor de startende ondernemer(!)

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De laatste jaren is er een trend zichtbaar dat steeds meer Nederlanders een eigen onderneming opstarten. Zo hebben in 2015 ruim 163.000 startende bedrijven voor het eerst haar deuren geopend. Als totaaladviseur voor menig starter, weten wij dat de beginperiode van een onderneming erg bepalend is. Het bedrijf moet een eigen plekje gaan bemachtigen op de markt, er moeten allerlei (administratieve) zaken geregeld worden en er moet natuurlijk omzet gegenereerd worden. Wij hebben een aantal tips voor de startende ondernemers op een rij gezet die van belang zijn voor een succesvolle start.

Lees verder

MKB-Claim start massaclaim tegen truckfabrikanten

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Door verboden prijsafspraken tussen truckfabrikanten betaalden bedrijven jarenlang teveel voor hun vrachtwagens. Alle grote Europese fabrikanten zoals DAF, Volvo, Scania, MAN, Iveco, Renault en Daimler (Mercedes-Benz) waren bij het kartel betrokken. Volgens berekeningen van MKB-Claim werd er gemiddeld € 16.000,- per vrachtwagen teveel betaald. Vooruitlopend op de megaboete van de Europese Commissie heeft MKB-Claim deze week DAF en de andere betrokken fabrikanten aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door het kartel. Gedupeerde bedrijven kunnen op basis van no cure no pay meedoen aan de claim. In de periode tussen 1997 en 2011 zijn er tussen truckfabrikanten verboden prijsafspraken gemaakt. “Bij dit soort kartels ligt het prijsverhogende effect rond de 20% van het aankoopbedrag. Voor de meeste transportondernemingen loopt de schade in de tonnen, voor grote ondernemingen zelfs in de miljoenen.”, aldus MKB-Claim. Volgens berekeningen gaat het alleen in Nederland al om een totale schade van € 1,6 miljard. Zodra de boetes zijn uitgedeeld, is daarmee de aansprakelijkheid van de fabrikanten gegeven en moeten zij de schade vergoeden. MKB-Claim heeft DAF en de andere fabrikanten deze week hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de schade die is veroorzaakt door het kartel. Als een schikking niet mogelijk blijkt dan zal een collectieve procedure worden gestart. Vanaf vandaag kunnen gedupeerde bedrijven zich gratis aanmelden bij MKB-Claim om zich aan te sluiten bij de massaclaim. De anonimiteit van de deelnemers wordt gewaarborgd. Deelname geschiedt op basis van no cure no pay. Het tarief bedraagt 15 procent bij een schikking en 20 procent bij een procedure.

Internationaal wegtransport wint terrein

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Volgens de Europese Rekenkamer kiezen transportbedrijven veel vaker voor de weg dan voor het spoor om hun goederen binnen de Europese Unie te vervoeren. Het goederenvervoer per spoor verliest terrein sinds 2011, ondanks de doelstelling van de Europese Commissie om dit te fors laten stijgen. De EU droeg tussen 2007 en 2013 ongeveer 28 miljard euro bij aan spoorprojecten, maar die investering heeft niet het gewenste effect gehad. Nederland ontving bijna 77 miljoen.
Hoewel tussen de lidstaten grote verschillen bestaan, wordt gemiddeld driekwart van de goederen binnen Europa over de weg vervoerd. In Nederland wordt slechts 5 procent per spoor verplaatst. Voor een soepel Europees spoorsysteem is nog een lange weg te gaan. Lidstaten moeten meer doen om hun systemen op elkaar af te stemmen, “extra geld alleen lost het probleem niet op”.

Mag een kind van 14 of 15 jaar stage lopen in een horecabedrijf?

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Mogen 14- en 15-jarigen stage lopen in de horeca? Welke werkzaamheden mogen zij in dat geval verrichten? Hoe lang mogen zij werken? Waar moet rekening mee worden gehouden? Op deze vragen wordt in dit nieuwsbericht aandacht besteed.

Voorwaarden:
Onder bepaalde voorwaarden mogen kinderen van deze leeftijd in de horeca stage lopen. Er dient een stage-overeenkomst aangegaan te worden tussen het horecabedrijf en de school van het kind. Op deze manier is het voor beide partijen duidelijk wat van elkaar verwacht mag worden. Deze overeenkomst moet ook getekend worden door de ouders/verzorgers van het kind.

Toegestane werkzaamheden:
Stagiairs mogen geen werkzaamheden verrichten op plaatsen waar alcohol geschonken of gedronken wordt. Daarnaast mogen ze alleen lichte werkzaamheden uitvoeren. Dit komt er op neer dat ze alleen assisterende werkzaamheden mogen uitvoeren. Hierbij valt te denken aan hulp bij afwas, in de keuken etc. Bovendien moeten alle werkzaamheden onder toezicht plaatsvinden.

Arbeids- en rusttijden:
De maximum werktijd is als volgt vastgesteld:
• 7 uur per dag
• 35 uur per week

Die uren die een stagiair naar school gaat tellen ook meer als arbeidstijd. Als er meer dan 4,5 uur onafgebroken wordt gewerkt, dan heeft de stagiair recht op minimaal 30 minuten aaneengesloten pauze.

Betalingstermijn transportsector loopt op

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Ondernemers betalen hun rekeningen steeds sneller, behalve in de transportsector. Daar wordt juist minder snel afgerekend volgens een onderzoek naar de betalingen van ondernemers. Het onderzoek loopt vanaf 2002, en sindsdien zijn de rekeningen nog niet zo snel voldaan als in het afgelopen kwartaal. Gemiddeld wordt een factuur in minder dan 41 dagen betaald. Dat is bijna drie dagen sneller dan in dezelfde periode vorig jaar. In vrijwel alle sectoren worden de rekeningen sneller betaald, maar in de transportbranche blijven de facturen al drie jaar op rij langer liggen. Transportbedrijven waren in het eerste kwartaal van 2012 nog van één van de snelste betalers, nu laten ze het langst op zich wachten.

Kan ik gebruik maken van de investeringsaftrek (KIA)?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Ja, wanneer je investeert in bedrijfsmiddelen dan kun je gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, afgekort KIA.

Deze aftrek verschaft een financieel voordeel, maar ook hier zijn weer uitzonderingen op. Deze hebben we voor u op een rijtje gezet:
– Niet alle bedrijfsmiddelen komen in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (grond, goodwill, vorderingen, etc.);
– Het aangekochte bedrijfsmiddel moet minimaal 450 euro excl. btw hebben gekost;
– In het boekjaar moeten de investeringen minimaal 2.300 euro hebben gekost;
– Meer dan € 311.242,- geïnvesteerd? Dan heeft u geen recht op aftrek.

Let op! In een verliesgevend jaar kan er ook gebruik worden gemaakt van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

Wilt u zeker weten of u in aanmerking komt voor de KIA, neem dan contact met ons op.

Voorkom verrassingen van de zorgtoeslag in 2016

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Bent u AOW-gerechtigd en ontvangt u zorgtoeslag over het jaar 2016? Let op dat er een terugbetaling kan volgen. De ouderentoeslag verdwijnt namelijk met ingang van de aangifte inkomstenbelasting 2016. Zijn uw inkomsten uit pensioen gering, maar heeft u wel een bovengemiddeld box 3-vermogen? Dan is het raadzaam om de voorwaarden van uw zorgtoeslag 2016 te (laten) controleren. Hiermee voorkomt u ongewenste verrassingen in de vorm van terugbetalingen volgend jaar. De adviseurs van BNR staan graag voor u klaar.

Vanaf 2017 komt er jaarlijks 200 miljoen extra voor kinderopvang

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Ouders die kinderen hebben die naar de kinderopvang gaan, krijgen vanaf 2017 een extra tegemoetkoming in de kosten die hier mee gemoeid zijn. Hoewel ook de kosten van de opvanginstellingen omhoog gaan, zal er per saldo sprake zijn van een meevaller voor de ouders die varieert van een aantal tientjes tot maar liefst 900 euro.

Verhuiskostenvergoeding verplicht bij ingrijpende renovatie

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Onlangs heeft de Hoge Raad bepaald dat de verhuiskostenvergoeding bij renovaties van ‘dwingend recht’ is. De regeling is bedoeld ter bescherming van de huurder. Verhuurder en huurder kunnen hier niet van afwijken. Of het initiatief voor de renovatie van de huurder of van de verhuurder komt, speelt daarbij geen rol. We spreken over renoveren wanneer het woongenot wordt vergroot, bijvoorbeeld door vernieuwing of door een verandering of toevoeging.

Een minimale verhuiskostenvergoeding bedraagt € 5.892 per huurder. Wil u meer weten over de verhuiskostenvergoeding, neem dan contact op met de adviseurs van BNR.

ZZP’ers in de bouw zijn de dupe van beperkte voorlichting modelovereenkomsten

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De voorlichting van de Belastingdienst over de nieuwe wet op de modelovereenkomsten schiet op essentiële punten tekort. ZZP’ers worden daarvan de dupe, omdat veel (bouw)bedrijven hen niet langer durven in te huren. Dat schrijft Zelfstandigen Bouw, de belangenbehartiger van ZZP’ers in de bouw, in een brief aan staatssecretaris Wiebes van Financiën.

Zelf ook van mening dat je onvoldoende weet over de veranderingen die de modelovereenkomsten met zich meebrengen? Neem dan vrijblijvend contact op met BNR.

Aantal miljonairs in Nederland blijft toenemen

By | Particulieren | No Comments

Het aantal huishoudens met een miljoenenvermogen is per eind 2014 bijna 108.000 (107.700 om precies te zijn). Dit betekent een toename van 5.000 ten opzichte van 2013. Gezamenlijk beschikte deze groep per eind 2014 over een vermogen van maar liefst 340 miljard euro. Het recente belastingplan zal de nodige miljonairs binnen deze groep hoofdbrekens hebben bezorgd. Per 1 januari 2017 gaan zij namelijk fors meer vermogensbelasting betalen in de jaarlijkse aangifte. Het valt hen daarom aan te bevelen om zich te laten adviseren door een professionele partij en zodoende de mogelijkheden door te spreken om het vermogen op een zo gunstig mogelijke (én wettelijk toegestane) manier, aan te wenden. Als proactieve totaaladviseur heeft BNR de kennis voor handen om de vermogende huishoudens van passend advies te voorzien.

Wettelijk minimumloon per 01-07-2016

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de wettelijke minimumlonen per 1 juli 2016 inmiddels bekend gemaakt middels een officiële publicatie in de Staatscourant. Werknemers van 23 jaar en ouder gaan, bij een volledig dienstverband, per 1 juli a.s. een brutoloon verdienen van minimaal € 1.537,20 per maand. Dit betekent een minimaal weekloon van € 354,75 en een minimaal dagloon van € 70,95.

Nederlander sport steeds vaker

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse sportartikelenmarkt heeft in 2015 1,7 miljard euro omgezet. Dit betekent een stijging van 200 miljoen euro sinds 2013. Het online marktaandeel hierbij steeg van 4 naar 15 procent. Dit is een aanzienlijke stijging, maar het blijkt dat Nederlanders ook nog veelvuldig ouderwets gaan winkelen in winkelstraten. Bedrijven in deze sector lijken daarom baat te hebben wij zowel een webshop als een fysieke winkel. Op deze manier wordt namelijk een zo groot mogelijk deel van de afzetmarkt benut. Benieuwd naar hoe u dit organisatorisch het beste kunt regelen? De adviseurs van BNR helpen u graag verder.

Detailhandel realiseert hogere omzet in maart

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De sector detailhandel kende dit jaar een succesvolle maand maart. Zo werd er maar liefst 4 procent meer omgezet dan een jaar geleden het geval was in de maand maart. Een belangrijke reden voor deze stijging is het feit dat Pasen dit jaar in maart viel (met name de voedingsmiddelen gingen in veelvoud over de toonbanken). Daarnaast was ook de samenstelling van de koopdagen een belangrijke factor voor deze groei. Wanneer er correcties voor bovenstaande factoren worden doorgevoerd is er nog altijd sprake van een groei, maar wel een stuk lager.

Aanslagen inkomstenbelasting 2015 zijn aanstaande

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De Belastingdienst zal vanaf deze week de aanslagen inkomstenbelasting 2015 gaan versturen naar de belastingplichtigen. Iedereen die zijn/haar aangifte voor 5 april heeft ingediend, is reactie beloofd voor 1 juli 2016. Op de aanslag staat het bedrag dat u wordt verwacht te betalen evenals de uiterste datum waarop de betaling door de Belastingdienst ontvangen moet zijn. Let op: het aanslagbedrag kan anders zijn dan het bedrag dat uit de door u ingediende aangifte blijkt. De Belastingdienst kan namelijk afwijken van een ingediende aangifte. Komt het bedrag van uw aanslag niet overeen met het bedrag in de ingediende aangifte? Neem dan contact op met een belastingadviseur om duidelijkheid te krijgen over het onderdeel waarop de fiscus heeft besloten (onterecht) af te wijken van uw aangifte.

Meer besteding in horeca

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De horeca profiteert momenteel van het brede economische herstel. Na een uitstekend verlopen 2015 wordt ook voor 2016 een groei verwacht van 3%. De groei wordt grotendeels veroorzaakt door hogere consumentenbestedingen, een aantrekkende zakelijke vraag en meer inkomend toerisme. Nederland kent als bestemmingsland een toenemende populariteit en ontwikkelt zich in toenemende mate tot land waar wonen, werken en winkelen niet meer zonder goede horeca- en belevingsconcepten kunnen. De groei concentreert zich voornamelijk in de toeristische en economisch sterke gebieden zoals Amsterdam, de Randstad en de kustgebieden.

Nederlanders gaan meer buitenshuis eten, op meerdere momenten van de dag, gaan meer dagen of weekendjes weg en het nieuwe (flex)werken zorgt voor een toenemende zakelijke vraag. De locatie wordt wel steeds belangrijker om tot een succesvolle exploitatie te komen. Ondernemingen die niet op een A-locatie of in een sterke regio gevestigd zijn, zullen moeten investeren in een uniek en onderscheidend concept.

AFM past regelgeving rondom crowdfundingmarkt aan

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft zich genoodzaakt gezien om de regels omtrent crowdfundingplatformen aan te passen en daarmee enerzijds de investeerders te beschermen en anderzijds crowdfunding verder te kunnen ontwikkelen. Deze aanpassing heeft ertoe geleid dat per 1 april een drietal nieuwe regels van kracht zijn geworden:
1. Investeerderstoets – Met een online vragenlijst wordt getoetst in hoeverre de investering in aanmerking komt voor crowdfunding. Deze toets is verplicht bij de eerste investering die hoger is dan € 500 en vervolgens bij iedere extra € 5.000.
2. Verdubbeling totaal te investeren vermogen – Per investeringsplatform mag een investeerder € 80.000 aan leningen aangaan (voorheen € 40.000). Crowdfunding wordt hierdoor ook voor grotere investeerders steeds interessanter.
3. Een bedenktijd van 24 uur voor de investeerder – Nadat de investering gedaan is, moet het crowdfundingplatform een e-mail sturen waarin de investeerder gewezen wordt op de kenmerken en het risico van de investering. De investeerder heeft vervolgens 24 uur de tijd om de investering te bevestigen dan wel te annuleren.

Verder heeft de AFM ook de eisen aangescherpt voor crowdfundingplatformen. Ze maakt hiermee duidelijk dat het serieus toezicht wil houden op de platformen waar een vergunning of ontheffing voor is verleend.

Pensioenopbouw onder zzp’ers neemt toe

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, Zakelijk | No Comments

Onder de zzp’ers is de bewustwording over het belang van een eigen pensioenvoorziening groeiende. De helft van alle zzp’ers bouwt inmiddels al een aanvullend pensioen op (vorig jaar was dat nog 42 procent). Een aanvullend pensioen kan op verschillende manieren ingericht worden. Zo kan je als zzp’er kiezen voor een lijfrenteregeling, een fiscaal oudedagsreserve, een beleggersrekening, een bankspaarregeling of een pensioen in eigen beheer via de BV. Met de aanvullende pensioenregeling verzeker je je als zzp’er als een extraatje naast het AOW-pensioen dat je als pensioengerechtigde ontvangt. Laat je bij het aangaan van de aanvullende pensioenregeling echter goed adviseren door uw adviseur, omdat de jaarlijkse inleg slechts onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is. Zo is de maximaal aftrekbare inleg gebonden aan het inkomen dat in het voorgaande jaar verdiend is.

Concurrentie tussen vormen van transport blijft hevig

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De logistieke sector kent verschillende vormen van transport, zoals het transport over de weg, via pijpleidingen en het transport over het water. Deze verschillende vormen hebben ieder eigen voordelen, waardoor er onderlinge concurrentie bestaat. Op het gebied van de gevaarlijke stoffen lijkt het watertransport de laatste jaren terrein te winnen, zo blijkt uit onderzoek van Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2014 geschiedde namelijk ruim 40 procent van het totale transport van deze stoffen over het water. Dit betekent een toename van 11 procent ten opzichte van 2005. De absolute koploper wat betreft het transport van gevaarlijke stoffen blijft voorlopig echter nog de pijpleiding (53 procent), hoewel dit aandeel wel is gedaald ten opzichte van 2005 (59 procent).

Studieschuld wordt geregeld verzwegen bij aanvragen hypotheek

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Uit een onderzoek van TNS NIPO is gebleken dat ongeveer zes procent van de huiseigenaren liegt over de studieschuld die zij hebben bij het aanvragen van een hypotheek. Doordat de verschillende schulden (nog) niet centraal geregistreerd worden, is het controleren op het verzwijgen van informatie lastig voor hypotheekverstrekkers. Een risico hiervan is dat de uiteindelijke hypotheek die verstrekt wordt te hoog kan zijn, met alle persoonlijke gevolgen voor de hypotheekaanvrager van dien.

Btw-vrijstelling voor paramedici eindelijk in werking getreden

By | Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Per 29 maart jongstleden is de btw-vrijstelling voor paramedici eindelijk officieel in werking getreden. Er is het afgelopen jaar al veel te doen geweest over dit onderwerp. In de praktijk betekent dit een omschakeling voor veel natuurgeneeskundige behandelaars. In het verleden hebben zij waarschijnlijk steeds bezwaar gemaakt tegen de ingediende aangiften omzetbelasting, waarbij men refereerde aan de hangende discussie. Nu de btw-vrijstelling (met terugwerkende kracht voor aangiften die niet onherroepelijk vaststaan) een feit is, wachten hen de nodige administratieve werkzaamheden om de onder bezwaar afgedragen btw ook daadwerkelijk terug te kunnen vorderen. De btw-vrijstelling voor deze omzet heeft namelijk gevolgen voor de mogelijkheden om de voorbelasting terug te vragen.

Is een personeelsdossier verplicht?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het is belangrijk om te weten dat je als bedrijf met personeel wettelijk verplicht bent om voor iedere medewerker een dossier op te bouwen. Twee aspecten zijn hierbij van belang: allereerst het veilig bewaren van persoonlijke en fiscale gegevens en als tweede het periodiek evalueren van het functioneren van je medewerker.

Het opzetten van een personeelsdossier lijkt soms een eindeloze klus, daarom hieronder een overzicht van wat er in ieder geval thuis hoort in een (digitaal) dossier:
1. Persoonlijke gegevens, zoals een identiteitsbewijs, BSN, sollicitatiebrief, CV, kopie van diploma’s, eventueel VGA of werkvergunning;
2. Arbeidsovereenkomst en voorwaarden, een akkoordverklaring van het geldende personeelshandboek, documentatie over verstrekte bedrijfseigendommen;
3. Bijbehorend functieprofiel, verslagen van beoordelings- en/of functioneringsgesprekken, afspraken over loopbaan (POP), gevolgde cursussen en/of opleidingen;
4. Ziekteverzuim, registreer het aantal dagen verzuim om de verzuimfrequentie te bepalen;
5. Alle bijzonderheden gedurende de arbeidsduur, denk hierbij aan aantekeningen van een leidinggevende of correspondentie met de medewerker.

Ben je ervan bewust dat je als ondernemer moet voldoen aan de voorwaarden van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) voor het aanleggen van personeelsdossiers? Werkgevers:
• zijn verantwoordelijk voor de juistheid en nauwkeurigheid van de gegevens in het personeelsdossier;
• mogen niet meer gegevens in het personeelsdossier vastleggen dan nodig is, en de gegevens moeten ter zake doen;
• moeten de werknemers informeren over waarom zij hun gegevens verzamelen;
• moeten de persoonsgegevens beveiligen, zodat ze niet verloren raken of in verkeerde handen terechtkomen;
• mogen de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is (minimaal 5 jaar);
• moeten werknemers de mogelijkheid bieden hun gegevens in te zien – dit geldt in principe voor het gehele personeelsdossier – en eventueel te corrigeren.

Binnenkort betalen met een vingerafdruk?

By | Algemeen, Zakelijk | No Comments

In de categorie innovatief: een betaalsysteem dat gebruik maakt van uw vingerafdruk. Het lijkt een kwestie van tijd tot dit mogelijk is. In Japan zal komende zomer een test uitgevoerd worden op dit gebied met het oog op de Olympische Spelen die georganiseerd zullen worden in 2020. De voordelen van het betalen met de vingerafdruk zijn dat mensen niet langer contant geld en een betaalpas bij hoeven te hebben, waardoor er ook niet langer het risico is op diefstal ervan.

Meerderheid werknemers wenst transparantie over salarissen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De hoogte van het salaris is vaak geen uitgesproken onderwerp op de werkvloer. Men is vaak terughoudend naar elkaar toe op dit gebied, waardoor het vaak gissen is hoeveel die ene collega nu precies verdiend. Hoewel er dus deze terughoudendheid is, blijkt uit een onderzoek dat maar liefst 70 procent van de arbeidskrachten verwacht dat de werktevredenheid toeneemt als er meer transparantie zou ontstaan op dit gebied. Naast deze verwachting over de tevredenheid op de werkvloer, denkt maar liefst 80 procent dat het de winstgevendheid van een bedrijf ten goede zou komen.

Overheidsinvesteringen in het innovatieve bedrijfsleven zullen dalen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De overheidssteun aan de innovatieve ondernemers die het Nederlandse bedrijfsleven kent zal afnemen de komende jaren. Deze daling is overeenkomstig het kabinetsbeleid om minder directe steun te gaan bieden. In plaats daarvan zal het beleid gericht zijn op fiscale voordelen. Een adviseur met zowel actuele kennis over beschikbare subsidies als de fiscale regelingen is dan ook van onmiskenbare waarde voor deze innovators.

Betalingsachterstanden hypotheek nemen af

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Het afgelopen half jaar is het aantal mensen met een betalingsachterstand van minimaal 120 dagen op hun hypotheek afgenomen. Ondanks deze afname kent Nederland nog altijd ruim 110.000 inwoners met een betalingsachterstand. Met in het achterhoofd het aantal van voor de crisis (ca. 40.000) is deze afname slechts een begin en is er nog een lange weg te gaan. Aan deze afname kunnen geen conclusies verbonden worden voor de ontwikkeling van de schuldenproblematiek op andere gebieden, zoals bij de Belastingdienst of studieschulden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Vanuit het Bureau Kredietregistratie (BKR) wordt geopperd om de verschillende schulden op een centrale plaats te registreren, waardoor er een beter inzicht ontstaat rond de invloed van de totale individuele schuldenproblematiek in Nederland.

Belastingontduikers riskeren boete van 300% (!)

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De afgelopen jaren hebben zwartspaarders en belastingontduikers met de inkeerregeling de mogelijkheid gehad om het verzwegen vermogen uit het verleden alsnog aan te geven bij de Belastingdienst. En dat boetevrij. Dit lijkt echter de laatste kans te zijn geweest voor deze groep belastingplichtigen, want staatssecretaris Wiebes heeft hen een verontrustend vooruitzicht gesteld. Zo zal de boete voor degenen die zich (alsnog) vrijwillig melden per 1 juli 2016 verhoogd worden naar 120% van het verschuldigde belastingbedrag. Momenteel bedraagt deze boete nog 60% van dit bedrag.

Deze boete kan dus aardig in de papieren lopen. Kiest u ervoor om het verzwegen vermogen toch niet aan te geven, dan riskeert u een nog hogere boete van maar liefst 300%. Dit risico wordt steeds groter, want de komende jaren gaan belastingdiensten van 100 landen onderling bankgegevens uitwisselen. Wij verwachten dat deze focus op belastingontduiking niet zal afzwakken, mede door alle media-aandacht die op dit moment uitgaat naar de ‘Panama Papers’. De belastingontduikers en zwartspaarders zijn dus gewaarschuwd. Zij die ervoor kiezen om het verzwegen vermogen alsnog aan te geven, worden geadviseerd om zich tijdens dit traject te laten begeleiden door een professionele partij. Met deze begeleiding hebben zij uiteindelijk namelijk de zekerheid dat er schoon schip is gemaakt.

Aantal faillissementen blijft schommelen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Horeca, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft laten weten dat een regelmatige trend wat betreft het aantal faillissementen de laatste tijd ver te zoeken is. Zo was het aantal faillissementen in oktober 2015 het laagste aantal in maar liefst zeven jaar tijd, maar nam het aantal faillissementen per maand vanaf dat moment weer onafgebroken toe. Afgelopen maand werd voor het eerst weer een daling waargenomen in het aantal op maandbasis. Relatief gezien vielen in maart het meeste aantal faillissementen in de horeca te noteren (20).

Negatieve spaarrente niet ondenkbaar

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Geluiden over een negatieve spaarrente doen al enige tijd de ronde. Inmiddels heeft ook Gerrit Zalm (ABN Amro) zich in deze discussie gemengd. Hoewel hij niet al te ver vooruit durfde te kijken, liet hij wel weten dat dat scenario werkelijkheid kan worden wanneer de Europese Central Bank (ECB) de rente blijft verlagen. Zalm vreest voor de negatieve maatschappelijke gevolgen van een negatieve spaarrente. Consumentengedrag als meer contant geld in huis bewaren is in die optiek namelijk niet ondenkbaar, hetgeen het aantal inbraken in de hand zou werken. Laten we daarom om meerdere redenen hopen dat de negatieve spaarrente uitblijft.

Hoeveel boekenonderzoeken zijn er te verwachten de komende jaren?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Staatssecretaris Wiebes heeft in een Kamerbrief aangegeven dat de fiscus de komende jaren jaarlijks circa 26.000 boekenonderzoeken zal uitvoeren. In 2013 waren dit nog ruim 40.000 onderzoeken. Wiebes verklaart de daling door het verleggen van de aandacht naar boekenonderzoeken van een grotere fiscale omvang in het MKB. De gemiddelde opbrengst van een boekenonderzoek voor de fiscus in 2015 bedroeg ongeveer € 31.000.

Vergelijken van hypotheken financieel van belang

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft uitgewezen dat het vergelijken van hypotheken financieel van groot belang kan zijn. De mogelijke besparing kan namelijk oplopen van wel € 900 tot € 2.400 op jaarbasis. Door prijsbewust te zijn, worden de verschillende aanbieders gestimuleerd om met een aantrekkelijker aanbod van hypotheken te komen. Het is dus zowel in het eigen belang als in het belang van een ander om prijsbewust te zijn bij de aanvraag van de hypotheek.

PMT gaat pensioenen mogelijk met 5 procent korten

By | Industrie, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Waar PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) in de afgelopen jaren al ruim 6 procent heeft moeten korten op de pensioenen die opgenomen zijn in het fonds, dreigt men in de komende jaren echter nog meer te moeten gaan korten. Doordat het fonds niet aan de eisen kan voldoen die door De Nederlandsche BANK (DNB) gesteld worden, wat hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de lage rente, dreigt ze ook in 2015 haar pensioenen te moeten korten. Ditmaal met 5 procent. Wanneer hier niet snel een oplossing voor komt, dreigt in de toekomst zelfs het nog eens moeten korten van de pensioenen van maar liefst 10 procent.

Wie is de best verdienende zzp’er?

By | Algemene diensten (Z), Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De best verdienende zzp’ers blijken in de gezondheidssector actief te zijn. Medisch specialisten behaalden namelijk een totaal ondernemersinkomen van maar liefst gemiddeld € 150.000 in 2014. De laagste inkomens daarentegen werden waargenomen in de kinderopvang en peuterspeelwerk (gemiddeld € 16.000 op jaarbasis).

Voor zomer bericht van de fiscus? Nieuwe deadline is 4 april

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Staatssecretaris Wiebes heeft bekend gemaakt dat de deadline voor het indienen van de aangifte om voor de zomer reactie te hebben, is opgerekt tot 5 april. De oude deadline stond voor vandaag gepland. Deze deadline is met name interessant voor belastingplichtigen die geld terug verwachten te krijgen van de fiscus.

Verzuim onder winkelpersoneel stijgt fors

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

In 2015 is het verzuim onder het winkelpersoneel in Nederland gestegen met ruim dertig procent. Het verzuim kwam uit op een gemiddelde van 5,9%. Door het landelijk gemiddelde van 3,5% in ogenschouw te nemen, valt dit percentage extra op. Onderliggende redenen voor dit verzuim zijn de zware druk die het winkelpersoneel ervaart evenals de onzekerheid richting de toekomst, aldus Capability in haar onderzoek. Daarnaast haalt het winkelpersoneel minder voldoening uit haar werk door de concurrentie van internetverkoop en het afnemende aantal klanten dat de winkel bezoekt. Dit gedrag van het winkelpersoneel heeft op haar beurt weer negatieve gevolgen voor de continuïteit van de winkels.

Veel aangiften met aangifte-app ingediend

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Online, Particulieren | No Comments

De afgelopen tijd is het aantal beschikbare apps snel toegenomen. Zo is er ook voor de belastingaangifte 2015 een speciale app ontworpen en deze wordt met succes ontvangen door de belastingplichtigen. Tot op heden zijn er namelijk al ruim 230.000 aangiften ingediend via de app. De app is met name ideaal voor mensen die geen gegevens hoeven te wijzigen door de vooringevulde aangifte (zo’n 4 miljoen mensen in totaal).

Welke bedrijfssectoren zullen het snelst groeien in 2016?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Als ondernemer is het belangrijk om de blik vooruit te hebben gericht. Bij deze vooruitziende blik is het economisch perspectief een belangrijk onderdeel. Hoe ontwikkelt mijn sector zich in 2016? Is er een groei te verwachten? Hoe kan ik zorgen dat de potentiële groei ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt? In dit nieuwsartikel besteden wij aandacht aan een drietal sectoren die naar verwachting het snelst zullen groeien.

Lees verder

Belastingtelefoon ongeschikt voor specifiek advies

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De Belastingtelefoon heeft net als vorig jaar een onvoldoende gescoord in het onderzoek dat jaarlijks wordt uitgevoerd door de Consumentenbond. Met name op de onderdelen kwaliteit en service is een diepe onvoldoende gerapporteerd. Staatssecretaris Wiebes wijt deze onvoldoende aan het op een verkeerde manier gebruiken van de Belastingtelefoon tijdens het onderzoek. De gestelde vragen tijdens de telefoongesprekken zouden namelijk te compleet en casusspecifiek zijn. Inherent aan dat type vragen is dat ze vatbaar kunnen zijn voor een persoonlijke interpretatie en daardoor onduidelijkheid kan ontstaan. Dergelijke vragen zijn meer geschikt om te stellen aan de belastingadviseur.

Overwerkloon mogelijk zwaarder belast

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

In 2015 kon het overwerkloon, onder bepaalde voorwaarden, gewoon worden opgeteld bij het maandelijkse loon met als gevolg dat het via de reguliere loonheffingstabel belast werd. Het toepassen van deze fiscaal gunstige regel leidt in veel gevallen echter tot bijbetalen bij de aangifte inkomstenbelasting. Om deze reden heeft de fiscus deze voordelige regel met ingang van 2016 afgeschaft en wordt overwerkloon voortaan niet langer belast volgens de reguliere tabel, maar volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Wat betekent dit in de praktijk voor werkgever en werknemer? Als werkgever zult u bij de verloning van overwerkloon een lager nettobedrag overmaken op de bankrekening van uw werknemer. Als werknemer zult u voor het overwerkloon bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting niet langer een bedrag hoeven bijbetalen.

Bankgeheim Zwitserland deels opgeschort

By | Particulieren | No Comments

Aan het bankgeheim dat Zwitserland van oudsher kent, is de laatste jaren steeds meer getornd. De Verenigde Staten en Europese landen oefenen hier namelijk steeds meer druk op uit en pleiten voor transparantie. Deze druk heeft uiteindelijk een overeenkomst voor informatie-uitwisseling tussen landen opgeleverd, zo ook tussen Nederland en Zwitserland. Nederlandse klanten zijn hier echter tegen in verweer gekomen en hebben steun gekregen van een Zwitserse rechtbank. Die heeft namelijk bepaald dat de overeenkomst tussen Nederland en Zwitserland niet alle opgevraagde gegevens dekt, waardoor onder andere de namen van individuen onder het bankgeheim blijven vallen. Mogelijk wordt tegen deze uitspraak nog beroep aangetekend, dus deze kwestie wordt naar alle waarschijnlijkheid nog vervolgd.

Aangiften stromen snel binnen bij Belastingdienst

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De eerste twee weken zijn door de Belastingdienst ruim 2,5 miljoen belastingaangiften ontvangen. Ondanks de verschillende storingen die de Belastingdienst heeft gekend bij het indienen van de aangifte, verloopt dit proces dus voorspoedig. Het aantal van 2,5 miljoen aangiften vertegenwoordigd namelijk bijna een derde van het totaal aan aangiften dat binnen moet komen. Belastingplichtigen hebben nog tot 1 mei om de aangifte in te dienen.

Schaarste aan geschoold personeel dreigt in grafische sector

By | Dienstverlening, Sectoren, Zakelijk | No Comments

In een sectoranalyse van het UWV is onlangs geconcludeerd dat er een gebrek aan geschoold personeel dreigt voor grafische ondernemingen. Aan dit dreigende gebrek lijkt een kettingreactie ten grondslag te liggen. Door de digitalisering en automatisering op allerlei gebieden is het aantal banen in de sector namelijk afgenomen. Als gevolg hiervan zijn veel opleidingen verdwenen door de langdurig krimpende werkgelegenheid. Momenteel lijkt een situatie waarin er gebrek is nog wat onwerkelijk, omdat er de nodige werkloosheid is binnen de sector. Aangezien de afgelopen jaren het aantal mbo-studenten echter is afgenomen tot 100 studenten in 2015, zal dit gebrek ontstaan door het natuurlijk verloop binnen de sector.

Wat zijn de veelgemaakte fouten bij de belastingaangifte?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De vooraf ingevulde aangifte van de Belastingdienst geeft iedereen een goede basis gegeven om de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting in te dienen. Zo zijn de looninkomsten en de saldi van de bankrekeningen reeds op de juiste plaats ingevuld en hoeven die enkel nog gecontroleerd te worden door de belastingplichtige. Het is echter nog steeds zo dat de belastingwetgeving bekend staat om haar complexiteit, waardoor niet alles in een vooraf ingevuld format gegoten kan worden. De fiscus attendeert alle belastingplichtigen dan ook op onderwerpen die veel vragen oproepen of waarbij fouten met grote regelmaat voor komen. De volgende onderwerpen zijn aangehaald:
– Giften die in 2015 gedaan zijn;
– Studiekosten;
– Werken in Nederland, maar woonachtig in een ander land (of vice versa);
– Zakelijke en persoonlijke kosten;
– Financieringskosten eigen woning;
– Scheiden;
– Bijzondere zorgkosten, zoals dieetkosten, gezinshulp of kosten voor medicijnen;
– Inkomsten uit overige werkzaamheden;
– Niet-gerealiseerde zelfstandigenaftrek.

Zorg dus dat uw aangifte op bovenstaande punten (mits van toepassing) correct is opgesteld. Als belastingadviseur biedt BNR u natuurlijk graag de helpende hand.

Per eind 2015 beschikten Nederlanders over € 336 miljard aan spaartegoeden

By | Estate planning, Particulieren | No Comments

Gezamenlijk beschikten de Nederlanders per 31-12-2015 over maar liefst € 336 miljard aan spaartegoeden. Interessant feit is dat men in de eerste maanden van 2015 voor een totaalbedrag van € 10 miljard spaarde, terwijl ongeveer hetzelfde bedrag in de tweede helft van 2015 weer werd opgenomen. De maand december springt in het oog wat betreft deze opnamen. Er werd maar liefst € 4,5 miljard opgenomen rondom de feestdagen. Ondanks dat de stortingen en opnamen over geheel 2015 gezien elkaar nagenoeg opheffen is er het totale spaartegoed gedurende 2015 toch toegenomen. Deze toename van ca. € 4,5 miljard is hoofdzakelijk toe te rekenen aan de rente die ontvangt wordt over het spaartegoed.

Huurtoeslag wordt aangevraagd door ruim 1,3 miljoen Nederlanders

By | Algemeen | No Comments

Waar tien jaar geleden het aantal aanvragen voor huurtoeslag nog onder het miljoen lag, is dit de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen. In 2016 ligt het aantal aanvragen naar verwachting op maar liefst 1,3 miljoen (een stijging van 30 procent over een periode van 10 jaar). Opvallend is dat het laatste jaar de stijging met name waargenomen wordt onder de leeftijdscategorie 25 tot 65 jaar. Het aantal aanvragen onder gepensioneerden is daarentegen gedaald.

Voornemens om voor 1 april aangifte te doen? Wacht niet tot eind maart!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Doet u zelfstandig uw belastingaangifte en wilt u deze voor 1 april ingediend hebben? Staatssecretaris Wiebes van Financiën adviseert om niet tot eind maart te wachten. De laatste dagen van maart vallen dit jaar namelijk samen met het Paasweekend, waardoor er een bovengemiddelde drukte wordt verwacht op de website van de Belastingdienst. Hetzelfde probleem heeft zich voorgedaan tijdens de eerste dagen van maart toen de server van de Belastingdienst ook overbelast was en veel belastingplichtigen de aangifte nog niet online in konden vullen. Met name voor belastingplichtigen die belasting terug verwachten te ontvangen is het interessant om de aangifte al voor 1 april ingediend te hebben. De Belastingdienst verzekert namelijk dat een reactie in dat geval voor 1 juli volgt. De uiterlijke deadline voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting is net als vorig jaar op 30 april gesteld.

Nieuw systeem Rabobank laat ondernemers altijd binnen 24 uur over liquiditeiten beschikken

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Bent u ondernemer en heeft u uw financiële zaken geregeld bij Rabobank? Dan is er goed nieuws te melden. Rabobank introduceert dit weekend namelijk een systeem, waarmee u binnen 24 uur over de omzet kunt beschikken die per pin ontvangen is of is afgestort. Deze belofte geldt ook voor dagen dat de bank gesloten is. Met de aanstaande paasdagen is dit een groot gemak voor de ondernemers. Op dit moment is het namelijk zo dat het geld doorgaans op de eerstvolgende werkdag wordt bijgeschreven. Het geld dat op vrijdag voor het paasweekend wordt ontvangen per pin of afgestort, zou in dat geval pas op dinsdag na Pasen bijgeschreven worden. Met dit nieuwe systeem beschikt u daarom als ondernemer sneller over liquiditeiten. Rabobank hoopt, evenals wij, dat andere financiële instellingen snel zullen volgen.

Woonachtig in buitenland, maar werkzaam in Nederland? Laat uw aftrekposten niet ontglippen!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Als u woonachtig bent in het buitenland, maar inkomen geniet dat afkomstig is vanuit Nederland, is het raadzaam om een inkomensverklaring voor kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen op te sturen naar de Belastingdienst. Wanneer u namelijk voldoet aan de voorwaarden die gesteld worden aan de kwalificerende buitenlande belastingplicht, stelt u met deze inkomensverklaring allerlei aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen veilig die een binnenlands belastingplichtige ook geniet. Deze mogelijkheid voor gelijke behandeling is ingegeven door het Europees recht, waarbij een gelijke behandeling van inwoners binnen de Europese Unie een voorname plaats inneemt.

Is het bovenstaande verhaal zowel voor uw situatie als die van uw partner aan de orde? Vergeet dan niet om allebei deze verklaring in te sturen (ook indien uw partner geen inkomen heeft)! Wanneer u verzuimt om dit te doen, heeft u namelijk slechts recht op de helft van de fiscale voordelen. Klik hier voor meer informatie wat betreft het insturen van de verklaring.

Voorkom belastingrente over suppletieaangifte omzetbelasting 2015!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Komt u tot de conclusie dat u te weinig belasting heeft afgedragen met de reguliere aangiften omzetbelasting over 2015? In principe moet u dit corrigeren middels een extra aangifte omzetbelasting over 2015 die u op eigen verzoek indient (een zogenoemde suppletieaangifte). Als u deze gecorrigeerde aangifte voor 1 april alsnog verzorgt voorkomt u ongewenste belastingrente die anders bovenop het bedrag komt dat te weinig aan omzetbelasting is opgegeven!

 

Tip: correcties tot € 1.000 mogen meegenomen worden in de eerstvolgende reguliere aangifte omzetbelasting . Door dergelijke ‘kleine’ correcties op deze manier te verwerken ontloopt u de belastingrente die bij een afzonderlijke suppletieaangifte (ingediend na 1 april 2016) wel aan de orde zou zijn!

Activeren Berichtenbox is ook van belang voor klanten fiscaal dienstverleners

By | Online, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Belastingdienst informeert tussen 8 en 12 maart 2016 alle particulieren die aangesloten zijn bij een fiscaal dienstverlener. Middels een brief worden zij geïnformeerd over de verschillende soorten post die voortaan verstuurd worden naar de Berichtenbox. Voorbeelden hiervan zijn post van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Door het activeren van de Berichtenbox zorgt u dat u geen belangrijke post mist. Een handleiding voor het activeren, vindt u hier.

Phishingmails duiken ook dit jaar weer op rond belastingaangifte

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Een risico van de aangiftetijd is dat cybercriminelen hier met phishingmails op in proberen te spelen. Er is inmiddels een melding gekomen dat er e-mails in omloop zijn, waarin een belastingachterstand wordt vermeld die voldaan kan worden met iDeal. De Belastingdienst heeft een signaal gegeven dat dit soort e-mails nooit van de Belastingdienst afkomstig zullen zijn en roept op om dergelijke e-mails direct te verwijderen. Wees dus gewaarschuwd!

Vertrouwen bouwsector omgeslagen

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Waar de bouwsector tijdens de crisis in een malaise verkeerde is de stemming in de branche razendsnel omgeslagen. Er dreigt inmiddels zelfs een tekort aan vakmensen als timmermannen, metselaars en tegelzetters, aldus Aannemersfederatie Nederland. Een kanttekening die de federatie plaatst is dat bouwbedrijven gedurende de crisis de reserves hebben moeten aanspreken en daardoor mogelijk niet beschikken over het geld om te investeren in nieuw personeel. Voor het aannemen en opleiden van personeel zijn er echter mogelijkheden tot het verkrijgen van subsidie. Voor subsidieregelingen die veel gebruikt worden, vindt u hier meer informatie.

Startende MKB ondernemingen gericht op internationale handel in goederen

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

Inleidend

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat 1 op de 12 startende ondernemingen een ‘born global’ mag worden genoemd. Dit zijn bedrijven die binnen één jaar na oprichting internationale handel in goederen drijven (import, export of beide). Van de ongeveer 9000 bedrijven die in 2014 zijn opgericht behoort 99% tot het MKB (< 10 werknemers). Born globals onderscheiden zich van andere starters, doordat ze van begin af aan er een internationale visie op nahouden. Andere starters worden pas na een paar jaar internationaal actief.

Born globals onderverdeeld per handelsrichting en per sector
Born globals kunnen worden onderverdeeld in 3 groepen:
1. Enkel gericht op import, dit zijn plusminus 5000 van de 9000 born globals.
2. Enkel gericht op export, dit zijn plusminus 2000 van de 9000 born globals.
3. Two-way traders; gericht op zowel import als export, goed voor de resterende 2000 born globals.

Van alle born globals is 75 procent actief in de handel of onroerend goed en de zakelijke dienstverlening.Born globals per sector (160301)

Handel binnen Europa heeft de voorkeur
Zaken doen binnen de EU geniet de voorkeur vanwege de relatief lagere kosten met het betreden van de markt. Ruim 90 procent van de born globals blijkt meer dan de helft van de export naar een EU land te verschepen. Aan de importkant zijn de verschillen iets groter; bijna één op de vijf importerende born globals geeft aan vooral vanuit buiten de EU te importeren.
Wanneer er wel zaken gedaan worden buiten de EU gebeurt dit vooral in grote aantallen. Born globals realiseren zich namelijk dat voor deze markt een aanzienlijke handelsstroom nodig is om de investering in markttoetreding rendabel te laten zijn.

Rechtsvorm
Opmerkelijk is dat born globals vaker een rechtsvorm kiezen (BV of NV) dan starters die niet internationaal actief zijn. Bijna de helft (47%) van de startende born globals heeft een rechtsvorm tegenover slechts 17% van de ‘gewone’ starters!

Risico
Een born global wordt in eerste instantie geconfronteerd met de opportuniteiten van de internationale markten, maar de snelle internationalisering brengt risico’s met zich mee. Wij hebben hier de vijf grootste valkuilen op een rijtje gezet:
1. Het betreden van nieuwe markten behoeft de nodige voorbereiding, dit wordt vaak onderschat;
2. In het buitenland geldt andere wet- en regelgeving, met name cultuur- en taalverschillen kunnen voor belemmeringen zorgen;
3. Er wordt onvoldoende rekening gehouden met de mogelijke scenario’s. Wat te doen wanneer de vraag naar het product groter wordt dan verwacht;
4. Besluit je een ‘buitenlands’ product hier op de markt te brengen? Ga dan eerst na waarom dit product nog niet eerder is ingevoerd, wellicht heeft het te maken met invoerverboden of dat er geen vraag is naar het product.
5. Besef van te voren goed dat het gehele bedrijf te maken heeft met de consequenties van het internationaal zaken doen. Is het bedrijf als geheel en zijn werknemers in het bijzonder klaar voor deze stap?

Minder zekerheid voor opdrachtgever door afschaffen VAR

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Zoals wij u op 4 januari berichtten, is PostNL op haar vingers getikt door de rechtbank vanwege het in dienst hebben van twee schijnzelfstandigen. Op vragen van de Tweede Kamer over de situatie van PostNL erkent minister Asscher dat de Arbeidsinspectie en de Belastingdienst momenteel beperkte middelen hebben om schijnzelfstandigheid aan te pakken. De enige mogelijkheid op dit moment is een gang naar de kantonrechter door de schijnzelfstandige zelf. Hier komt verandering in vanaf 1 mei. De VAR-verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) wordt per die datum afgeschaft en de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) wordt als vervanger ingevoerd. Door de Belastingdienst zijn algemene en branchespecifieke modelovereenkomsten opgesteld. Wanneer er volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt, hoeft deze niet te worden voorgelegd aan de Belastingdienst. Het is voldoende dat de opdrachtgever en de zzp’er (schriftelijk) met elkaar afspreken (bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging) dat volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt. Ook is het mogelijk om een zelf opgemaakte overeenkomst voor te leggen bij de Belastingdienst.

Net zoals de VAR biedt een modelovereenkomst de opdrachtgever vooraf duidelijkheid of er loonheffingen moeten worden ingehouden. Als er volgens een modelovereenkomst wordt gewerkt, is er voor de opdrachtgever niets aan de hand: er hoeven geen loonheffingen te worden ingehouden, de zelfstandige is niet verzekerd voor werknemersverzekeringen en de zelfstandige heeft geen recht op een uitkering bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Als er echter niet conform de voorwaarden uit de modelovereenkomst wordt gewerkt en de Belastingdienst vaststelt dat er sprake is van een arbeidsrelatie, dan heeft dat – in tegenstelling tot bij de VAR-verklaring – fiscale gevolgen voor de opdrachtgever. De Belastingdienst kan dan wél aan de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen opleggen voor de arbeidsrelatie. Het gevolg: een modelovereenkomst biedt de opdrachtgever minder zekerheid!
Bent u benieuwd wat de nieuwe wet voor u betekend of heeft u vragen over de nieuwe modelovereenkomsten? Wij helpen u graag!

Schenkbelasting over 2015 moet voor 1 maart 2016 aangegeven zijn!

By | Algemene diensten (P), Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Juridische werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Is er bij u in 2015 sprake geweest van een schenking? Afhankelijk van de wijze waarop dit tussen de verkrijger en verstrekker geregeld is, zal een van beide partijen de verschuldigde belasting over de schenking af moeten dragen. Deze afdracht moet vóór 1 maart 2016 plaatsvinden! Benieuwd of over uw schenking schenkbelasting verschuldigd is? De vrijstellingen voor schenkingen in 2015 waren als volgt:
– Schenking aan kinderen: € 5.277 per kind;
– Eenmalige schenking aan kinderen (onder voorwaarden): € 25.322 – € 52.752 per kind;
– Schenking aan overige ontvangers: € 2.111 per ontvanger.

Bellen naar de Belastingtelefoon geeft niet het gewenste resultaat

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Fiscale werkzaamheden, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Belastingtelefoon ligt al enige tijd onder een vergrootglas. Vorig jaar kreeg dit fiscale hulpmiddel namelijk een 4,6 met betrekking tot de volledigheid en juistheid van de antwoorden die belastingplichtigen kregen. De resultaten die onlangs gepubliceerd werden laten niet veel verbetering zien. Integendeel zelfs, want de Belastingtelefoon komt nu niet verder dan een 4 als rapportcijfer. Met name de aanpak bij de meer complexe vragen lijkt nog altijd te wensen over te laten. De fiscale wetgeving is en blijft echter complex dus met dat soort vragen zullen belastingplichtigen ook de komende jaren blijven worstelen. Het is aan de Belastingtelefoon om daar een adequaat antwoord op te gaan verzinnen. Een alternatief voor belastingplichtigen is om contact op te nemen met een fiscaal adviseur. Naast het verzorgen van de fiscale verplichtingen kan de adviseur voor iedere belastingplichtige van toegevoegde waarde zijn door op voorhand de fiscale gevolgen van bepaalde keuzes in kaart te brengen en de gewenste fiscale zekerheid te verschaffen.

Zelfstandigenaftrek van groot belang voor ruim helft zzp’ers

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, Startende onderneming, Zakelijk | No Comments

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost die speciaal voor ondernemers in het leven is geroepen. Binnen de groep ondernemers nemen de zzp’ers een voorname plaats in. Juist voor deze groep ondernemers is de zelfstandigenaftrek een tegemoetkoming die meer dan welkom is. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij maar liefst 55% van de zzp’ers het voortbestaan van de onderneming in gevaar komt, wanneer deze aftrekpost weg zou vallen. Het is voor deze groep ondernemers daarom van belang om aan de criteria voor deze aftrekpost te blijven voldoen, zoals het behalen van het urencriterium van 1.225 uur op jaarbasis.

Horeca wil boete voor doorgeven alcohol aan minderjarige

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Ruim 90% van de minderjarigen koopt niet zelf de alcohol die zij nuttigt bij een openbare gelegenheid, maar krijgen dit via vrienden of ouders. De Koninklijke Horeca Nederland (KHN) wil dat deze laatstgenoemden wettelijk strafbaar kunnen worden gesteld, omdat het de naleving van het alcoholbeleid door horecaondernemers makkelijker maakt. Naast de naleving die bevorderd wordt, wordt ook de verantwoordelijkheid van de naleving op deze manier eerlijker verdeeld over alle betrokken partijen. Wordt vervolg naar alle waarschijnlijkheid, aangezien het percentage van 90% schrikbarend hoog is.

Verdwijnt het 500 eurobiljet?

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Op 12 februari j.l. hebben de ministers van Financiën de Europese Centrale Bank (ECB) verzocht om te overwegen om het 500 eurobiljet uit omloop te nemen. De voornaamste redenen voor dit verzoek zijn het tegengaan van terrorismefinanciering en de veronderstelling dat het biljet met name in criminele kringen gebruikt wordt. Het uit omloop nemen van een geldbiljet met een grote waarde is in het verleden al vaker voorgekomen. Zo zijn in de Verenigde Staten en Canada dergelijke biljetten al langere tijd uit omloop genomen om eenzelfde reden.

U zult wellicht denken: waarom is een dergelijk biljet tijdens de invoering van de euro in omloop gebracht, terwijl men toen al bekend was met het gebruik ervan in de criminele wereld? Een belangrijke reden was dat destijds het elektronisch betalen nog niet dermate ontwikkeld was, waardoor er nog veel contant geld als betaalmiddel gebruikt werd. Een andere reden was dat het betaalmiddel van voorheen (zoals de gulden in Nederland) ook grote biljetten kende en met de invoering van een 500 eurobiljet de overgang soepeler zou verlopen.

Het verzoek om het 500 eurobiljet uit omloop te nemen ligt praktisch gezien lastig. Zo vertegenwoordigd het totaal aan in omloop zijnde 500 eurobiljetten een straatwaarde van ruim 300 miljard euro. Het vervangen van deze biljetten door kleinere biljetten van € 50 of € 100 vergt dan ook erg veel van de capaciteit van de bankensector alsmede van de productie van biljetten. Mocht de ECB het verzoek honoreren zal de invoering waarschijnlijk gestaag gaan. Het 500 eurobiljet zal dan ook niet per direct verdwijnen, alle verzoeken en motivaties ten spijt.

Bankensector stelt SBR als standaardrapportage voor kredietaanvragen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Per 1 januari 2017 gaan vooraanstaande banken in Nederland, zoals de ABN Amro, ING en de Rabobank Standard Business Reporting (SBR) invoeren als standaard voor het aanleveren van kredietrapportages. SBR staat voor een digitale uitwisseling van gegevens, waarbij de gegevens in een vastomlijnd geheel worden vastgelegd waardoor de efficiëntie en de informatie-uitwisseling verbeterd wordt. Wanneer u als ondernemer volgend jaar dus een kredietrapportage moet indienen, is SBR dus de standaardmethode. Als intermediair beschikken we over de benodigde software om dergelijke rapportages op deze digitale manier te communiceren.

Waar wordt bij uw sollicitatiebrief op gelet?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

De arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren een transitie ondergaan van een vragersmarkt naar een aanbiedersmarkt. Dat wil zeggen dat vandaag de dag de werkgevers een sterke positie hebben ten opzichte van de werknemers, omdat er meer vraag is dan aanbod (met een relatief hoge werkloosheid tot gevolg). Het is voor werkzoekenden dus van belang om met een sollicitatiebrief meteen indruk te maken. Behalve dat het taalgebruik en de grammaticale juistheid in de brief van belang is, besteedt de werkgever ook veel aandacht aan een cv. Hieronder volgt een opsomming van vijf zaken die, gebleken uit onderzoek, het meest doorslaggevend zijn bij de keuze van de uiteindelijke invulling van een vacature (in volgorde van belangrijkheid):
– Ervaring en competenties van de sollicitant;
– Het aantal arbeidsjaren dat de sollicitant voorheen bepaalde functies heeft bekleed;
– De meest recente functie van de sollicitant, evenals de verantwoordelijkheden en titel;
– Het aantal eerdere werkgevers waarbij en eerdere sectoren waarin de klant functies heeft vervuld;
– De gevolgde opleiding en de daarmee vergaarde kwalificaties.

Zowel werkgevers als werknemers hebben baat bij de Startersbeurs

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Begeleiden, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, Subsidie, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het is vandaag de dag lastig voor afgestudeerde jongeren om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt in een functie en binnen een organisatie die past bij de ambities van de jonge starter. Werkgevers hechten namelijk, naast een goede opleiding, steeds meer waarde aan de werkervaring waarover een kandidaat beschikt. Aan deze werkervaring ontbreekt het bij veel afgestudeerde jongeren. Vaak kunnen zij niet meer overleggen dan verschillende stageperiodes.

Om dit probleem aan te pakken is onlangs de Startersbeurs geïntroduceerd die uitkomst zou kunnen bieden. Werkgevers kunnen door deze beurs tegen minimale kosten (€ 500,- netto per maand) gedurende zes maanden, 32 uur per week een leerwerkplaats aanbieden aan ambitieuze, pas afgestudeerde jongeren. De Startersbeurs brengt werkgevers en pas afgestudeerden dichter bij elkaar en biedt daarmee hoop voor beide partijen naar de toekomst. De exacte invulling van de Startersbeurs, zoals de voorwaarden die gesteld worden aan een starter op de arbeidsmarkt, verschilt per gemeente. Wanneer u hier als starter of werkgever een beroep op wilt doen is het dus verstandig om eerst deze voorwaarden te raadplegen.

Positief gestemde verwachtingen detailhandel voor 2016

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De vooruitzichten voor Nederlandse detailhandelaren zijn overwegend positief te noemen. De ABN Amro verwacht dat de verkopen zullen stijgen in 2016 (gemiddeld zo’n 2,25%), maar dat de druk op de winstmarges blijft bestaan. De bedrijven in de detailhandel zullen namelijk last hebben van sterke concurrentie en online verkopen.

Ondanks de positief gestemde verwachtingen, is de wisselkoers een ander belangrijk aandachtspunt voor een bepaalde groep detailhandelaren. De waarde van de euro is sinds april 2014 namelijk met 26% gedaald ten opzichte van de dollar. Producten die in dollars worden ingekocht zijn daardoor duurder. Dit zorgt voor een onzekere factor voor detailhandelaren die goederen importeren vanuit landen met de dollar als betaalmiddel.

Klachtenregen HelloFresh geeft aan dat promotionele acties averechts kunnen werken

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De afgelopen weken was er veel te doen om de cadeaukaarten die HelloFresh verstrekt bij tijdschriften en om de houding van straatverkopers van HelloFresh. Consumenten voelen zich in de maling genomen wat betreft de cadeaukaarten, omdat de kleine lettertjes aangeven dat er verplicht twee maaltijdboxen moeten worden afgenomen. Voor de tweede maaltijdbox wordt ook nog eens het normale tarief in rekening gebracht. De straatverkopers van HelloFresh worden daarnaast als hardnekkig en respectloos ervaren.
Het voorbeeld van HelloFresh geeft aan dat promotionele acties goed opgezet moeten zijn om het gewenste effect te bereiken. Als ondernemer wilt u namelijk de naamsbekendheid vergroten en een breder publiek bekend laten worden met uw producten (of diensten die u verleent). Daarbij zijn met promotionele acties de nodige kosten gemoeid, waarbij het de bedoeling is dat deze kosten zich later dubbel en dwars terugbetalen. Advisering van een professionele partij op dit gebied kan hierbij een belangrijke rol spelen.

Telefoonnummer komt IBAN vervangen

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De Europese Centrale Bank (ECB) wil het overmaken van geld makkelijker maken door telefoonnummers of e-mailadressen te koppelen aan bijbehorende rekeningnummers. Dit initiatief zou het einde betekenen van het IBAN en over drie jaar al in de praktijk kunnen worden gebracht voor Europese transacties. Het IBAN wordt geregeld bekritiseerd doordat het nummer te lang zou zijn en daarnaast ook lastig te onthouden.
Het nieuwe systeem moet het voor gebruikers mogelijk maken om via een mobiele applicatie in de contactenlijst te zoeken op telefoonnummers. Bij het telefoonnummer wordt dan ook het IBAN van die persoon weergegeven. Een andere optie voor de gebruikers is om het IBAN aan het e-mailadres te koppelen.
Dit initiatief is reeds in sommige landen in de praktijk gebracht, maar om het op Europees niveau in te voeren moeten er nog wat obstakels overwonnen worden op technisch en juridisch gebied.

Webverkopen laten een stormachtige ontwikkeling zien

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De invloed van het internet blijft toenemen binnen ondernemend Nederland. Organisaties binnen allerlei sectoren maken er veelvuldig gebruik van. Een belangrijke trend die we tegenwoordig steeds vaker terug zien keren is het gebruik van webwinkels. Het gebruiken van een webshop levert een organisatie vele voordelen ten opzichte van een fysieke locatie. Een belangrijk voorbeeld is dat de webwinkel geen reisafstand als beperking kent, waardoor de organisatie een veel groter achterland kan bedienen. Deze theorie van het grotere achterland wordt ondersteund door cijfers die het CBS recent bekend maakte over de eerste elf maanden van 2015. Organisaties met zowel een fysieke locatie als een webshop (ook wel multi-channelers genoemd) hebben over deze periode namelijk bijna 25 (!) procent meer online omgezet dan over dezelfde periode een jaar eerder. De webshop loont dus en speelt in op de behoeften van de samenleving vandaag de dag.

Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO): een onbegrepen subsidieregeling

By | Subsidie, Zakelijk | No Comments

Binnen veel organisaties speelt men met de gedachte om een innovatief traject op te starten. Dit kan zowel betrekking hebben op de ontwikkeling van producten als op die van productieprocessen. Dat een dergelijk traject een organisatie veel kan brengen behoeft geen uitleg, maar de weg ernaartoe kan lang en onzeker zijn waardoor veel organisaties op voorhand afhaken.
Onze ervaringen wijzen echter uit dat het afhaken op voorhand onterecht is. Organisaties lijken zich namelijk niet bewust te zijn van de WBSO die een tegemoetkoming vormt voor loonkosten en andere kosten (ook wanneer achteraf blijkt dat het traject niet succesvol is geweest). Door gebruik te maken van deze subsidieregeling wordt de financiële drempel aanzienlijk verlaagd, waardoor organisaties tot de conclusie komen dat zij een innovatief traject ten onrechte niet eerder hebben opgestart. De marktomstandigheden vandaag de dag zijn een uitstekend moment om dit traject alsnog op te pakken. De crisis is namelijk net achter de rug, waardoor dit het moment is om de bedrijfsmodellen te heroverwegen. Grijp uw kans.

Toeslagenkaart 2016 gepubliceerd

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Nederland kent veel verschillende toeslagen. Deze toeslagen worden aan het begin van ieder jaar vastgesteld door de Belastingdienst met de bijbehorende grensbedragen. Benieuwd naar de toeslagen voor 2016? De Belastingdienst heeft een overzicht gepubliceerd met de verschillende toeslagen waarvoor men in aanmerking kan komen. Houdt er echter wel rekening mee dat niet alle bedragen en voorwaarden even zwart-wit zijn. Zo is de vraag of u in aanmerking komt voor huurtoeslag ook afhankelijk van de woz-waarde van de verhuurde woning. De toeslagen vraagt u op voorhand eenmalig aan en vervolgens ontvangt u die maandelijks op uw bankrekening. Voor aanvullende informatie over de (aanvraag) van toeslagen kunt u uiteraard contact opnemen met ons kantoor.

Fiscale bijtelling ‘vervuild’ jaarcijfers autodealers over 2015 en 2016

By | Groot- en detailhandel, Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Er wordt voor de autodealers een omzetgroei verwacht van maar liefst 8 procent over 2015 ten opzichte van 2014. Met name het laatste kwartaal van 2015 lijkt een belangrijke rol in deze groei te hebben gespeeld, vanwege bepaalde belastingvoordelen voor zakelijke auto’s waar per 1 januari 2016 niet langer een beroep op kan worden gedaan. Dit vermoeden wordt bevestigd door de cijfers over januari 2016 die bekend zijn gemaakt door Autoweek. Uit de publicatie van Autoweek blijkt dat de autoverkopen in januari 2016 ruim 14 procent lager liggen dan in de maand januari vorig jaar. Door deze ontwikkeling zal het, zonder de beschikking over voldoende bedrijfseconomische kennis, lastig zijn om een bedrijfseconomische vergelijking te maken waar het jaar 2015 in betrokken wordt. Een onjuiste vergelijking kan leiden tot verkeerde investeringen of strategische beslissingen door u als autodealer. Het is daarom van belang dat u zich hier terdege bewust van bent en u goed laat adviseren op dit gebied.

Belastingdienst eindelijk akkoord met een btw-vrijstelling voor osteopaten

By | Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Afgelopen week kwam het bericht dat de Belastingdienst eindelijk akkoord is gegaan met een btw-vrijstelling voor behandelingen op het gebied van de osteopathie. Aan dit akkoord zijn veel discussiemomenten voorafgegaan. Het akkoord dat er nu ligt lijkt echter wel aan strikte voorwaarden onderworpen te zijn, waardoor niet iedere osteopaat voor deze vrijstelling in aanmerking komt. De geformuleerde (cumulatieve) voorwaarden zijn als volgt:
– De behandeling moet zijn uitgevoerd door een osteopaat,
– Die is ingeschreven in het Nederlands Register voor Osteopathie of in het register van de Nederlandse Osteopathie Federatie,
– Waarbij de behandeling is aan te merken als een geneeskundige verzorging van de mens.
Dit akkoord heeft tot gevolg dat de afgedragen btw in het verleden, waarbij tijdig bezwaar tegen de opgelegde aangifte is gemaakt, zal leiden tot een teruggave. Deze uitspraak biedt hoop voor andere (para)medische geneeskundige behandelaars, zoals acupuncturisten, waarbij dergelijke discussies nog altijd lopen. Het is echter wel van belang te zijn dat zij, hangende de discussie, telkens tijdig bezwaar maken tegen de opgelegde aangiften omzetbelasting.

Kogel door de kerk: Verklaring arbeidsrelatie (VAR) definitief afschaft per 1 mei 2016!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Er zal definitief gewerkt gaan worden met modelovereenkomsten voor zzp’ers die sinds eind 2015 al in conceptvormen in omloop zijn. De Eerste Kamer stemde op 2 februari 2016 in met de afschaffing van de VAR per 1 mei aanstaande, waarbij een overgangsfase gedurende één jaar in acht zal worden genomen. De vervangende regeling krijgt de naam ‘Wet Deregulering beoordeling arbeidsrelaties’ (DBA) en moet zzp’ers en organisaties meer zekerheid verschaffen dan haar voorganger. Met deze zekerheid wordt het risico van ‘schijfzelfstandigheid’ bedoeld dat aan de orde is bij de VAR, waarvan de (nadelige) financiële gevolgen op het bordje van de zzp’er terechtkomen. De praktische invulling van de overeenkomsten zal echter nog wel tot wat discussiepunten leiden.

Sociale media speelt opvallend grote rol bij ontslagen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het gebruik van sociale media als LinkedIn, Facebook en Twitter blijft toenemen. Mensen delen vandaag de dag allerlei soorten berichten en media met haar connecties op een bepaald netwerk, waardoor de privacy van jaren geleden allang verleden tijd is. Het is niet langer zo dat sociale media alleen persoonlijke accounts kent, want ook bedrijvenaccounts steken meer en meer de kop op. In oktober 2015 bracht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten dat twee derde van de bedrijven sociale media gebruikt. De aanwezigheid van bedrijvenaccounts heeft tot gevolg dat de werkgever vandaag de dag ook beter op de hoogte is van het doen en laten van werknemers buiten (maar ook binnen) werktijd. Het is belangrijk dat werknemers zich dit goed realiseren. In januari kwam de Volkskrant namelijk met een bericht dat het aantal ontslagen door een verkeerde opmerking op een sociaal medium stijgt. Het zou maar liefst bij 10 procent van het aantal ontslagen een rol spelen. Wees dus gewaarschuwd als werknemer.

Schadepost van tienduizenden euro’s (!) dreigt voor tienduizenden hypotheekoverstappers

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Particulieren | No Comments

Het zal niemand ontgaan zijn dat de laatste jaren de eisen op hypothecair gebied aangescherpt zijn. De gevolgen hiervan uiten zich enerzijds in striktere voorwaarden voor het verstrekken van een hypotheek en anderzijds in een beperking van de fiscale tegemoetkoming.
Deze wijzigingen hebben ertoe geleid dat de fiscale wetgeving rondom het eigenwoningbezit steeds complexer is geworden, niet in de laatste plaats voor hypotheekoverstappers. Dat de beschikking over voldoende fiscale kennis op dit gebied van groot (fiscaal) belang is, behoeft geen uitleg. In dit licht is de stichting Hypotheekclaim dan ook tot de opvallende conclusie gekomen dat maar liefst tienduizenden hypotheekoverstappers mogelijk verkeerd zijn voorgelicht door hun hypotheekadviseur.

Lees verder

Wanbetalers komen voortaan op een zwarte lijst

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het komt nog te vaak voor dat grote bedrijven facturen aan kleinere toeleveranciers te laat betalen. Momenteel wordt een factuur gemiddeld na 36,5 dagen betaald, maar negatieve uitschieters komen nog te vaak voor, aldus MKB-Nederland. Het tijdig betalen van facturen aan kleinere toeleveranciers verbetert in het algemeen de liquiditeitspositie van deze leveranciers met een positief effect voor de economie in het algemeen. Kleinere ondernemers bekleden namelijk een belangrijke positie binnen de Nederlandse economie.

Volledig elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst in 2022

By | Algemene diensten (P), Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Fiscale werkzaamheden, Particulieren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Vorig jaar berichtten wij al over de overheidsbeslissing om in de toekomst over te gaan stappen op uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. Een exact tijdspad was destijds nog niet uitgestippeld, maar hier is deze week verandering in gekomen middels een brief van staatssecretaris Wiebes (d.d. 26-01-2016).
Wiebes beschrijft in deze brief een tijdspad dat in totaal vijf tot zeven jaar in beslag zal nemen. Er zal dan ook pas rond 2022 sprake zijn van uitsluitend elektronisch berichtenverkeer. De fase voorafgaand aan dit moment zal een stapsgewijze invoering inhouden van het digitale berichtenverkeer. Zo staat voor 2017 het uitnodigen van de aangifte inkomstenbelasting, de voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en de definitieve aanslagen inkomstenbelasting op de agenda.

Wegwijzer voor toekomstbestendige en slimmere bouwsector

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Op 13 januari is bij de lancering van de Bouwcampus de Themakaart Bouw gepresenteerd met daarop de 12 belangrijkste ‘smart’ thema’s die als eerste stap dienen voor een slimmere bouwsector.
De “gouden bouwdriehoek” bestaande uit opdrachtgevers, opdrachtnemers en kennisinstellingen zijn immers van mening dat het beter kan; voor mens, milieu en economie. De kaart is het resultaat van gezamenlijk denkwerk. De Themakaart Bouw geeft de belangrijkste thema’s weer voor de komende jaren, en de doelen en onderwerpen die duiding geven aan een thema.

Eén van de thema’s op de kaart is Smart Business, hierbij moet u denken aan het versterken van de (innovatie)kracht van de bouwsector, het realiseren van cultuurverandering, en de introductie van nieuwe financieringsmodellen. Benieuwd naar uw financieringsmogelijkheden? BNR heeft kennis van (financierings-)zaken en gaat dan ook graag met u in gesprek.

Als PDF bestand is de Themakaart Bouw bijgevoegd (bron: http://www.bouwendnederland.nl).

Themakaart Bouw

Gebruik van elektronisch betalen blijft toenemen

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Bouwnijverheid, Dienstverlening, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Particulieren, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Als ondernemer lijk je inmiddels haast niet meer zonder een pinautomaat te kunnen. Consumenten geven namelijk meer en meer de voorkeur aan deze betaalwijze. Zo werd er in 2015 in totaal ruim 3,2 miljard keer met de pinpas betaald. Logisch gevolg van deze vele pinbetalingen is dat er minder geld in kas is en dat verlaagt het risico dat ondernemers lopen wat betreft diefstal. Heeft u als ondernemer nog geen pinautomaat aangeschaft? Het is de investering waard en velen gingen u met succes voor.

Het geheim van een goede rittenregistratie

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Bent u een ondernemer of werknemer en heeft u een zakelijke auto tot uw beschikking? Dan heeft u ongetwijfeld al eens overwogen om een rittenregistratie bij te houden. In veel gevallen zal het bij deze overweging zijn gebleven, omdat er dan maximaal 500 privékilometers mogen worden gereden met het vervoermiddel op jaarbasis en het bijhouden van een rittenregistratie administratieve rompslomp betekent. Het fiscale nadeel dat het niet bijhouden van een registratie tot gevolg heeft, wordt dan ook vaak voor lief genomen.

Er is echter ook een aanzienlijke groep ondernemers en werknemers die wel een rittenregistratie bijhouden en daar ook de fiscale vruchten van plukken. Hieronder volgt een opsomming van gegevens die in uw rittenregistratie 2016 naar voren moeten komen om met succes een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aan te kunnen vragen:
– Het merk, type en kenteken van de auto;
– De periode waarin de auto ter beschikking stond van de ondernemer c.q. werknemer;
– Per autorit:
* de datum;
* begin- en eindstand kilometerteller;
* het adres van zowel het vertrekpunt als de plaats van aankomst;
* het karakter van de rit (privé of zakelijk);
* De gereden route wanneer deze afwijkt van de meest gebruikelijke route (het aantal privékilometers moet, indien aan de orde, specifiek vermeld worden).

Wereldwijde economische ongelijkheid blijft groeien

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

De economische ongelijkheid binnen de wereld blijft groeien. Uit onderzoek van Oxfam Novib blijkt namelijk dat de 62 rijkste personen ter wereld evenveel vermogen bezitten als de armste helft van de wereldbevolking. Een belangrijke oorzaak voor deze ongelijkheid is weggelegd voor het belastingontduikende gedrag van grote bedrijven als Starbucks en Apple die met behulp van internationale belastingconstructies gebruik maken van de mazen van de wet. Behalve bedrijven zijn ook extreem rijke mensen hier op vergelijkbare manier debet aan.

Onroerendezaakbelasting biedt uitkomst voor begroting gemeente

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Iedere gemeente heeft te maken met een jaarlijkse begroting. Net als bij een onderneming is het ook voor een gemeente van belang om de begroting sluitend te kunnen maken. Een belangrijke rol hierbij is weggelegd voor de diverse belastingen en heffingen, zoals de onroerendezaakbelasting. Zo blijkt uit onderzoek dat gemeenten die in financiële problemen verkeren in 2016 de onroerendezaakbelasting (ozb) zullen inzetten om tot een sluitende begroting te komen. Het Rijk stelt jaarlijks een norm vast waarmee de ozb in alle gemeenten gezamenlijk maximaal mag stijgen. Doordat veel gemeenten onder deze norm blijven, zijn andere gemeenten in de gelegenheid om deze norm te ontstijgen. Een gemeente die de norm (2016: 1,57%) ontstijgt is Breda.

Voorsprong van Nederland als vestigingsklimaat slinkt

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De aantrekkelijkheid van vestigingsklimaten neemt wereldwijd toe, dankzij een dalende totale belastingdruk, een dalend aantal belastingen en doordat de fiscale verplichtingen voor burgers en bedrijven minder tijdrovend worden. Nederland was jarenlang een voorloper op dit gebied, maar blijft momenteel wat achter bij deze ontwikkeling. Het gevolg is dat de voorsprong die wij op dit gebied hadden slinkt. Er is Nederland dan ook veel aan gelegen om deze voorsprong te behouden, mede door de werkgelegenheid die het met zich meebrengt. De mogelijkheden om het fiscale klimaat in Nederland te verbeteren, moeten dan ook serieus overwogen worden.

Aantrekken woningmarkt zal gaan afzwakken

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen tijd zijn er her en der veel berichten verschenen over de groei die de woningmarkt doormaakt. Het toekomstige perspectief geeft echter aan dat dit groeitempo wel zal gaan afzwakken. Waar de stijging van het aantal huizentransacties in 2015 ten opzichte van 2014 maar liefst 15 procent was, zal dit in 2017 nog maar 2,5 procent zijn.

Nederlander eet vaker buitenshuis

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Nederlanders hebben vorig jaar 643 miljoen euro meer uitgegeven aan eten en drinken buiten de deur dan in 2014.
Dat komt volgens het FoodService Instituut Nederland (FSIN) doordat het consumentenvertrouwen toenam, maar ook veranderingen in het consumptiegedrag van mensen speelden een rol.
De stijging van de uitgaven aan buitenhuisconsumptie betekent niet dat het alle horecabedrijven weer voor de wind gaat. Veel cateraars en horecazaken zouden het moeilijk hebben, terwijl anderen het ‘extreem goed’ doen. Dat komt volgens het FSIN doordat de consument steeds vaker de uitersten van de markt opzoekt.
Dat zou betekenen dat de bovenkant van de markt, met ‘gepersonaliseerde gerechten en premium producten’ de komende jaren belangrijker wordt. Het kennisinstituut verwacht ook dat consumenten vaker zullen gaan voor het echte voordeelgevoel, waardoor er meer discountachtige segmenten ontstaan.

Volop kansen in de waterbouw

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Om overstromingen zoals recentelijk in Groot-Brittannië te voorkomen kent Nederland een Hoogwaterbeschermingsprogramma. Dijkversterkingen maken onderdeel uit van dit Deltaprogramma. Tot 2028 worden jaarlijks honderden miljoenen vrijgemaakt voor dergelijke projecten. Een vraag die reist is of de projectorganisaties van vandaag de dag het enorme werkvolume aan zullen kunnen. Cijfers van Netherlands Water Partnership tonen aan dat de watersector de komende jaren behoefte heeft aan minstens 2330 nieuwe mensen en te kampen heeft met een vervangingsvraag van 47740 fte, door de uitstroom van gepensioneerden. Kortom, de waterbouw sector is een markt met perspectieven.

Meer fusies en overnamen in 2015

By | Algemene diensten (Z), Bedrijfsoverdracht, Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft het afgelopen jaar een totaal van 429 fusies en overnames geregistreerd. Hoewel dit nog niet in de buurt komt van de aantallen in de periode tot 2009 (destijds waren er gemiddeld 600 per jaar) lijkt het laagterecord bereikt. De meeste registraties vonden plaats in de sectoren industrie en dienstverlening (respectievelijk 32 procent en 30 procent).

De cao-lonen zijn in jaren niet meer zo gestegen als in 2015

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Dienstverlening, Eenmanszaak, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Waar in 2014 de stijging van de cao-lonen nog 0,9 procent was, kende 2015 een gemiddelde stijging van 1,4 procent. De grootste toename werd waargenomen in de publieke sector, te weten 2,3 procent. Cao-lonen in de financiële dienstverlening vertoonden daarentegen de minste stijging (0,7 procent). Deze laagste stijging is nog altijd hoger dan de inflatie in 2015 van 0,6 procent. Het was de laagste inflatie sinds jaren wat met toe te rekenen was aan de prijsdalingen in gas, elektriciteit en autobrandstoffen.

Aantal windmolens in Nederlands landschap neemt toe

By | Particulieren | No Comments

In 2015 zijn er weer veel windmolens bijgekomen in Nederland. Het is een trend die al langer zichtbaar is, maar nog nooit nam de capaciteit die deze windmolens voortbrengen in één jaar zo sterk toe. De toegenomen capaciteit maakt het mogelijk dat er per eind 2015 maar liefst 473.000 huishoudens meer voorzien kunnen worden van deze milieuvriendelijke energie dan in 2014. Ook in de toekomst zullen de windmolens een speerpunt zijn binnen de Nederlandse politiek. In 2020 wil men namelijk 4 miljoen huishoudens kunnen voorzien van dergelijke energie (per eind 2015 waren dit 2,4 miljoen huishoudens). Een grote kans dus dat ook uw huishouden (in de toekomst) gebruik zal maken van duurzame energie.

Wilt u er een (plastic) tasje bij?

By | Groot- en detailhandel, Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Dit is een veel gehoorde zin bij het afrekenen van de boodschappen in een winkel. Vanaf 1 januari is hier grote verandering in gekomen. Per 1 januari is de gratis verspreiding van plastic tassen namelijk verboden. Winkeliers moeten naar alternatieven zoeken of een vergoeding vragen voor de plastic tas. Het verbod geldt niet voor de bescherming van etenswaren of het tegengaan van voedselverspilling. Is uw winkel al over? Er is aangekondigd dat inspecteurs extra gaan controleren op naleving van het plastic tasjesverbod.

Is die zzp’er eigenlijk een werknemer in loondienst?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Onlangs heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan in een drietal zaken die waren aangespannen door ‘zelfstandige’ pakketbezorgers van PostNL. De pakketbezorgers hadden een overeenkomst van opdracht (vervoerdersovereenkomst) getekend met PostNL. PostNL beëindigt deze overeenkomst, maar de pakketbezorgers menen dat er een arbeidsovereenkomst tot stand is gekomen en spannen een rechtszaak aan. Een kansloze missie voor de pakketbezorgers nu zij geen arbeidsovereenkomst zijn aangegaan?
Het arbeidsrecht zit complexer in elkaar. Het hangt namelijk van de omstandigheden af, of er sprake is van een arbeidsovereenkomst. Niet alleen de bedoeling van partijen bij het aangaan van de overeenkomst is van belang, ook hoe partijen aan deze overeenkomst uitvoering geven is belangrijk. Wanneer partijen ieders gelijken zijn, dan zal de rechter meer de nadruk leggen op wat partijen voor ogen stond. Maar in een zaak als deze, waar pakketbezorgers het opnemen tegen het grote PostNL, zal de rechter meer de nadruk op de feitelijke invulling van de overeenkomst leggen. Doordat PostNL de enige opdrachtgever is en de pakketbezorgers zich van alles laten voorschrijven (zoals uitvoering en naleving van taken, materiële eisen etc.), kan er in de ogen van de rechtbank niet gesproken worden van vrij en zelfstandig ondernemerschap. In twee van de drie zaken geeft de rechter de pakketbezorgers gelijk en bestempelt de overeenkomst als een arbeidsovereenkomst.
Maak uw bedrijf ook gebruik van zzp’ers en komt het opdrachtgeverschap overeen met deze geschetste situatie? Laat u zich dan bij beëindiging van de overeenkomst niet verrassen door het arbeidsrecht en laat u bijstaan door een arbeidsrechtjurist. Voorkom een eventuele ontslagvergoeding!

Over het waarom van online boekhouden

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Online, Startende onderneming, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

De invloed van automatisering op administratief gebied blijft toenemen. Een belangrijke rol in deze ontwikkeling is weggelegd voor het online boekhouden. Steeds meer ondernemers kiezen voor deze nieuwe manier van boekhouden, vanwege de vele voordelen die het biedt. De tegenargumenten die nog bestaan in ondernemend Nederland lijken overtuigender dan dat ze zijn. In dit nieuwsbericht daarom aandacht voor de voors en tegens van het online boekhouden.
Lees verder

Publicatietermijn 1 maand ingekort

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Zakelijk | No Comments

Met ingang van boekjaar 2016 is de publicatietermijn ingekort van (nu) 13 maanden, naar (dan) 12 maanden. Dit betekent dat de jaarrekening 2016 uiterlijk op 31 december 2017 gepubliceerd dient te zijn en niet op 31 januari 2018. Houd de ingekorte publicatietermijn goed in de gaten. Immers anders ontstaat er een risico van bestuurdersaansprakelijkheid.

Horeca ziet omzet verder toenemen

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Hotels, restaurants, snackbars en cafés hebben in het derde kwartaal wederom goede zaken gedaan. In de horeca is al tweeënhalf jaar sprake van omzetgroei. Het lukte de branche afgelopen kwartaal opnieuw om meer consumpties en overnachtingen aan de man te brengen dan een kwartaal eerder, tegen hogere prijzen. De totale omzet lag 1,3 procent hoger dan in het voorgaande kwartaal. Vergeleken met een jaar eerder noteerde de horeca een plus van ruim 6 procent. De omzet van cafés steeg in het derde kwartaal met 0,7 procent en ook het aantal verkochte consumpties nam hier licht toe. De laatste drie kwartalen bestellen cafébezoekers weer meer drankjes en snacks. Verder noteerden ook restaurants 0,7 procent omzetgroei. Snackbars, inclusief lunchrooms en ijssalons, zetten 0,6 procent meer om.

Eindejaarstip (9) – Werkkostenregeling (WKR)

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Algemeen
Vanaf 2015 is het verplicht om als werkgever de WKR toe te passen. Deze regeling beoogd de regelingen rondom vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers te versimpelen. Momenteel bestaat er echter nog de nodige onduidelijkheid over de praktische invulling ervan. Dit is een reden dat veel werkgevers bang zijn om de beschikbare vrije ruimte van 1,2% van de totale loonsom op jaarbasis te overschrijden. Laat u echter goed voorlichten en het zal blijken dat deze terughoudendheid nergens voor nodig is. Het is toch zonde om deze vrije ruimte zomaar onbenut te laten? Wij willen u om deze reden wijzen op een aantal aandachtsgebieden binnen de WKR. Met name aan het einde van het jaar kan dit extra interessant zijn voor u als werkgever. Let bij de WKR goed op de vereiste dat het moment van vergoeding c.q. verstrekking uiterlijk 31 december 2015 is. Een beroep doen op uw WKR 2015 is namelijk niet met terugwerkende kracht mogelijk!

Bonus voor directeur-grootaandeelhouder
Bent u directeur-grootaandeelhouder en heeft u nog ruimte over in uw vrije ruimte? Benut deze ruimte dan door belastingvrij een bonus aan uzelf uit te keren. De Belastingdienst toetst dit doorgaans aan het gebruikelijkheidscriterium, waarin onder meer gekeken wordt of u in het verleden ook dergelijke bonussen heeft uitgekeerd. Blijft u met uw bonusuitkering echter onder de grens van € 2.400 per persoon, dan merkt de Belastingdienst deze bonus hoe dan ook als gebruikelijk aan. Laat deze kans niet schieten!

Richt een personeelsfonds op
Heeft u een personeelsfonds opgericht? Dan bent u er wellicht al mee bekend dat uitkeringen en verstrekkingen onder bepaalde voorwaarden belastingvrij kunnen zijn. Zo heeft u de mogelijkheid om uw werknemers te steunen in financieel wat mindere tijden. Eén van de voorwaarden is de eis dat tussen het moment van oprichting en het jaar van uitkering de werkgever niet meer mag hebben bijgedragen dan de gezamenlijke bijdrage van de werknemers. Heeft u nog geen personeelsfonds opgericht? Richt deze dan nog in 2015 op en maak er volgend jaar al gebruik van!

Oud- of nieuwjaarsborrel op kantoor
Een belangrijk speerpunt binnen de WKR zijn de personeelsfeesten die door het jaar heen georganiseerd kunnen worden. Met het einde van het jaar in zicht organiseert u wellicht een eindejaarsborrel. Hoe kunt u dit het beste in het vat gieten? Wanneer u de vrije ruimte voor 2015 vrijwel geheel benut heeft, is het fiscaal gezien voordeliger om de borrel op de werkplek te houden. Een personeelsfeest op de werkplek vindt namelijk belastingvrij plaats onder de WKR voor zover het hapjes en drankjes betreft. Heeft u nog voldoende ruimte over? Dan zijn er geen fiscale beperkingen om hier een andere locatie voor te gebruiken.

Eindejaarstip (8) – Mini one stop shop-regeling (MOSS-regeling)

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk om, onder voorwaarden, de btw-melding en de betaling van Europese btw over het verrichten van grensoverschrijdende telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten via één te land te laten verlopen, zoals Nederland. Dit is vastgelegd in de MOSS-regeling. Wilt u hier per 1 januari 2016 aan deelnemen? Vul dan vóór 31 december 2015 het formulier ‘Verzoek registratie in Nederland voor betalen btw in EU-landen’ in en verstuur het tevens voor die datum digitaal naar de Belastingdienst. Het grote voordeel van deze regeling is dat het u minder administratieve rompslomp bezorgd.

Eindejaarstip (7) – Bepaalde geneesmiddelen worden voortaan tegen 21% belast

By | Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Een belangrijke btw-wijziging voor bedrijven is dat vanaf 1 januari 2016 over sommige geneesmiddelen niet langer 6% btw wordt geheven, maar een tarief 21%. Een geneesmiddel blijft slechts tegen 6% belast als daarvoor een handelsvergunning in het kader van de Geneesmiddelenwet is afgegeven. Waarschijnlijk heeft u als ondernemer ook een EHBO-doos tot uw beschikking. Bij een EHBO-doos is het verplicht om de inhoud tijdig te vervangen wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken. Blijkt dat bepaalde geneesmiddelen vervangen moeten worden? Stel dit dan niet uit tot 1 januari 2016 en voorkom zodoende het risico dat u eventueel loopt voor de tariefsverhoging.

Eindejaarstip (6) – Toepassing kleineondernemersregeling (KOR)

By | Algemene diensten (Z), Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Indien u btw-plichtig bent én de rechtsvorm waarin uw onderneming gedreven wordt als een natuurlijk persoon wordt aangemerkt (zoals de eenmanszaak of vennootschap onder firma), komt u mogelijk in aanmerking voor de KOR. Met deze regeling hoeft u een deel van de verschuldigde btw niet te vergoeden. U komt hiervoor in aanmerking als u op jaarbasis maximaal € 1.883 aan btw (na aftrek van voorbelasting) verschuldigd bent. Er geldt zelfs een vermindering tot 100% indien u op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan btw bent verschuldigd.

Eindejaarstip (5) – Investeringsaftrek

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Heeft u in 2015 voor meer dan € 2.300 geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen? Dan heeft u recht op een investeringsaftrek! Tot aan een bedrag van ca. € 55.000 is 28 procent van het geïnvesteerde bedrag aftrekbaar. De investeringsaftrek kent drie verschillende vormen: de energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Met name in de periode rondom de jaarwisseling kan het interessant zijn om een bepaalde investering juist naar voren te halen of uit te stellen tot na 1 januari 2016. Let op dat voor de investeringsaftrek het moment van het aangaan van de verplichting ter zake van de aanschaf van een bedrijfsmiddel leidend is! Een voorbeeld hiervan is de acceptatie van een geldige offerte.

Herinvesteringsreserve (HIR)
Mogelijk heeft u een bedrijfsmiddel verkocht en bent u van plan om hier binnen de eerstvolgende drie jaren een vervangend bedrijfsmiddel voor aan te schaffen. Wanneer u bij de verkoop van het bedrijfsmiddel een boekwinst maakt, kun u er voor kiezen om een HIR te vormen en zodoende de belasting die eigenlijk rust op de boekwinst uit te smeren over meerdere jaren!
Heeft u in het verleden een HIR gevormd voor een gerealiseerde boekwinst en verstrijkt per 31 december 2015 de driejaarstermijn? Zorg dan dat u voor deze datum het vervangende bedrijfsmiddel aanschaft om de HIR niet te verliezen.
Wilt u een bedrijfsmiddel dat u heeft aangeschaft in 2011, en waar u destijds investeringsaftrek op heeft geclaimd, desinvesteren (bijvoorbeeld door over te gaan tot een verkoop van het bedrijfsmiddel)? Wacht dan even tot na 31 december 2015 om geen rekening te hoeven houden met de desinvesteringsbijtelling.

Eindejaarstip (4) – Vermogen verzwegen?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Er geldt een inkeerregeling om verzwegen inkomsten, vermogen of een erfenis over de laatste twee jaren alsnog boetevrij bij de Belastingdienst aan te geven. Wanneer u deze twee jaren laat verstrijken en dán pas in actie komt, bent u wel een boete verschuldigd maar kan de Belastingdienst wel besluiten om deze boete te matigen. Mocht u besluiten geen gebruik te maken van deze mogelijkheid riskeert u een boete die kan oplopen tot wel 300% van het aanslagbedrag!

Eindejaarstip (3) – Zorg voor een lage vermogensgrondslag

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Uw vermogen kunt u op verschillende manieren beheren. Zo is het mogelijk om te beleggen in effecten, te investeren in onroerend goed of te parkeren op een bankrekening. Hoewel de eerste twee manieren van vermogensbeheer in het algemeen voor langere termijn vaststaan, bent u met het vermogen dat u op uw bankrekening heeft staan redelijk flexibel om in een kort tijdsbestek extra betalingen te doen. Deze flexibiliteit is een uitstekende mogelijkheid om uw box 3 vermogen per 1 januari 2016 zo laag mogelijk te laten zijn. Dit kan u verschillende voordelen opleveren, zoals een lagere belastingaanslag en het recht op hogere toeslagen. Een aantal manieren om uw box 3 grondslag te verlagen, zijn:
– Doe een schenking aan uw kinderen. Op dit moment niet genoeg vermogen dat liquide is? Overweeg om een papieren schenking te doen;
– Groene beleggingen aangaan (dit levert u tevens een extra heffingskorting op);
– Zorgverzekering in één keer betalen (dit levert u tevens een betalingskorting op);
– Betaal kleine schulden of ontvangen rekeningen voor 31 december 2015.

Eindejaarstip (2) – Woning kopen of verkopen rondom jaarwisseling

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Aan- of verkoop eigen woning rondom de jaarwisseling
De woningmarkt is weer aan het aantrekken en er worden dan ook een toenemend aantal woningtransacties voltooid. Mogelijk bevindt u zich momenteel midden in het proces. Het is in dat geval raadzaam om de overdracht slim te plannen rondom de jaarwisseling.
Verkoopt u uw eigen woning, maar koopt u niet direct een nieuwe woning? Laat de overdracht dan pas na 1 januari 2016 plaatsvinden bij de notaris om zodoende de belastingheffing in box 3 eenvoudig te voorkomen.
Bent u de koper van de eigen woning en wendt u hier eigen geld voor aan? Maak u dan sterk om de overdracht bij de notaris al voor 1 januari 2016 plaats te laten vinden. U voorkomt hiermee namelijk eenvoudig belastingheffing in box 3.

Eindejaarstip (1) – Aftrekbare premies

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Aftrekbare premies

Breng uw lijfrentepremie in aftrek
Koop dit jaar nog een lijfrente of stort uw premie af op uw lijfrentespaarrekening. De jaarlijks ingelegde premie is namelijk aftrekbaar van uw inkomen in box 1 in uw aangifte inkomstenbelasting. Aan deze aftrekmogelijkheid zijn wel twee voorwaarden verbonden:
– De ingelegde lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als u deze premies ook daadwerkelijk betaald heeft in 2015.
– De ingelegde lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als de totale inleg het pensioentekort over 2015 niet ontstijgt. Het is daarom belangrijk om uw pensioentekort met de juiste gegevens, uw inkomen over het voorgaande jaar, te berekenen.

Alimentatieaftrek
Als u gescheiden bent of duurzaam gescheiden leeft, heeft u mogelijk een verplichting tot het betalen van partneralimentatie. Dit is een bijdrage in de kosten van het levensonderhoud van uw ex-partner. Deze betalingen zijn voor u aftrekbaar van uw inkomen. Houd bij de betaling over december 2015 wel rekening met de fiscale eis die stelt dat de betaling ook daadwerkelijk in 2015 voldaan moet zijn. Wanneer u de alimentatie over december 2015 pas op 4 januari 2016 overmaakt, moet u een jaar wachten vooraleer het bedrag aftrekbaar is van uw inkomen!

Belgische kilometerheffing op komst!

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

België zal op 1 april 2016 een kilometerheffing invoeren voor vrachtverkeer. Wat betekent het voor de Nederlandse transportsector? TLN heeft berekend dat de te betalen tol in België tot een kostenverhoging van ongeveer vijftig miljoen euro per jaar voor de Nederlandse transportsector zorgt. Iedere vrachtauto(combinatie) waarvan het trekkend voertuig zwaarder is dan 3,5 ton moet vanwege deze invoering vanaf 1 april 2016 zowel op tolplichtige als niet-tolplichtige wegen een werkende On Board Unit (OBU) hebben op het moment dat deze België in rijdt. De boete voor het rijden zonder werkende OBU is fors: € 1.000 per overtreding. Na staandehouding heeft een chauffeur drie uur de tijd om alsnog een OBU aan te schaffen en vanaf dat moment de kilometerheffing te gaan betalen. Na het verstrijken van deze drie uur loopt de chauffeur wederom het risico om aangehouden te worden Wordt zij ná drie uur wederom aangehouden, volgt er wederom een boete van € 1.000. Er zit geen limiet op het aantal boetes! Zorg dus dat u goed voorbereid bent op 1 april 2016 en voorkom ongewenste verrassingen!

Als MKB-er meedingen om een aanbesteding? Laat je vooraf goed informeren.

By | Subsidie | No Comments

Waar in 2012 nog driekwart van de aanbestedingen werd vergeven op basis van prijs is mede door de nieuwe aanbestedingswet de nadruk komen te liggen op de kwaliteit. Door het onafhankelijke Aanbestedingsinstituut worden jaarlijks alle openbare aanbestedingen beoordeeld en daarbij valt op dat tegenwoordig bij twee derde van de aanbestedingen de kwaliteitscriteria de doorslag geven. Echter, de problemen rondom kwaliteitscriteria zijn niet minder geworden: het opstellen van een bestek of plan van aanpak werkt vaak kostenverhogend en biedt geen ruimte om je als bedrijf te onderscheiden. Deze trend is in het nadeel van het midden- en kleinbedrijf, die meestal prima weten hoe een klus geklaard moet worden, maar minder thuis zijn in het netjes formuleren van de aanpak. Omdat daarnaast bij slechts één op de negen aanbestedingen de ontwerpkosten vergoed worden is het voor MKB-ondernemers van belang om vooraf te bepalen of je er goed aan doet om bij een aanbesteding te investeren in een plan van aanpak. Ben je voornemens om mee te dingen bij een aanbesteding? BNR helpt u graag op weg.

Goed voor het milieu én goed voor uw portemonnee!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Voor vermogende particulieren is het interessant om eens te kijken hoe de box 3-grondslag verlaagd kan worden. Waarschijnlijk heeft u hierbij nog niet gedacht aan de mogelijkheid om groene beleggingen te nemen. Deze mogelijkheid is om meerdere redenen echter zeer interessant! Zo geldt voor alleenstaanden een vrijstelling tot € 56.928. Voor gehuwden en fiscaal partners bedraagt het vrijgestelde bedrag zelfs € 113.856. Daarnaast kunt u een heffingskorting tegemoet zien van 0,7% van het vrijgestelde bedrag! Een groene belegging is dus niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor uw portemonnee!

Pas op! Openstaande btw-schulden kunnen leiden tot een boekenonderzoek!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Sinds 2013 is de Belastingdienst intensief aan het controleren op openstaande btw-schulden bij ondernemers. De grens van honderdduizend gecontroleerde ondernemers was afgelopen voorjaar reeds ruim gepasseerd en dus kan gesproken worden over een grondige aanpak. De aanpak blijkt tevens effectief gezien het resultaat van ruim 200 miljoen euro aan opgelegde achterstallige aanslagen die dit beleid inmiddels heeft opgeleverd. Doordat de Belastingdienst veel actiever is gaan controleren op achterstallige btw-schulden, is het belang van het indienen én betalen van een suppletieaangifte erg belangrijk. Wanneer de openstaande btw-schuld hoger is dan € 50.000 kan het bedrijf naar verluid zelfs rekenen op een boekenonderzoek. Zorg daarom dat u in geval van achterstallige btw-schulden zorg draagt voor een tijdige betaling!

Zorg voor behoud digitale gegevens kassaregistratiesystemen!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, Groot- en detailhandel, Horeca, Overige sector, Sectoren, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Het jaar 2015 zit er bijna weer op en wellicht bent u er een voorstander van om niet al te veel detailgegevens uit oudere jaren binnen uw kassaregistratiesysteem te bewaren. In principe is het overzichtelijk houden van een registratiesysteem alleen maar goed. Wij willen u, wellicht ten overvloede, echter wel op uw verplichting wijzen om uw administratie gedurende 7 jaren te bewaren. De Belastingdienst maakt hierbij geen uitzondering voor kassaregistratiesystemen met onvoldoende geheugencapaciteit. Zorg in beide gevallen dus altijd voor een back-up van de betreffende gegevens!

Groothandels moeten ondernemerschap aanspreken om in 2016 de verwachte groei te kunnen realiseren

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Het herstel van de Nederlandse economie verloopt volgens plan, zo ook binnen de groothandel. De organisaties die in deze sector opereren, varen namelijk wel bij de toenemende dynamiek. In 2016 wordt voor de totale sector een groei verwacht van maar liefst 3,5%, aldus de Rabobank. Een kanttekening die hier echter bij geplaatst moet worden is dat een omzetstijging niet voor iedere organisatie een uitgemaakte zaak is, vanwege de prijsdruk die inherent is aan deze markt. Groothandels moeten hun ketenpositie namelijk zien te versterken, waardoor er meer marge behaald kan worden. Er wacht deze groep organisaties dus een interessante uitdaging.

Is ‘MijnOverheid’ die van jou?

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De blauwe envelop gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats gaat de Belastingdienst communiceren via de Digitale Berichtenbox op MijnOverheid. De Belastingdienst stapt gefaseerd over naar digitale berichtgeving. De voorschotberekeningen Toeslagen hebben in december 2015 de primeur. Zorg ervoor dat u uw berichten op MijnOverheid niet mist! Zeker wanneer de belastingaanslagen digitaal worden verzonden en u hiervan niet op de hoogte bent. Het missen van berichten op MijnOverheid kan u dan letterlijk duur komen te staan! Wilt u meer te weten komen over hoe u uw MijnOverheid-account kunt activeren of hoe u anderen kunt machtigen om uw berichten te ontvangen? De adviseurs van BNR helpen u graag verder!

Zwartspaarders en belastingontduikers liggen vanaf 2016 meer dan ooit onder een vergrootglas

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren, Zakelijk | No Comments

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse fiscus tot twee keer toe een inkeerregeling als tegemoetkoming aangeboden onder de zwartspaarders en belastingontduikers. De regeling bood deze groep belastingplichtigen de mogelijkheid om vermogen dat tot op dat moment nog niet bekend was bij de fiscus, alsnog met terugwerkende kracht in de aangiften inkomstenbelasting te verwerken. Over de gederfde belastinginkomsten voor de fiscus was men vervolgens wel de nodige belastingrente verschuldigd, maar de bijbehorende boete bleef achterwege. Feitelijk werden de zwartspaarders en belastingontduikers gedurende de perioden waarin deze regeling gold dus gelijk gesteld aan belastingplichtigen die haar aanvankelijke aangiften te goeder trouw hadden ingediend, maar door een novum of andere inzichten deze aangiften wensten te herzien. Hoewel velen een beroep hebben gedaan op deze inkeerregeling is de verwachting dat er nog steeds een grote groep belastingontduikers resteert.

Belastingontduiking wordt door de hele internationale gemeenschap als een groot probleem gezien. Inmiddels zijn de handen ineen geslagen om belastingontduiking grootschalig te kunnen bestrijden. Zo hebben reeds ruim 90 landen, waaronder Nederland, toegezegd om per 2016 automatisch informatie uit te gaan wisselen. Wat betreft de EU zal het uitwisselen van deze gegevens naar verwachting in september 2017 plaatsvinden. Tot die tijd zullen de Nederlandse belastingontduikers dus meer dan ooit vrezen voor een fikse naheffingsaanslag. Behalve de internationale aanpak wordt ook op nationaal gebied hier steeds meer aandacht aan besteed. Door het inzetten van de moderne communicatiemiddelen en het uitvoeren van specifieke analyses verkrijgt de fiscus steeds meer inzicht in het ontduiken van belasting. Dit zal met de nodige gevolgen gepaard gaan.

Hoe werkt de voorlopige aanslag 2016?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Het aanvragen van voorlopige aanslagen vindt plaats op vrijwillige basis. Zowel bij te betalen bedragen als te ontvangen bedragen, zoals de teruggaaf van hypotheekrenteaftrek, wordt hier met grote regelmaat gebruik van gemaakt. Voordelen die het met zich meebrengt zijn enerzijds de mogelijkheid om het totale bedrag te mogen voldoen in elf deelbetalingen en anderzijds de tijdige teruggaaf van (een deel van) de hypotheekrenteaftrek. Nu het belastingjaar 2016 bijna is aangebroken worden er weer de nodige voorlopige aanslagen aangevraagd, gewijzigd of stopgezet. Wanneer u hier gebruik van maakt, bent u zich er dan van bewust dat dit sinds dit jaar alleen nog digitaal mogelijk is. Klik hier voor meer informatie. Deze wijziging heeft zowel betrekking op binnenlands als buitenlands belastingplichtigen!

Kansen voor Nederlandse bedrijven binnen de Belgische bouwsector

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Verbreed je afzetmarkt en kijk eens over de grens. De Belgische bouwmarkt groeit volgens het ING Economisch Bureau de komende jaren sterk. Dit wordt mede veroorzaakt door de verwachte ontwikkeling in groei van huishoudens. Daarnaast neemt de seriebouw in ons buurland toe en juist hierbij hebben de Nederlandse aannemers met hun expertise en ervaring een streepje voor.

Andere redenen waarom bouwbedrijven eens over de grens moeten kijken:

 • gemiddelde lonen in de bouw liggen in België hoger dan in Nederland;
 • over het algemeen minder concurrentie dan momenteel in Nederland het geval is;
 • ben je ervan bewust dat de Nederlandse bouw zich onderscheid door zijn goede logistiek en zijn flexibiliteit.

Let op: in België is de relatie erg belangrijk! Daarbij geldt “eerst het contact en dan het contract”. Daarnaast staat de Belgische bouwsector internationaal bekend als een fraudegevoelige sector. Laat je dus van te voren goed adviseren voordat je de oversteek maakt.

Het recht op een toeslag voor nachtritten bestaat al vanaf 21.00 uur. Toch?

By | Logistiek en transport, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Binnen de transportsector steggelen de ondernemersorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) en de werknemersorganisaties al jaren over de cao-bepaling die gaat over de toeslag (bruto € 2,59 per uur) waar chauffeurs recht op hebben bij nachtritten. Het geschil in kwestie is vanaf welk moment chauffeurs recht hebben op de nachttoeslag.
TLN stelt zich op het standpunt dat de toeslag slechts is verschuldigd wanneer een chauffeur zijn rit na 00.00 uur pas beëindigd. Het strikt nemen van de term ‘nachtritten’ spreekt in het voordeel van dit standpunt, zo besloot ook de rechter in Terneuzen in 2006. De rechter in Amsterdam is onlangs echter van deze uitspraak afgeweken. Zij stelde de werknemersorganisaties in het gelijk die het standpunt vertegenwoordigen om de toeslag al vanaf een eendaagse rit die eindigt na 21.00 in te laten gaan. TLN heeft echter de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen deze uitspraak. Als de uitspraak van de rechtbank Amsterdam blijft staan, betekent dit dat chauffeurs de bovengenoemde toeslag alsnog kunnen claimen tot wel vijf jaar terug. Wordt naar alle waarschijnlijkheid gevolgd dus. Volg ons en u blijft op de hoogte!

Half miljard van werkkostenbudget 2015 dreigt onnodig verloren te gaan

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

In een eerder nieuwsbericht is al melding gemaakt van het belang voor werkgevers om de vrije ruimte binnen de WKR optimaal te benutten. Ondanks het belang dat werkgevers hierbij hebben dreigt er maar liefst een half miljard onbenut te blijven. Binnen de WKR is het niet toegestaan om een deel van het budget door te schuiven naar een volgend jaar. Werkgevers hebben dus slechts tot 31 december 2015 de tijd om het budget voor het huidige jaar te benutten. Deze datum geldt als uiterste dag waarop de vergoeding of verstrekking moet hebben plaatsgevonden. Naast het kerstpakket kan het dus interessant zijn om de mogelijkheden te onderzoeken om een bedrijfsuitje te organiseren, een kerstborrel onder het personeel of bonussen belastingvrij uit te keren aan een (oud-)werknemer. Wacht dus niet voor het te laat is! Dat zou toch zonde zijn?

Groeit uw bedrijf in 2016 ook met (minimaal) 3,1%?

By | Bouwnijverheid, Dienstverlening, Groot- en detailhandel, Horeca, Industrie, Logistiek en transport, Overige sector, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Uit een recent onderzoek komt naar voren dat voor de regio West-Brabant de economische groeiverwachting voor 2016 uitkomt op 3,1%. Dit ligt hoger dan het gemiddelde van Nederland. Wat doet u er aan om die groei na te streven, te meten en tussentijds bij te sturen, zodat u het ook daadwerkelijk gaat realiseren? Wij sparren graag met u.

Leveringen aan het buitenland?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Indien u meer dan € 50.000 omzet per kwartaal aan het buitenland levert, dient u per 1 januari 2016 voortaan op de opgaaf ICL te doen. Met ingang van 1 januari 2016 wordt namelijk de drempel om op maandbasis de opgaaf ICL te doen verlaagd van € 100.000 omzet buitenland op kwartaalbasis naar € 50.000. U kunt er alvast maar rekening mee houden.

Btw-percentage voor isolatie woningen blijft 6%!

By | Bouwnijverheid, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De tijdelijke maatregel waarbij de arbeid voor het verbouwen en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar onder het 6%-tarief viel gold tot 1 juli 2015. Een uitzondering wordt, gelukkig, gemaakt voor het isoleren van de woning (ook voor het schilderen en stukadoren overigens). Het btw-tarief voor isolatieklussen is, en blijft, namelijk 6%. Dit is dus geen tijdelijk verlaagd tarief, maar een tarief dat voorlopig wordt gehanteerd. Op deze manier wil de Rijksoverheid energiebesparende maatregelen stimuleren. Deze maatregel geldt voor woningen ouder dan 2 jaar.

Retailsector blijft onevenwichtig ondanks positieve ontwikkeling

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De prestaties van de retailsector over de 1e helft van 2015 zijn bekend gemaakt. Waar de cijfers overwegend positief zijn, is er wel sprake van een onderling verschil. De goede prestaties binnen deze sector zijn dus niet op ieder bedrijf van toepassing. Zo doen webshops het beter dan kledingzaken en presteren supermarkten beter dan foodspeciaalzaken. Wilt u weten hoe uw bedrijf het heeft gedaan of hoe uw bedrijfsprestaties verbetert kunnen worden? Neem contact op met de adviseurs van BNR om uw mogelijkheden in kaart te brengen!

Gewijzigde bewijslast ‘gebruikelijkloonregeling’ voor de DGA

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Zakelijk | No Comments

Iedere directeur-grootaandeelhouder (DGA) is verplicht om zichzelf een loon toe te kennen vanuit de vennootschap. Deze verplichting is om te voorkomen dat de belastingdruk tussen een natuurlijk persoon (eenmanszaak of vennootschap onder firma) wezenlijk verschilt van die van een rechtspersoon (besloten vennootschap). Lees verder

Nederlandse economie hoort weer bij de top 5!

By | Subsidie, Zakelijk | No Comments

De Nederlandse economie is terug bij de top van de meest concurrerende economieën. Dit succes is onder meer te danken aan de blijvende focus op innovatie en de efficiënte infrastructuur die Nederland rijk is. De overheid is voornemens om de juiste randvoorwaarden te (blijven) creëren, zodat deze positie behouden kan worden. Zo moet in de komende jaren extra kredietverlening voor het mkb mogelijk worden gemaakt. Houdt dit dus in het achterhoofd wanneer u strategische beslissingen neemt op zakelijk gebied!

Bedrijven profiteren van flexibeler middelbaar beroepsonderwijs (mbo): opdrachten en werktijden toegesneden op de wensen van het bedrijf.

By | Subsidie, Zakelijk | No Comments

Er zijn plannen gepresenteerd om het mbo beter aan te laten sluiten bij de praktijk. De beroepsbegeleidende leerweg (bbl) wordt meer centraal gesteld, waardoor het voor bedrijven aantrekkelijker wordt om een leerplek aan te bieden. Met in het achterhoofd de subsidie Praktijkleren is het voor bedrijven om meerdere redenen interessant om hier op in te spelen.

Wilt u graag meer informatie over hoe het een en ander vorm te geven? Onze adviseurs staan u graag te woord!

Arbeidspositie uitzendkrachten in de bloemen- en plantengroothandel verbeterd

By | Groot- en detailhandel, Sectoren, Zakelijk | No Comments

Per 1 september is de arbeidspositie van uitzendkrachten in de bloemen- en plantengroothandel verbeterd. Zij vallen per die datum namelijk ook onder de algemeen geldende cao voor deze bedrijvensector. De arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten mogen dus niet negatief afwijken van de cao, waarbij gedacht kan worden aan het salaris en toeslagen. Het is enkel toegestaan om in positieve zin af te wijken van de bepalingen in de cao!

Wat wordt er verstaan onder positief en negatief afwijken van een cao bepaling? Onze adviseurs staan u graag te woord!

Binnenkort geen pensioen in eigen beheer meer?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Zakelijk | No Comments

Binnen de overheid gaan momenteel stemmen op om het pensioen in eigen beheer af te schaffen. Dit zal dan namelijk buiten de onderneming moeten gebeuren, zoals bij verzekeraars. Een bijkomend nadeel is dat verzekeraars de premies veelal in het buitenland beleggen, waardoor er per saldo minder mogelijkheden zijn voor investeringen in Nederland. Het bedrijfsleven, in de persoon van VNO-NCW en MKB-Nederland, voert momenteel echter een lobby om pensioensparen in eigen beheer te behouden. De komende tijd zal meer duidelijk worden. Wordt vervolgd!

Wat verandert er bij de vermogensbelasting vanaf 2017?

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

De laatste jaren is het rendement dat men ontvangt over spaarrekeningen dalende. Rendementen van onder de 1% zijn sinds de crisis geen uitzondering meer, maar de verschuldigde belasting over de vermogens is nog gelijk aan de situatie voor de crisis. Het kabinet tracht hier iets aan te doen met het voorstel dat vanaf 1 januari 2017 geïntroduceerd moet gaan worden. Dit voorstel houdt hoofdzakelijk het volgende in: een verhoging van het heffingsvrije bedrag naar € 25.000 en een marktconforme toename van de verschuldigde belasting naarmate het beschikbare vermogen toeneemt. Wilt u meer weten over de gevolgen die dit voorstel voor u heeft? Neem contact op met de adviseurs van BNR!

Online geld verdienen? Pas op! De fiscus kijkt met u mee.

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Steeds meer Nederlanders ontdekken de ‘deeleconomie’. Dit omvat de online mogelijkheden om kosten te besparen of zelfs geld te verdienen door het tegen vergoeding delen van een bepaald goed, zoals een auto of woning. Dat in veel gevallen over deze inkomsten belasting moet worden betaald is velen echter minder bekend! Het is daarom van belang om er rekening mee te houden dat uw inkomsten mogelijk bekend zijn bij de fiscus, zonder dat u dit zelf heeft aangegeven. Er bestaat namelijk een kans dat de deeleconomie een speerpunt wordt van de Belastingdienst in de komende jaren, omdat blijkt dat de ontvangen vergoedingen snel op kunnen lopen en daardoor veel belastinginkomsten buiten zicht dreigen te geraken. Onlangs is ook Marktplaats met deze ontwikkeling in verband gebracht. Pas dus op met (veel) geld verdienen via een online platform!

Zorgtoeslag 2016 neemt met € 67 toe!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Veel Nederlanders zullen in 2016 meer zorgtoeslag tegemoet kunnen zien dan in 2015, waarbij de toename ten opzichte van 2015 in veel gevallen wel € 67 kan bedragen. Aan de andere kant wordt in 2016 echter ook het verplicht eigen risico verhoogd met € 10 tot € 385. Wat betreft de toename van de zorgtoeslag zijn er verschillende onderliggende factoren. Zo is uw inkomen (en dat van uw partner) over 2016 van belang evenals het vermogen. Wij raden u aan om aandacht te besteden aan eventuele wijzigingen in uw inkomen of vermogen het afgelopen jaar. Wanneer u dit niet doet loopt u namelijk het risico dat u te weinig of te veel zorgtoeslag krijgt. In dit laatste geval kan dit tot de ongewenste verrassing leiden dat u een groot bedrag dient terug te betalen. Wanneer u vragen heeft over uw zorgtoeslag (of andere toeslagen) helpen de adviseurs van BNR u graag verder!

Belastingvrij schenken in 2015!

By | Algemene diensten (P), Estate planning, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Waarschijnlijk heeft u al eens overwogen om een schenking te doen aan een bepaald persoon. De belastingwetgeving biedt interessante mogelijkheden voor zowel schenkingen aan een familielid als aan een goede vriend. Wist u dat er een algemene vrijstelling bestaat van € 2.111 ongeacht wie de begunstigde is? Wist u dat er een jaarlijkse vrijstelling is tot € 5.277 wanneer u wilt schenken aan uw kind? En zelfs eenmalig een belastingvrije schenking tot € 25.322? Deze eenmalige belastingvrije schenking kan zelfs verhoogd worden tot € 52.752 wanneer het bedrag door uw kind wordt aangewend voor een studie of eigen woning! Wilt u meer weten over schenkingsmogelijkheden die u in 2015 nog belastingvrij kunt benutten? De adviseurs van BNR helpen u graag verder!

Goede vooruitzichten Nederlandse woningmarkt!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Bouwnijverheid, Particulieren, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De woningmarkt heeft jarenlang te kampen gehad met tegenvallers op het gebied van huizenprijzen en de woningproductie. Zo is er een jarenlange daling geweest van de huizenprijzen en is de doorstroming binnen de woningmarkt gestokt, waardoor de woningbouwproductie ook daalde. Het dieptepunt is inmiddels achter de rug en de woningmarkt krabbelt voorzichtig weer op. Lees verder

Binnenkort geen blauwe envelop meer op de deurmat!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

U kent ongetwijfeld de kenmerkende blauwe envelop van de Belastingdienst. Inmiddels is aangekondigd dat deze envelop, die dit jaar haar 100e verjaardag viert, op termijn zal verdwijnen. Het verdwijnen van deze envelop is een gevolg van de digitalisering die de communicatie de laatste jaren door maakt. Het voornemen is dat de envelop per 1 januari 2018 definitief verdwijnt. Het verdwijnen van deze envelop betekent echter niet dat u geen adviseur meer nodig heeft om te voorkomen dat u zich blauw betaalt aan belastingen. BNR vervult deze rol als adviseur graag voor u!

Voorkom een eindheffing van 80% bij de werkkostenregeling (WKR)!

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

Waar de WKR over de periode 2011-2014 vrijwillig was toe te passen door werkgevers, is deze regeling in 2015 voor alle werkgevers verplicht geworden. De regeling houdt in dat er maximaal 1,2% van de totale loonsom aan onbelaste vergoedingen mag worden verstrekt aan de werknemers. Dit percentage wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd. Wanneer u deze vrije ruimte overstijgt moet u over het meerdere maar liefst 80% belasting betalen! Deze eindheffing dient opgegeven te worden in het eerste tijdvak over 2016. Het is dus voor iedere werkgever zaak om deze grens in de gaten te houden en de hoogte van de werkkosten gedurende het jaar reeds te toetsen. Enerzijds is dit van belang om geen eindheffing verschuldigd te zijn, maar anderzijds is het ook van belang om deze vrije ruimte optimaal te kunnen benutten. Zo weet u bijvoorbeeld wat u uit kunt geven aan eventuele kerstpakketten voor uw werknemers! Benieuwd hoeveel vrije ruimte u nog over heeft en waar u op moet letten? De adviseurs van BNR helpen u graag op dit gebied.

Belastingdienst verscherpt voorwaarden bij verstrekken van toeslagen of belastingteruggaven!

By | Algemene diensten (P), Begeleiden, Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Vanwege de fraudeleuze praktijken die in het recente verleden hebben plaatsgevonden bij onder meer de huur- en zorgtoeslag is de Belastingdienst strengere eisen gaan stellen aan het uitkeren van toeslagen of het uitbetalen van teruggaven inkomstenbelasting. Met ingang van oktober 2015 is het namelijk vereist dat dit gebeurt op een rekeningnummer dat op uw naam staat. Is dit bij u momenteel nog niet het geval? Zorg dat u dit snel regelt en zo geen toeslagen en teruggaven misloopt!

Horecaomzet blijft groeien

By | Horeca, Sectoren, Zakelijk | No Comments

De horeca beleeft mooie tijden. De omzet groeit nu al acht kwartalen onafgebroken op een rij. Redenen die hiervoor aangevoerd kunnen worden zijn het toenemende aantal toeristen en zakelijke gasten en de verkoop van meer consumpties. Voor de horecaondernemers is deze positieve trend wellicht een verzachtende omstandigheid voor het mislopen van het EK voetbal in 2016..

Tijdig aanvragen voorlopige aanslag verlaagt uw Box-3 grondslag!

By | Algemene diensten (P), Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Op voorhand al weten dat u (meer) inkomstenbelasting over 2015 verschuldigd bent? Het zal veel mensen bekend voor komen. Enerzijds kan dit komen door de hoogte van het inkomen en anderzijds door de hoogte van het vermogen dat geparkeerd staat op verschillende bank- en beleggingsrekeningen. In dat geval is het interessant om gebruik te maken van de mogelijkheid om een (nadere) voorlopige aanslag over 2015 aan te vragen. Het is namelijk zo dat hierdoor de (extra) verschuldigde belasting die verwacht wordt in termijnen voldaan kan worden, waardoor het een verkapte vervroegde betalingsregeling is. Behalve de mogelijkheid voor gespreide betalingen is de verlaging van de Box-3 grondslag een ander interessant voordeel. Deze (nadere) voorlopige aanslag over 2015 dient dan wel uiterlijk 8 weken voor het einde van 2015 ingediend te zijn! De adviseurs van BNR helpen u graag verder om een correcte voorlopige aanslag in te dienen.

Hoe werkt het btw-stelsel nu precies?

By | Algemene diensten (Z), Besloten Vennootschap, Eenmanszaak, VOF, CV en diverse maatschappen, Zakelijk | No Comments

We hebben veel positieve reacties gekregen over ons nieuwsbericht met daarin enkele aandachtspunten voor de btw. Dit heeft ons doen besluiten om een extra nieuwsbericht aan de btw-aangifte te besteden. In dit nieuwsbericht wordt nader ingegaan op de basisbeginselen die de btw kent en enkele belangrijke verschillen. De omzetbelasting kent namelijk talloze uitzonderingen, waardoor de btw-aangifte als complex ervaren kan worden. Lees verder

Belastingdienst stuurt 300.000 brieven over mogelijke belastingteruggaaf!

By | Fiscale werkzaamheden, Particulieren | No Comments

Momenteel is de Belastingdienst actief bezig om ruim 300.000 brieven naar mensen te versturen die mogelijk nog belasting over 2014 kunnen terugkrijgen! De Belastingdienst doet dit, omdat veel mensen niet weten dat zij recht hebben op een belastingteruggaaf. Deze groep bestaat onder andere uit studenten of mensen met een inkomen dat sterke schommelingen vertoond. Mogelijk heeft u of een bekende van u hier ook recht op! Behoort u wel tot deze aandachtsgroep, maar ontvangt u geen brief? Ook dan is de kans aanwezig dat u belasting terug kunt vragen. Zeg het voort!

Bij vragen omtrent het terugvragen van belasting kunt u uiteraard contact opnemen met onze adviseurs!

Belastingplan 2016 – Wat betekent het voor u?

By | Particulieren, Zakelijk | No Comments

Via de media heeft u ongetwijfeld al vernomen dat er het nodige zal gaan veranderen op het gebied van de belastingwetgeving. Wij hebben deze veranderingen voor u aan de hand van het Belastingplan 2016 uiteengezet in een nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief, waarin maatregelen worden besproken die nog door de Tweede en Eerste Kamer moeten worden aangenomen, is ook voor u interessant!

Bekijk hier snel de nieuwsbrief!

pdf-icoontje